Đi đến phần nội dung

Having trouble with r, and h/ĥ?

viết bởi kittykmae, Ngày 19 tháng 10 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 23
 • Lượt xem: 50530

Thinking in Esperanto

viết bởi dric, Ngày 24 tháng 10 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 33737

Tin nhắn cuối

ellenőrzés, javítás

viết bởi toni692, Ngày 25 tháng 7 năm 2006

Nội dung: Magyar

 • Tin nhắn: 15
 • Lượt xem: 27462

Tin nhắn cuối

Esperanto and the OLPC

viết bởi Fajro, Ngày 26 tháng 10 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 25631

Leesgedrag

viết bởi super-griek, Ngày 01 tháng 10 năm 2006

Nội dung: Nederlands

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 21601

Tin nhắn cuối

-ad-

viết bởi Novico Dektri, Ngày 20 tháng 10 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 30839

Tin nhắn cuối

Esperanta blogoj

viết bởi einarfa, Ngày 27 tháng 6 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 19
 • Lượt xem: 37724

Tin nhắn cuối

Bom dia!!!

viết bởi bruna schulze, Ngày 19 tháng 10 năm 2006

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 30608

Tin nhắn cuối

Courses on CD

viết bởi pastorant, Ngày 12 tháng 10 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 35597

Tin nhắn cuối

Curso de esperanto en Valencia 2006-07

viết bởi raul, Ngày 21 tháng 9 năm 2006

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 22637
Quay lại