Al contingut

Per indicar les funcions sintàctiques dels sintagmes es fan servir marcadors de la funció gramatical:

nominatiu
Algunes funcions, principalment el subjecte, es caracteritzen precisament per no tenir marcador de funció. L'absència de l'indicador de funció s'anomena nominatiu.
acusatiu
La funció de l'objecte (o complement directe), i també algunes altres funcions, es reconeixen per la terminació N. Aquesta terminació s'anomena terminació d'acusatiu o simplement acusatiu.
preposicions
Altres diverses funcions gramaticals es reconeixen per la presència de partícules anomenades preposicions.
Tornar a dalt