Til innholdet

Team

Studio Gaus GmbH er et firma som utarbeider internasjonale prosjekter på internett. Arbeidsfeltet er svært omfattende: fra utarbeidelsen og utforming av konsepter til koordninering og endelig teknisk realisering av store internettprosjekter. Den har bl.a. mye erfaring med å skape flerspråklige nettsteder med store mengder besøkende, samt erfaring med andre organisasjoner og firmaer på den internasjonale arenaen. I hovedfokus er prosjekter som hovedsakelig inngår i utdanning med moderne teknologi.

Nettstedet fungerer med støtte, samarbeid og hjelp fra mange organisasjoner og enkeltpersoner fra hele verden

Partnere

Esperantic Studies Foundation

USA | www.esperantic.org

Esperantic Studies Foundation (ESF) ble stiftet i 1968 som et redskap for å fremme vitenskapelig utforskning og dialog om spørsmål knyttet til verdens språkproblemer og språkpolitikk, inkl. esperanto. Hovedformålene er å fremme forståelsen og språklig rettferdighet i en flerkulturell verden og å utvikle og støtte aktivitet som foregår på et høyt nivå innen forskning, utdannelse og mellomspråklig kommunikasjon. Helt fra {lernu} først ble lansert, har ESF vært projektets hovedstøttespiller.

Edukácia@Internet

Slovakia | www.ikso.net

Edukado@Interreto (E@I) er en internasjonal ungdomsorganisasjon som støtter internasjonat samarbeid og kommunikasjon i hele verden ved å utarbeide utdanningsprojekter. Den støtter interkulturell læring og bruk av lingvoj og internett-teknologi. Dessuten organiserer E@I diverse arrangement, f.eks. esperanto-sommerkurs. Den opprinnelige ideen om {lernu} ble lansert på et E@I-seminar, og organisasjonen har hele tiden hjulpet med å utvikle projektet.

Partnerprosjekter

Har du lyst å være medarbeider?

Vi søker stadig medarbeidere som gjerne vil hjelpe oss forbedre nettstedet, oversette det til så mange språk som mulig, berike ordbøkene våre osv. Hvis du er interessert i dette, vennligst ta kontakt med arbeidsgruppa.

Kontakt arbeidsgruppa.

Tibake til toppen