Sadržaj

Ekipa

Studio Gaus GmbH je tvrtka koja se bavi međunarodnim mrežnim projektima. Područje djelovanja je vrlo široko: od izrade koncepta i dizajna, do koordinacije i precizne tehničke realizacije velikih mrežnih projekata. Među ostalim, ima mnogo iskustva sa stvaranjem višejezičnih stranica s velikim brojem posjetitelja i iskustva u suradnji s drugim organizacijama i firmama na međunarodnom planu. Glavni fokus je na projektima čiji je glavni cilj edukacija putem modernih tehnologija.

Stranice postoje zahvaljujući podršci, suradnji i pomoći mnogih organizacija i osoba iz cijelog svijeta.

Partneri

Esperantic Studies Foundation

Sjedinjene Američke Države | www.esperantic.org

Esperantic Studies Foundation (ESF) je stvorena 1968. kao sredstvo za unaprijeđenje znanstvenih istraživanja i rasprave i pitanjima vezanim uz svjetske jezične probleme i jezičnu politiku, uključujući esperanto. Glavni ciljevi su unaprijediti razumijevanje i primjenu jezične pravednosti u multikulturalnom svijetu i razviti i podržati kvalitetne radove na istraživanju, obrazovanju i međujezičnoj komunikaciji. Od nastanka lernu! ESF je bio glavna financijska potpora projektu.

Edukácia@Internet

Slovačka | www.ikso.net

Edukado@Interreto (E@I) je međunarodna omladinska organizacija koja podržava međunarodnu suradnju i komunikaciju u cijelom svijetu u pripremi edukacijskih projekata, podržava učenje među kulturama i upotrebu jezika i mrežnih tehnologija. Osim toga E@I organizira različite susrete, među ostalim i ljetne tečajeve esperanta. Prvobitna ideja o lernu! rodila se na jednom od seminara E@I i od tada ta organizacija aktivno pomaže diseminaciju projekta.

Partnerski projekti

Želite li surađivati?

Stalno tražimo suradnike koji bi nam pomogli poboljšati stranice, prevesti ih na što više jezika, obogatiti naše rječnike i sl. Ako ste zainteresirani za to, molimo vas da se javite timu.

Kontaktiraj tim

Natrag na vrh