ورود به محتوا

ما را حمایت کنید

برای گسترش اسپرانتو مشارکت کنید! شما با بخشش پول ما را برای تداوم کار کمک می کنید!

Paypal

اطلاعات شخصی دریافت شده شما در اینجا برای پردازش درخواست شما مورداستفاده قرار می‌گیرد. جمع‌آوری، پردازش، مدیریت و انتقال این اطلاعات شخصی با خط‌مشی رازداری {/ 1} ما سازگار است.

برای اینکه lernu! وجود داشته باشد بودن همکاران خیلی خوب متاسفانه کفایت نمی کند. برای اینکه قادر به پذیرش کاربران زیاد جدید باشد lernu! از سرورهای گرانقیمت استفاده می کند. برای اینکه قادر به ادامه توسعه شبکه و مسائل فنی مرتبط با آن باشد، برای بهینه سازی و رشد lernu! نیاز به برنامه نویسان زبده و کارا دارد. برا اینکه کاربران به طور پیوسته مورد حمایت و پاسخدهی به پرسشهایشان در زبان مورد نظر و شخص مسئول مربوطه باشند کسی باید همیشه این مسائل را کنترل کند. علاوه بر این lernu! می خواهد فعالانه تر درباره اسپرانتو اطلاع رسانی کند و برای کاربران فعال و کوشا جوایزی در نظر بگیرد یا مواد آموزشی و واژه نامه های خود را گسترش دهد و همه این ها به منابع مالی نیاز دارند.

به این خاطر نفس مشارکت مهم است، مقدار (کم یا زیاد بودن) آن چندان اهمیتی ندارد! ما از همه کسانی که برای این پروژه کمک مالی کرده اند سپاسگزاریم! اگر برای شما امکان دارد و مایل هستید شما هم می توانید با یکی از روش های زیر lernu! را مورد حمایت مالی خود قرار بدهید:

بازگشت به بالا