Đi đến phần nội dung

How do you recommend me to learn Esperanto?

viết bởi Ovindu1415, Ngày 01 tháng 2 năm 2024

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 1435

Tin nhắn cuối

"Tiele / Male" por Orienta respondstilo al negativa demando

viết bởi amigueo, Ngày 03 tháng 2 năm 2024

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1716

What's the best way to teach Esperanto ? Like to other people ?

viết bởi ChiknPwrdNuke, Ngày 02 tháng 2 năm 2024

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 1754

Sufiksoj por kromnomoj?

viết bởi IndigoGollum, Ngày 14 tháng 1 năm 2024

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 1685

Tin nhắn cuối

Du demandoj pri "Li neniam iris sola pli malproksimen ol la fino de la strato"

viết bởi lernulo2, Ngày 24 tháng 12 năm 2023

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 1467

Frekvenca vortaro

viết bởi akapal, Ngày 06 tháng 1 năm 2021

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 6979

Tin nhắn cuối

ĉat-gpt por lerni esperanto

viết bởi pignavit, Ngày 30 tháng 12 năm 2023

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1447

Ĉu X aŭ H ?

viết bởi Zam_franca, Ngày 11 tháng 9 năm 2019

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 15
 • Lượt xem: 10348

Tin nhắn cuối

Terminologio por "Heavy Metal"?

viết bởi FuzzLord, Ngày 29 tháng 12 năm 2023

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1391

New to Esperanto. Resources? Top 1,500 words?

viết bởi whoisanon, Ngày 14 tháng 4 năm 2023

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 2143
Quay lại