Naar de inhoud

Om de rol van zinsdelen te laten zien gebruikt men rolaanwijzers:

nominatief
Een aantal zinsdelen, vooral het onderwerp, is daaraan te herkennen dat ze geen rolaanwijzer hebben. Afwezigheid van een rolaanwijzer noemt men nominatief.
accusatief
De rol van lijdend voorwerp en ook een aantal andere rollen zijn te herkennen aan de uitgang N. Die uitgang noemt men accusatieve uitgang of gewoon accusatief.
voorzetsels
Heel veel uiteenlopende zinsrollen zijn te herkennen aan verschillende woordjes, die men voorzetsels noemt.
Terug naar boven