Към съдържанието

Екип

Studio Gaus GmbH“ е фирма, която се занимава с международни проекти в интернет. Полето ѝ на действия е всеобхватно: от разработка на концепции и дизайни до координация и подробно осъществяване на големи проекти. Тя има голям опит в създаването на многоезични уебсайтове с огромен брой посетители, както и опит в съвместната работа с други международни организации и фирми. Основният фокус са проектите, чиято цел е обучение чрез използването на модерните технологии.

Сайтът работи благодарение на подкрепата, сътрудничеството и помощта на много организации и хора от целия свят.

Партньори

Esperantic Studies Foundation

САЩ | www.esperantic.org

Фондацията за есперантски проучвания (ESF) е създадена през 1968 като средство за насърчаване на научното изследване и диалога относно въпросите, свързани с езиковите проблеми и езиковата политика на света, както и ролята на есперанто в това. Основните цели са насърчаването на разбирането и прилагането на езикова справедливост в света, съставен от различни култури, както и развитието и подкрепата на по-висши дейности, свързани с проучванията, образованието и междуезиковото общуване. От създаването на lernu!, ESF осигурява основната финансова подкрепа за проекта.

Edukácia@Internet

Словакия | www.ikso.net

„Edukado@Interreto“ (E@I) е международна младежка организация, която подкрепя съвместната международна работа и комуникация в целия свят, като подготвя образователни проекти. Тя подкрепя междукултурното обучение и използването на езиците и технологиите в интернет. Освен това E@I организира разнообразни събития, измежду които и летни курсове по есперанто. Първоначалната идея за lernu! е породена по време на един от семинарите на E@I и оттогава организацията помага активно за разпространението на проекта.

Партньорски проекти

Искате ли да сте сътрудник?

Постоянно търсим сътрудници, които биха искала да ни помогнат да подобрим сайта, да го превеждат на колкото се може повече езици, да увеличат запаса на нашия речник и др. Ако се интересувате от това, моля свържете се с екипа.

Връзка с екипа

Обратно нагоре