До змісту

Есперанто як прискорювач багатомовності дітей

Настанови вчителям

Вступ

Навчальний предмет прискорювач багатомовності (англ. Multilingualism Accelerator — MLA) створено як вступ до вивчення іноземних мов, спрямований пришвидшити вивчення тих мов. Як відомо, основи мови есперанто розроблено за планом (це планова мова) і тому тут чітка граматика фактично без винятків і прозора система словотвору за допомогою коренів та афіксів. Завдяки цьому вже протягом одного навчального року, всього за 60 академічних годин та за допомогою електронних домашніх завдань, над якими учні працюють самі вдома за комп'ютерами, можливо вивчити базовий мінімум мови есперанто, достатній для того, щоб учні могли самостійно говорити, розуміти й читати в рамках мінімальної кількості морфем, поданих у курсі.

Упродовж курсу діти в ігровій формі вивчають основи аналізу мови, що дає їм чітке уявлення про те, як влаштовані мови. В дітей з'являється розуміння граматичних понять, таких як множина, два основні відмінки (називний і знахідний), способи побудови фраз та можливість утворення багаточисленних нових слів на основі коренів та афіксів, що існують в мові кожного народу. Таким чином учні матимуть чітке уявлення про універсальну структуру мов, інакше кажучи метамовне знання.

Вже після двох годин навчання діти розуміють, що всі іменники мають закінчення -O, а всі дієслова в теперішньому часі — закінчення -AS. Коли вони розуміють, що ці відомості та знання пари десятків слів вже дозволяють їм самим будувати речення, у них з'являються важливі метамовні знання, які допоможуть їм з більшою легкістю зрозуміти граматику як своєї рідної мови, так і тих іноземних мов, котрі їм ще належить вчити. Вже на другій годині навчання діти отримують 4 конверти з різнокольоровими картками, на яких написані слова 3 частин мови, що можуть виступати як 4 різні члени речення. Розставляючи довільно витягнуті слова в тому ж самому порядку — спершу червоний, потім жовтий і зелений кольори — вони складають фрази, які їм потрібно перекласти й визначити, чи фраза, отримана таким чином, має сенс чи ні. Це проходить як весела гра, за допомогою якої вони швидко вивчають ролі іменника, дієслова і прийменника. Такі переклади для них і забава, і водночас шлях до вивчення значення слів.

Дидактичний матеріал ґрунтується на ідеї застосування наукового підходу до частотності вживання слів та граматичних елементів.

Ще в 1979 році під час міжнародної зустрічі сімей есперантистів у м. Люцерн (Швейцарія) було проведено цікаве дослідження щодо кількості морфем у повсякденному мовленні дітей, котрі з народження говорять мовою есперанто паралельно з національною мовою країни проживання і/або мовою своїх батьків. Тоді в Люцерні 60.000 слів записали на магнітну плівку і розділили на морфеми. Тільки в есперанто можна всі слова повністю розділити на чіткі морфеми. За допомогою комп'ютера морфеми полічили й сортували за частотністю. Отримані результати стали революційними: в усьому корпусі було всього 1500 різних морфем, серед яких перші 467 покривали 95% усього корпусу (тексту), а найчастотніші 250 морфем покривали близько 80% усього корпусу. Кілька років тому за допомогою комп'ютера підрахували кількість морфем у корпусі текстів з інтернету загальним обсягом 10 мільйонів слів. Результати виявилися дуже подібними до результатів щодо відсотку найчастотніших морфем у розмовній мові. Різниця між цим і першим, давнішим дослідженням полягала лише в тому, що давніше (люцернське) дослідження мало більше морфем, важливих для спілкування з дітьми.

На основі найчастотніших морфем пізніше створили підручник есперанто за так званою загребською методикою; перекладений на чотири десятки мов, він і далі дає можливість вивчати есперанто.

Навчальний предмет прискорювач багатомовності (MLA) ґрунтується на цих дослідженнях частотності вживання морфем у розмовній мові. На основі близько 300 морфем підготували дидактичні матеріали, за якими діти вправлятимуться у вживанні мови і граматики, вже від початку утворюючи фрази замість завчання готових словосполучень. Оскільки вивчення великої кількості морфем становить одну з найважливіших проблем при опануванні будь-якої мови, метою курсу MLA є зведення до мінімуму кількості морфем, які необхідно вивчити, але цей набір, проте, дозволить учням будувати численні фрази і забезпечить здатність до спілкування. Через це особливо важливо, щоб у ході викладання не додавалися спонтанно морфеми, не передбачені в дидактичних матеріалах.

Ідея проєкту полягала в тому, щоб вчителі, які вже викладають іноземні мови, самі навчалися лише за допомогою посібника й дидактичних матеріалів на своїй мові, без попереднього вивчення есперанто. Навчальний матеріал містить мінімальну базу есперанто, яку вчителі, що вже мають досвід опанування іноземних мов, можуть вивчити паралельно з учнями та в ході підготовки до занять.

Експериментальні курси у трьох школах показали успішність обраного підходу. Анкетування дітей, вчителів і батьків показало, що всі вони відчувають ентузіазм до вивчення курсу MLA. Дітям курс (2 години на тиждень) дуже сподобався, а для вчительок він виявився не тільки цікавим, а ще вони побачили і його корисність. В кінці навчального року проводилися два тести для оцінювання розпізнавання елементарних граматичних понять у рідній мові та метамовних знань учнів. Тести виконували як учні, котрі вивчали есперанто, так і ще одна контрольна група з такою ж кількістю учнів, які його не вивчали. Успішність дітей, які проходили курс MLA, виявилася набагато вищою, ніж у тих, які не вивчали MLA.

Отже, курс MLA дуже корисний як вступ до іноземних мов, котрий пришвидшує вивчення іноземних мов, а ще допомагає краще зрозуміти структуру й граматику рідної мови. На основі досліджень подібних курсів з 1990-х років ми припускаємо, що навчання могло би пришвидшитися приблизно на 25-30% після 2 років вивчення наступної іноземної мови. Іще пізніше різниця у володінні іноземними мовами серед тих, хто пройшов курс MLA, зростатиме все більше й більше, порівняно з тими, хто не вивчав MLA.

Курс MLA ставить за мету, зокрема, спонукати до активного використання мови. Тому було б ідеально, якби класи, в яких вивчається MLA, вже після другого уроку (10 пар, подвійних академічних годин) виходили на контакт із класами з інших країн, з якими вони могли б листуватися або спілкуватися через електронні засоби. Особливо добре було б у кінці курсу організувати міжнародну зустріч найближчих груп, але це не є неодмінною умовою.

На завершення, ось кілька прикладів пропедевтичної дії такого навчання. Звичайно, можливе пряме перенесення знань слів, однакових або схожих у певних мовах. Якщо учні вивчають як другу мову, наприклад, німецьку, вони знайдуть в есперанто багато слів спільного походження, наприклад, LERNI, IN, NUR, DANKI, HAVI і т. п. Але ще важливішим, ніж пряме перенесення, є приховане перенесення знань, тобто розуміння таких понять, як час дієслова, модальність і т. п. Приховане перенесення виходить з того, що при вивченні іншої мови з'являються метамовні знання, тобто знання про структуру мов узагалі. Чи стануть такі знання у пригоді, чи ні, залежить від того, яку мову використати для вступу. Найкращою мовою для забезпечення корисного перенесення знань для вивчення індо-європейських мов є саме есперанто.

Що необхідно знати, щоб викладати курс MLA?

Що являє собою прикорювач багатомовності (MLA)?

MLA (Multilingualism Accelerator - прискорювач багатомовності) — це дидактичний інструмент, який сприяє вивченню іноземних мов. Він простий у використанні у школах і не тільки, а для підтримки його використання існує вебсторінка https://lernu.net/instruado?lang=uk. Дидактичний матеріал охоплює шіть уроків і відповідно 60 годин навчання. Ще 4 години відведені на повторення і/або тестування.

Чому і як вивчення есперанто сприяє вивченню інших іноземних мов?

Учням відносно легко вивчати есперанто.
Есперанто — планова мова, тобто її автор, польський лікар Заменгоф, розробив її за певним планом, подібно до того, як споруджують будинки. Заменгоф добре продумав, з яких елементів має складатися есперанто, щоб бути якомога легшим у вивченні. За основу він узяв різні романські, германські і слов'янські мови і розробив есперанто так, що тут майже немає побудованих не за правилами граматичних форм та інших винятків, які зазвичай ускладнюють вивчення іноземних мов.
Учні підсвідомо впізнають в есперанто елементи своїх мов.
Оскільки есперанто основане на романських, германських і слов'янських мовах, учні при вивченні цієї мови можуть зустріти багато знайомого, чи то через подібність у словах (коренях і закінченнях), чи через подібність граматичних правил.
Есперанто відноситься до аглютинативних мов.
Більшість граматичних правил співставні з рідними мовами учнів. Це допомагає їм впізнавати і підсвідомо засвоювати граматичні правила.
Якщо учні вивчають якусь мову, їм буде легше вчити наступну, а потім і ще одну.
Так відбувається тому, що ми переносимо способи і стратегії з одної мови на іншу. Так формуються зв'язки між словами різних мов і між граматичними правилами (несвідомо), а процеси навчання вже нам відомі.
(https://www.psychologytoday.com/intl/blog/life-bilingual/201506/can-second-language-help-you-learn-third).
В цьому плані курс MLA слугує містком, що з'єднує вивчення мов і точки зору окремих осіб та нинішню мовну політику Європи, яка відповідає очікуванням батьків.

Як курс MLA пов'язаний з мовною політикою Європейського Союзу та очікуваннями батьків?

У зв'язку з глобалізацією й мобільністю зараз батьки в ЄС очікують, відповідно до мовної політики ЄС, що школи передаватимуть дітям знання іноземних мов.
(https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en)
Батьки також підтримують раннє вивчення іноземних мов. Адже добре відомо, що ми не маємо права марнувати роки у розвитку дитини, коли вона вивчає іноземну мову підсвідомо і використовує ті ж стратегії, що й при вивченні рідної мови, і до того ж може з особливою легкістю запам'ятовувати слова.

Чому варто використовувати курс MLA для учнів віком близько дев'яти років?

Приблизно у віці 9-10 років діти починають засвоювати мови інакше, бо в них розвивається аналітичне засвоєння мов, і це означає, що вони здатні розуміти метамовний підхід до мов і їх граматики. Як же тут допомагає MLA?

У цьому віці і трохи раніше через розпізнавання і вивчення морфем, впізнаваних і взятих із вищезгаданих європейських мов, MLA допомагає у переході до аналітичного способу засвоєння мов, оскільки цей курс закладає основи метамовних знань, які діти пристосовують до наступних мов. Звичайно, в такому випадку для побудови необхідної бази велику роль відіграє методика, за якою ми навчатимемо їх есперанто.

Як ми можемо включити курс MLA у мовну політику школи?

MLA пропонує вчителям насамперед допомогу, щоб передати свої вміння і здібності до вивчення іноземних мов, і в той же час допомагає вибудувати мовну політику школи, тому що із включенням курсу MLA можна розширити пропозицію щодо іноземних мов у школі й адаптувати послідовність їх викладання.

Що школи отримають від курсу MLA?

Використання курсу MLA створює можливості для командної роботи у школі, бо необхідно обдумано включити курс у мовну політику школи і навчальні предмети, які там викладаються. Це означає, що ми повинні спланувати, коли саме вводити курс і які вчителі стануть провідниками учнів по MLA. Таким чином школа отримує набір інструментів для розвитку багатомовності й досягнення мети, де кожна дитина в ЄС вивчає щонайменше дві іноземні мови.

Яким чином із курсом MLA вдається створити зв'язок школи з навколишнім середовищем?

Курс MLA дозволяє співпрацю багатьох шкіл і співробітництво школи з батьками і ширшим оточенням. Він пропонує залучення окремих груп, таких як батьки чи дідусі з бабусями, й уможливлює співпрацю між школами, сприяючи таким чином формуванню місцевої політики з питань мови і школи.

Цікавою є також можливість встановлення зв'язків зі школами з різних країн, бо MLA дає учням можливість зустрітися з однолітками на однаковому мовному рівні. Ці інструменти дозволяють школам зв'язуватися також через інтернет або організовувати зустрічі наживо, де учні можуть застосувати свої знання мови в реальній ситуації.

Які вміння необхідні вчителям, котрі будуть використовувати курс MLA?

Високий рівень знань есперанто у вчителя НЕ є істотно важливим для викладання дітям курсу MLA. Курс сплановано так, щоб кожен учитель, регулярно готуючись до занять, міг компетентно використовувати MLA. Така перевага стає можливою завдяки тому, що план MLA будується, ніби по спіралі, від простого до складнішого, та завдяки тому, що в основу есперанто покладено романські, германські та слов'янські мови.

Рекомендується, щоб курс MLA викладав учитель тієї чи іншої іноземної мови або рідної мови дітей, бо досвід роботи з мовою полегшує розуміння, як можна доречно використовувати MLA як засіб для швидшого вивчення мов. Крім того, MLA відкриває можливість міжмовних порівнянь, що стане для вчителів іноземних мов корисним також у рамках їхнього професійного досвіду.

Вчителі іноземних мов знають підходи й методи викладання іноземних мов, розуміють процес вивчення мови і мають достатньо гнучкості, щоб перенести методи викладання з однієї іноземної мови на іншу. Проте, якщо якась школа має можливість забезпечити вчителя, що володіє мовою есперанто, йому буде легше впоратися із завданням, бо такому вчителю потрібно буде менше часу на підготовку до уроків.

Професійний досвід учителів, з яким освітяни зазвичай мають справу під час проєктів у співпраці зі школами, показує, що вчителі легше приймають нововведення в освіті, коли на них не тільки покладається обов'язок втілювати їх, а коли вони й самі в них вірять. Тому важливо, щоб учителі отримали можливість ознайомитися з курсом MLA, спробувати його й обговорити з адміністрацією школи й іншими. Адміністрація школи повинна допомогти створити позитивне ставлення стосовно MLA. Цьому сприяє позитивний досвід інших вчителів та шкіл: в рамках проєкту ми випробували матеріал у початковій школі ім. Рудольфа Майстра (OŠ Rudolfa Maistra) общини Шентиль (Šentilj) у Словенії, у Ретковецькій початковій школі (OŠ Retkovec) у Хорватії і в початковій школі ім. Христо Ботева (Средно училище „Христо Ботев“) у Болгарії.

Коли вчителі зрозуміють, що MLA дає конкретну і практичну допомогу в опануванні іноземних мов, це стане стимулом для їхньої допитливості і пробудить бажання після власної підготовки перейти до використання MLA у своїй школі. Для цього також необхідно, щоб адміністрація школи й самі вчителі усвідомлювали значення MLA в контексті мовної політики школи та ширшого середовища і співпрацювали стосовно цього питання з батьками й оточенням.

Методичний підхід до MLA

Курс MLA побудовано за концентричним принципом, ніби спіраль, де на початку знаходяться найпростіші елементи, а далі вони добудовуються й розширюються. Він охоплює лише 300 морфем, вибраних так, щоб уже від початку можна було утворювати змістовні фрази. Можливості використання відносно невеликої кількості морфем розширюються за допомогою численних афіксів (суфіксів і префіксів) та граматичних закінчень серед тих 300 морфем, які в системі есперанто можна вважати за практичні засоби, що допомагають доповнити чи уточнити значення слів, припасовуючи їх до ситуації. Новий лексичний запас та граматику учні засвоюють через різноманітні вправи на говоріння, аудіювання, читання і письмо.

Зміст цього навчального предмета розраховано на 60 годин і розподілено наступним чином. Спочатку йдуть перші шість уроків з підбірки текстів за так званою загребською методикою, тобто тексти побудовано відповідно до частотності морфем у мовленні дітей. Таким чином у першому уроці використовуються 40 найчастотніших морфем, у другому — що 40 морфем і т. д., загалом 300 морфем, серед яких тільки як незначний виняток трапляються морфеми, що не належать до найчастотніших. Вживання їх необхідне для змісту уроку, діалогів та інших вправ.

Морфеми несуть лексичні і граматичні значення, що вводяться відповідно до частоти їх вживання в розмовному есперанто. Завдяки цьому діти вже при опрацюванні першого, а особливо другого уроку можуть чітко використовувати мову: розмовляти і писати тексти та читати або розігрувати в ролях діалоги і сценки. Тому важливо проявляти наполегливість і повторювати саме ці початкові вправи, доки вчителі не побачать, що діти все добре зрозуміли, навіть якщо через це не будуть опрацьовані до кінця всі уроки за планом курсу. Також дуже важливо не додавати морфеми, які збільшували б загальну кількість морфем.

Хоча вчителі мають за 60 годин опрацювати всі уроки і передбачений зміст блоків, буде вже добре, якщо їм вдасться опрацювати принаймні 5-ий урок, в якому вивчається мовна логіка займенників. Система займенників у всіх мовах дуже складна і, наприклад, у хорватській мові вона охоплює щонайменше від 3000 до 4000 слів, які важко укласти в логічну структуру. В есперанто це дуже просто: треба поєднати 5 х 8 елементів з таблиці корелятивів. Тож усього 40 комбінованих елементів логічним чином утворюють тисячі займенникових форм з інших мов. Хоча займенники потроху вводяться вже з першого уроку, повністю їхню структуру видно тільки у п'ятому уроці, і це серйозно допоможе дітям при вивченні інших іноземних мов.

Але не є неодмінно важливим закінчити всі уроки, і якщо вчителі бачать, що з якоїсь причини вони не можуть іти за планом, краще зупинитися і повторювати попередній матеріал, доки не стане ясно, що це вже добре вивчено й засвоєно. Навіть якщо їм не вдасться за відведені 60 академічних годин дійти до 5-го уроку, більшість займенників учні також зустрінуть раніше, і це істотно полегшить розуміння функціонування займенників в інших іноземних мовах.

З новим лексичним запасом і граматичними елементами учні знайомляться через різноманітні завдання, що передбачають говоріння, аудіювання, читання і письмо, які детально роз'яснено трохи далі.

Навчальний матеріал укладено таким чином, що вчителі можуть без проблем паралельно підготуватися до уроків, навіть без попереднього знання есперанто. Кожен урок містить пояснення граматики, що вводиться в даному навчальному блоці. Як і у випадку з новими граматичними елементами, до кожного блоку подається список нових слів. У плані щодо практичного подання блоків є також вказівки, коли і як вчителям вводити нові елементи граматики.

Весь курс охоплює 6 уроків, розділених на окремі блоки. Вчитель може сам вирішити, чи реалізовувати курс у формі запропонованих блоків (кожен блок розрахований на дві години навчання), чи розділити блоки на години. Вибір залежить від можливостей навчання у кожній конкретній школі і від концентрації уваги учнів на навчальному матеріалі. Зміст предмета дозволяє обидва способи.

Дидактичні матеріали

Матеріали охоплюють багато завдань, спрямованих на розвиток різнотипних мовних умінь і водночас на мотивацію дітей до навчання. Ми використали тексти, звукозаписи, вправи, ігри, сценки, пісні і вправи з комп'ютером. Всі матеріали ви знайдете на сторінці MLA https://lernu.net/instruado?lang=uk, вже готові до роздруку. Так знаходяться також посилання на аудіофайли.

На кількох уроках передбачається також використання комп'ютерів, адже існують окремі вправи, які доповнюють курс. Тому ми радимо, щоб курс проводився в кабінетах, де є можливість скористатися комп'ютерами з доступом до інтернету. Якщо це неможливо, ви можете використати альтернативні завдання, а комп'ютерні вправи задати як домашнє завдання.

Типи матеріалів

Тексти та їх озвучення
Більшість уроків засновується на початковому тексті, що вводить нові слова і граматику. Озвучення всіх текстів також доступне на сайті у формі аудіофайлів, і ми рекомендуємо, щоб при читанні тексту учні перекладали його з допомогою учителя.
Діалоги
До матеріалів входить також низка діалогів, спрямованих на стимулювання умінь говоріння. Через використання діалогів ми даємо учням можливість набути досвіду говоріння ще до того, як вони зможуть самостійно утворювати фрази. Ми радимо, щоб учні спочатку читали діалог у парах, а потім вже читали його перед іншими учасниками курсу. Пари завжди спочатку мають самостійно перекласти діалог, що стимулює навчання у співпраці.
Вправи та ігри
На вебсторінці ми пропонуємо вам багато вправ, які розвивають в учнів перш за все уміння читання і письма. Більшість ви можете просто роздрукувати як робочі аркуші. Деякі потребують попередньої підготовки (вирізати, розкласти в конверти і т. д.), для деяких потрібні додаткові засоби (наприклад, м'яч). Багато вправ основано на тому, що діти самі утворюють фрази (а іноді й слова), тому що в есперанто можливо просто поєднувати слова у фрази за кількома простими правилами, не боячись отримати граматично неправильну фразу, хоча вирази й виходять не завжди змістовні. Така творча діяльність дає дітям і мотивацію, і можливість розважитися.
Переклад
Вправи, в яких потрібно перекладати, відносяться до складніших завдань у рамках курсу. Вони становлять виклик для учнів і для вчителів, бо часто учні ще не усвідомлюють усі процеси, необхідні для перекладу. Проте вправи на переклад з есперанто на національну мову є корисним стимулом для усвідомлення мови і дають дітям безпосередню можливість задуматися над відмінними й подібними рисами у мовах. Таке усвідомлення забезпечує позитивний досвід для подальшого вивчення мов.
Спів та розігрування ролей
Матеріали включають в себе також пісні і сценки. Зміст пісень відповідає текстам уроків і таким чином допомагає дітям засвоїти слова через розваги. Сценки спонукають до вживання мови в реальних ситуаціях і пропонують дітям невимушений і розважальний підхід до мови.
Використання вправ із комп'ютерами
У курс ми включили також використання комп'ютерних ігор, адже вони створюють можливість навчання, наближеного до потреб дитини. Дитина може сама вирішити, скільки вправ проходити у власному ритмі. Крім того, використання комп'ютера під час занять часто означає додаткову мотивацію й розвагу.
Вправи з комп'ютером є частиною курсу у школі, тому було б добре, якби навчання проходило у класі, де є можливість використання комп'ютерів. Часто матеріали містять альтернативні види діяльності, до яких можна вдатися, якщо немає бажання або можливості працювати за комп'ютерами. Там, де альтернатив немає, ви можете самі тим часом для перепочинку пограти в якусь гру (наприклад, у гру зі словами в конвертах, яка змістом нагадує комп'ютерні вправи).
Новинка цього курсу — використання комп'ютерних вправ, у яких комп'ютер утворює граматично правильні речення, але приблизно половина з них має семантичний сенс, а інша половина не має. Із цією вправою учні можуть гратися вдома, щоб комп'ютер генерував скільки їм завгодно речень, а вони повинні визначити, чи ті речення мають сенс, чи ні. Ця вправа особливо корисна для вивчення значень слів. Якщо діти не знають значення, вони повинні пошукати у словнику або запитати у вчителя. Якщо часто повторювати, вони вивчать значення без класичного завчання напам'ять.
Ігрові розминки
Фізична активність дітей має особливо важливе значення під час процесу навчання, і ми радимо, щоб між усіми блоками начання ви відводили 5 хвилин на коротку рухливу гру. Гра має не бути пов'язана з навчанням, а нести відпочинок для голови і виклик для тіла.
Домашні завдання
Будь-яке вивчення мови передбачає засвоєння певного лексичного запасу, що пов'язано з неодноразовим повторенням слів. Тому успішне вивчення мови не можливе лише за одну чи дві академічні години на тиждень. Домашні завдання створюють місток, який веде до продовження навчання й досягнення успіху. Тому після кожного навчального блоку ми помістили домашні завдання. Інколи йдеться про вправи, які необхідно роздрукувати, але перш за все ми радимо спонукати учнів використовувати комп'ютерні вправи, де вони можуть самі продовжити процес навчання.
Назад до початку