K vsebini

Delovna skupina

Studio Gaus GmbH je podjetje, ki se ukvarja z mednarodnimi internetnimi projekti. Področje delovanja je zelo obsežno: od izdelave zasnov in oblikovanja do usklajevanja in končne tehnične izvedbe velikih spletnih projektov. Med drugim ima veliko izkušenj pri ustvarjanju večjezičnih spletišč z velikim številom obiskovalcev in izkušnje o sodelovanju z drugimi organizacijami in podjetji na mednarodnem prizorišču. Glavni poudarek je na projektih, katerih glavni cilj je izobraževanje s pomočjo sodobnih tehnologij.

Spletišče deluje zaradi podpore, sodelovanja in pomoči številnih organizacij in posameznikov iz vsega sveta.

Partnerji

Esperantic Studies Foundation

Združene države Amerike | www.esperantic.org

Ustanova Esperantic Studies Foundation (ESF) je bila ustanovljen leta 1968 kot sredstvo za spodbujanje znanstvenega raziskovanja in dialoga o vprašanjih, povezanih s svetovnimi jezikovnimi problemi in jezikovno politiko, vključno z esperantom. Glavni cilji so spodbujanje razumevanja in praktične uporabe jezikovne pravičnosti v večkulturnem svetu ter razvijanje in podpiranje kakovostne dejavnosti za raziskovanje, izobraževanje in medjezikovno komuniciranje. Od začetka obstoja lernu! je ESF bila glavna finančna podpornica tega projekta.

Edukácia@Internet

Slovaška | www.ikso.net

Edukado@Interreto (E@I) je mednarodna mladinska organizacija, ki podpira mednarodno sodelovanje in komuniciranje v celem svetu s pripravo izobraževalnih projektov. Podpira medkulturno učenje in uporabo jezikovnih in internetnih tehnologij. Poleg tega E@I organizira različne prireditve, med drugim tudi poletne tečaje esperanta. Prva ideja o lernu! se je rodila na enem od seminarjev E@I in od takrat ta organizacija aktivno pomaga pri širjenju projekta.

Partnerski projekti

Ali bi radi sodelovali?

Stalno iščemo sodelavce, ki bi nam hoteli pomagali izboljšati to spletišče, ga prevesti v čim več jezikov, bogatiti naše slovarje ipd. Če se zanimate za to, se obrnite na delovno skupino.

Obrnite se na delovno skupino

Nazaj na začetek