Đi đến phần nội dung

Happy Birthday Zamenhof!

viết bởi nv92023, Ngày 16 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 28100

Tin nhắn cuối

Ĉapelisto: nova aldonaĵo por Mozilo Fajrfokso

viết bởi el_edu, Ngày 18 tháng 12 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28346

Chu estas aliaj esperantistoj en mia najbarajo?

viết bởi super-griek, Ngày 15 tháng 12 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 29340

Searching Esperantists in my neighbourhood

viết bởi super-griek, Ngày 15 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 26697

Just started out - some questions?

viết bởi Fleath, Ngày 14 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 24792

Pola Radio

viết bởi pastorant, Ngày 14 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 27657

Tin nhắn cuối

Special alfabets in Esperanto

viết bởi Juippi, Ngày 06 tháng 11 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 25390

Recommended dictionaries?

viết bởi Shawna, Ngày 09 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 35694

Tin nhắn cuối

Fairness In Native Esperanto Speakers?

viết bởi surfingnirvana, Ngày 29 tháng 9 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 38096

Object problem

viết bởi Iammars, Ngày 07 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 26843

Tin nhắn cuối

Quay lại