Đi đến phần nội dung

Bildoj kaj demandoj

viết bởi Mythos, Ngày 12 tháng 9 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 36874

Tin nhắn cuối

New Here

viết bởi CaptnDan, Ngày 16 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 45626

Tin nhắn cuối

re: 'dz' pronounciation

viết bởi trojo, Ngày 05 tháng 9 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 35886

Tin nhắn cuối

How does one say...

viết bởi 240-843-895, Ngày 29 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 37607

Tin nhắn cuối

How come "farita" means "built"?

viết bởi logixoul, Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 38459

Questions about the forum

viết bởi logixoul, Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 42592

Tin nhắn cuối

studento/studisto : what's -ent for?

viết bởi logixoul, Ngày 24 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 20
 • Lượt xem: 48653

Accusative case uncertainity

viết bởi logixoul, Ngày 26 tháng 8 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 40961

question!

viết bởi pikapoo, Ngày 25 tháng 2 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 39088

Tin nhắn cuối

Cute?

viết bởi Fluff, Ngày 27 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 43101

Tin nhắn cuối

Quay lại