Skip to the content

The basic and primary meaning of the prepositions al (to), el (from, out of), and ĝis (until, up to) is direction, but they are also used for various other meanings:

al
Goal of movement:Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.
Direction without movement: Ŝi apogis sin per la mano al la muro.
The person who receives something, or who profits/loses from an action: Donu al la birdoj akvon. Diru al mi vian nomon. Ŝi kombas al si la harojn. Pardonu al mi! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn.
The person who experiences or feels something: Ŝajnas al mi, ke vi mensogas.
The owner etc. (with aparteni): La rozo apartenas al Teodoro.
The result of a transformation or change:Li disrompis ĝin al mil pecoj. Normally we use en + N-ending: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
Increase, addition etc. (with aligi, aliĝi, aldoni etc.): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso?
That which is under consideration when something is close or similar: Proksime al la angulo staris aŭto. Tiu nubo similas al ĉevalo.
el
Movement away from inside to outside: El la tubo fluis akvo. Li eliris el la ĉambro.
Lineage, origin, source, previous state, cause: El kiu lando vi venas? Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. El la knabo fariĝis junulo. El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. To express a cause we nowadays prefer to use pro.
Material, components: La skatolo estis farita el ligno. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
Group or a mass when one distinguishes or separates some individuals out of the group, or a part out of a mass:El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. Trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
ĝis
A location which a movement reaches but doesn't go past: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo.
Limit or border in space, on land etc: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio.
Time, measurement, degree, level or state which something attains but doesn't go beyond: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. La prezo falis ĝis du eŭroj.

Also the accusative N-ending and the preposition de (of) are directional role markers.

Back to the top