Späť na obsah

Tím

Studio Gaus GmbH je firma, ktorá sa venuje medzinárodným internetovým projektom. Jej oblasť pôsobnosti je veľmi široká: od vypracovávania návrhov a dizajnu až po koordinovanie a celkovú technickú realizáciu rozsiahlych online projektov. Okrem iného má bohaté skúsenosti s tvorbou mnohojazyčných webových stránok s veľkým množstvom návštevníkov a tiež spolupracuje s inými organizáciami a podnikmi v medzinárodnej sfére. Ťažiskom činnosti sú projekty, ktorých cieľom je vzdelávanie pomocou moderných technológií.

Stránka funguje vďaka podpore, spolupráci a pomoci mnohých organizácií aj jednotlivcov z celého sveta.

Partneri

Esperantic Studies Foundation

Spojené štáty (USA) | www.esperantic.org

Esperantic Studies Foundation (ESF) vznikla v roku 1968 s cieľom podporiť vedecký výskum a dialóg o otázkach súvisiacich s jazykovým problémom a jazykovou politikou vo svete, vrátane esperanta. Hlavným cieľom je prispieť k porozumeniu a presadeniu jazykovej spravodlivosti v multikultúrnom svete a rozvíjať a podporovať výskum, vzdelávanie a jazykovú komunikáciu. Od vzniku lernu! bola ESF hlavným finančným sponzorom projektu.

Edukácia@Internet

Slovensko | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodné mládežnícke občianske združenie, ktoré podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu po celom svete. Realizuje vzdelávacie projekty, podporuje interkultúrne učenie, propaguje používanie jazykov a internetových technológií. Popri tom E@I organizuje rôzne podujatia, o.i. letné kurzy esperanta. Prvá myšlienka lernu! sa zrodila na jednom zo seminárov E@I a odvtedy združenie aktívne pomáha pri disseminácii projektu.

Partnerské projekty

Chcete s nami spolupracovať?

Neustále hľadáme spolupracovníkov, ktorí by nám pomáhali stránku vylepšovať, prekladať do čo najviac jazykov, rozširovať slovníky a pod. Ak máte záujem, kontaktujte náš tím.

Kontaktovať tím

Nahor