Към съдържанието

Подкрепете ни

Спомогнете за разпространението на есперанто! Чрез приноса си ще ни помогнете да продължим работата си!

Paypal

Получените тук лични данни ще бъдат използвани за обработване на вашата страница. Събирането, обработването, използването и предаването на тези лични данни се осъществяват съгласно нашата Политика за поверителност.

За да съществува и функционира lernu!, добрата воля на сътрудниците не е достатъчна. За да можем да поддържаме многото потребители, lernu! използва скъпа интернет услуга. За да може да следва развитието на интернет и новите тенденции в създаването на уебсайтове, за да расте и да се развива, lernu! се нуждае от работливи програмисти. За да могат потребителите да разчитат на постоянна поддръжка и отговори на въпросите си на правилния език и от правилния човек, някой трябва да управлява всичко. Освен това lernu! иска да разпространява още повече есперанто, да награждава най-усърдните потребители на уебсайта и да предоставя езикови инструменти и речници за есперанто, а всичко това струва пари.

Затова Вашият принос е важен, независимо дали е малък или голям! Ние сърдечно благодарим на хората, които вече дариха пари на проекта! Ако и Вие имате възможност, може да подкрепите lernu! с парични средства по един от следните начини:

 • Като платите сигурно чрез PayPal, използвайки банкова карта или сметка в PayPal;
 • Като платите чрез акаунт в UEA за „lern-a“, като изпратите платежното нареждане на UEA, както и копие до teamo@lernu.net;
 • Като изпратите средствата на банковата сметка на един от партньорите ни:

  Kultur- und Bildungsprojekte e.V.
  IBAN: DE13 8306 5408 0204 9295 78
  Код за BIC/SWIFT: GENO DEF1 SLR
  Адрес на банката:
  Deutsche Skatbank
  Markt 10
  04600 Altenburg

  Esperantic Studies Foundation
  COP STE CATHERINE CP 60502
  MONTREAL QC H1V 3T8

Обратно нагоре