შინაარსის ნახვა

დაგვეხმარეთ

შეიტანეთ წვლილი ესპერანტოს გავრცელებაში! თქვენი მხარდაჭერა დაგვეხმარება სამუშაოს გაგრძელებაში!

Paypal

აქ მიღებული პირადი მონაცემები თქვენი გვერდის გადასამუშავებლად გამოიყენება. ამ მონაცემთა შეგროვება, გადამუშავება, გამოყენება და გადაცემა ხორციელდება ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად.

იმისათვის, რომ lernu!-მ იარსებოს და იმუშაოს სამწუხაროდ მხოლოდ გულკეთილი თანამშრომლები არ კმარა. ვებგვერდზე ბევრი მომხმარებლის მისაღებად lernu! ძვირადღირებულ სერვერს იყენებს. ინტერნეტისა და ინტერნეტტექნოლოგიების პროგრესირების კვალდაკვალ lernu!-ს დასახვეწად და განსავითარებლად გულმოდგინე პროგრამისტები ესაჭიროება. იმისათვის, რომ საიტის მომხმარებლებს მუდმივად ჰქონდეთ დახმარებისა და საჭირო შეკითხვებზე შესაბამის პასუხისმგებელ პირთაგან შესაბამის ენაზე განმარტებების მიღების შესაძლებლობა, ვინმემ ამაზე აუცილებლად უნდა იზრუნოს. ამას გარდა, lernu!-ს ასევე სურს ესპერანტოს შესახებ ხალხის მეტად ინფორმირება, ვებგვერდის ყველაზე ბეჯით მომხმარებელთა დაჯილდოება და ესპერანტოს ლექსიკონებისა თუ სასწავლო მეთოდების გამრავალფეროვნება, ეს ყველაფერი კი ცხადია გარკვეულ თანხებთანაა დაკავშირებული.

ამიტომაც მნიშვნელოვანია თქვენი წვლილი, მცირე თუ დიდი! ჩვენ დიდად მადლიერნი ვართ მათი, ვინც უკვე დაეხმარა პროექტს! ასე რომ, თუკი გაქვთ სურვილი და შესაძლებლობა, თქვენც შეგიძლიათ ფინანსურად დაეხმაროთ lernu!-ს შემდეგი გზებით:

 • გადაიხადეთ უსაფრთხოდ PayPal-ის მეშვეობით თქვენი საკრედიტო ბარათით ან PayPal-ის ანგარიშით
 • გადარიცხეთ UEA-ს ანგარიშიდან „lern-a“-ზე, UEA-სთვის გადახდის მოთხოვნის გაგზავნის შემდეგ იგი კოპირებით გააგზავნეთ ასევე teamo@lernu.net-ზე
 • გადარიცხეთ ფული ჩვენს პარტნიორთაგან რომელიმეს ბანკის ანგარიშზე:

  Kultur- und Bildungsprojekte e.V.
  IBAN: DE13 8306 5408 0204 9295 78
  BIC/SWIFT-კოდი: GENO DEF1 SLR
  ბანკის მისამართი:
  Deutsche Skatbank
  Markt 10
  04600 Altenburg

  Esperantic Studies Foundation
  COP STE CATHERINE CP 60502
  MONTREAL QC H1V 3T8

ზემოთ დაბრუნება