Đi đến phần nội dung

Kiel oni diras "cash register" Esperante?

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 27 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 292

Demando pri "Mi dolorigas al mi la piedon" frazo en la libro "complete esperanto"

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 25 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 414

Ĉu estas pli bona maniero por lernada Esperanto?

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 02 tháng 7 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 256

How often do people just make up words on the fly?

viết bởi ki4jgt, Ngày 29 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 159

Participo + as

viết bởi Nesrad, Ngày 22 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 423

Tin nhắn cuối

Kiu konas bonan vortaron (por traduki en esperanton) en la reto ?

viết bởi Zam_franca, Ngày 24 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 18
 • Lượt xem: 562

-itus, -atus, -otus, -intus, kaj "would have" angle -du demandoj

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 20 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 285

Learning Idioms in Esperanto

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 17 tháng 2 năm 2019

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 1163

Kiu konas tiun kanton?

viết bởi Holli, Ngày 21 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 220

Tin nhắn cuối

Where can i make friends that also speak Esperanto?

viết bởi ahawkua, Ngày 06 tháng 12 năm 2016

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 31
 • Lượt xem: 37201
Quay lại