შინაარსის ნახვა

გუნდი

Studio Gaus GmbH წარმოადგენს ფირმას, რომელიც დაკავებულია საერთაშორისო ინტერნეტპროექტებით. მისი მოქმედების არეალი ერთობ ვრცელია: დაწყებული კონცეფციათა შემუშავებიდან და წარმოჩენიდან, დამთავრებული დიდი ინტერნეტპროექტების კოორდინირებითა და საბოლოო ტექნიკური განხორციელებით. მათ შორის ფირმას დიდი გამოცდილება აქვს მრავალმომხმარებლიანი მრავალენოვანი ვებგვერდების შექმნისა და საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის. იგი მეტწილად ფოკუსირებულია ისეთ პროექტებზე, რომელთა მთავარი მიზანია განათლების სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიათა გამოყენება.

ვებგვერდი ფუნქციონირებს არაერთი ორგანიზაციისა და მთელი მსოფლიოდან მრავალი ადამიანის მხარდაჭერით, თანამშრომლობითა და დამხარებით.

პარტნიორები

Esperantic Studies Foundation

აშშ | www.esperantic.org

ესპერანტული კვლევების ფონდი (ESF) დაფუძნდა 1968 წელს, როგორც ენობრივი პოლიტიკისა და მსოფლიო ლინგვისტურ საკითხებზე (ესპერანტოს ჩათვლით) დიალოგისა და მეცნიერული კვლევა-ძიების განმახორციელებელი საშუალება. ძირითადი მიზნებია მრავალკულტურულ მსოფლიოში ენობრივი სამართლიანობის აუცილებლობის გააზრებისა და პრაქტიკაში გატარების წახალისება და ინტერლინგვისტური კომუნიკაციის, განათლებისა და კვლევების მაღალ დონეზე ჩატარების მხარდაჭერა და განვრცობა. lernu!-ს დასაბამიდან სწორედ ESF-ი გახლდათ პროექტის მთავარი ფინანსური მხარდამჭერი.

Edukácia@Internet

სლოვაკეთი | www.ikso.net

Edukado@Interreto (E@I) არის საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც მხარს უჭერს მსოფლიო მასშტაბით საერთაშორისო თანამშრომლობასა და კომუნიკაციას საგანმანათლებლო პროექტების მომზადებით, იგი მხარს უჭერს კულტურათშორის სწავლებასა და მასში ენებისა და ინტერნეტტექნოლოგიების გამოყენებას. გარდა ამისა, E@I ატარებს სხვადასხა ღონისძიებებს, მათ შორის ესპერანტოს საზაფხულო კურსებს. lernu!-ს პირველი იდეა გაჩნდა E@I-ს ერთ-ერთ სემინარზე და მას შემდეგ ორგანიზაცია აქტიურად იღწვის ამ პროექტის განვრცობაზე.

პარტნიორი პროექტები

გსურთ თანამშრომლობა?

ჩვენ განუწყვეტლივ ვეძებთ თანამშრომლებს, რომელთაც შეეძლებათ ვებგვერდის გასაუმჯობესებლად დახმარების გაწევა, მისი თარგმნა რაც შეიძლება მეტ ენაზე, ლექსიკონთა გამდიდრება და ა.შ. თუკი ეს დაგაინტერესებთ, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს გუნდს.

გუნდთან დაკავშირება

ზემოთ დაბრუნება