Sisu juurde

Andmekaitsepoliitika

Vastutav asutus

Vastutav organ, kes vastutab andmete töötlemise eest sellel veebisaidil, on:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Saksamaa

Kontaktandmeid, mis on avaldatud meie veebisaidi õigusliku teate esitamise kohustuse raames, ei tohi kolmandad osapooled kasutada meile teabe ja reklaami saatmiseks, välja arvatud juhul, kui oleme selgesõnaliselt taotlenud, et meile saadetakse sellist teavet ja reklaami. Jätame endale õiguse võtta tarvitusele õiguslikke meetmeid, kui saame soovimatut reklaamteavet (nt rämpsposti).

Kuna me ei ole kohustatud määrama ettevõtte andmekaitseametnikku vastavalt GDPR artiklile 37, ei ole meil konkreetset andmekaitseametnikku, kelle kontaktandmeid saaks siin avaldada. Sellegipoolest täidame kõiki andmetöötlusega seotud kohustusi suurima professionaalse hoolsusega.

Isikuandmete kogumine ja säilitamine

Üldine teave andmetöötluse kohta

Järgnevalt teavitame teid isikuandmete kogumisest meie pakkumise kasutamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mida saab teiega isiklikult seostada, nt nimi, aadress, e-posti aadressid, kasutajakäitumine.

Lisaks meie pakkumise puhtalt informatiivsele kasutamisele pakume ka mitmesuguseid muid teenuseid, mida saate huvi korral kasutada. Selleks peate tavaliselt esitama täiendavaid isikuandmeid, mida me kasutame vastava teenuse osutamiseks ja mille suhtes kohaldatakse eespool nimetatud andmetöötluspõhimõtteid.

Mõnikord kasutame teie andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid. Valime ja tellime oma teenusepakkujad hoolikalt; nad alluvad meie juhistele ja neid jälgitakse korrapäraselt. Kui me kasutame oma pakkumise üksikute funktsioonide jaoks tellitud teenusepakkujaid või soovime kasutada teie andmeid reklaami eesmärgil, teavitame teid allpool üksikasjalikult vastavatest protsessidest. Seejuures nimetame ka säilitamisperioodi kindlaksmääratud kriteeriumid.

Lisaks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui pakume koos partneritega kampaaniaid, loosimisi, lepinguid või sarnaseid teenuseid. Lisateavet selle kohta saate oma isikuandmete esitamisel või allpool toodud pakkumise kirjelduses.

Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti.

Töötlemise eesmärk

Nende andmete säilitamine ja töötlemine on vajalik pakkumise funktsionaalsuse tagamiseks, näiteks veebipakkumise esitamiseks ja meiega ühenduse võtmise võimaldamiseks. Need aitavad meil optimeerida pakkumist ja tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisust.

Kontakt

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, töödeldakse teie andmeid (nimi ja kontaktandmed, kui need on esitatud) ja teie sõnumit üksnes teie päringu töötlemiseks ja käsitlemiseks. Vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b või GDPR artikli 6 lõike 1 punktile f töötleme seda tüüpi andmeid teie päringu käsitlemise eesmärgil. Niipea kui teie päring on täielikult töödeldud, teie andmed kustutatakse. Teie andmed kustutatakse, kui asjaolud näitavad, et kõnealune küsimus on lõplikult lahendatud ja andmete kustutamist ei takista ükski seadusest tulenev andmete säilitamise kohustus.

Andmete töötlemine meie veebisaidi külastamisel

Kui kasutate veebisaiti üksnes informatiivselt, st kui te ei registreeru ega edasta meile muul viisil teavet, protokollime ainult isikuandmed, mida teie brauser meie serverile edastab. Kui soovite meie veebilehte vaadata, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et meie veebilehte teile näidata ning tagada selle stabiilsus ja turvalisus. Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR art. 6 lg 1 p. 1 lit. f[/gdpr].

Kogutakse järgmisi andmeid: IP-aadress (anonüümselt), taotluse kuupäev ja kellaaeg, ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT), taotluse sisu (konkreetne lehekülg), juurdepääsustaatus/HTTP staatuskood, edastatud andmete hulk, veebisait, millelt taotlus pärineb, brauser, operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides ning brauseritarkvara keel ja versioon.

Kui andmed salvestatakse logifailidesse, kustutatakse kogutud andmed hiljemalt seitsme päeva pärast. Säilitamine pärast seda ajavahemikku on võimalik. Sellisel juhul kustutatakse või võõrandatakse kasutajate IP-aadressid, nii et kasutajat ei ole enam võimalik seostada nende andmetega.

Küpsised

Küpsised on väikesed failid, mille külastatav veebisait paigutab kasutaja arvutisse brauseri kaudu, et anda serverile hiljem teavet kasutaja kohta. See veebisait kasutab kahte järgmist tüüpi küpsiseid, mille ulatust ja toimimist selgitatakse allpool.

  • Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete oma brauseri. Seda tüüpi küpsiste hulka kuuluvad eelkõige nn seansiküpsised. Seansiküpsised salvestavad nn "seansi ID", mille abil saab teie brauseri erinevaid päringuid omistada ühisele seansile. See võimaldab meie serveril teie arvuti ära tunda, kui pöördute tagasi meie veebisaidile. Seansiküpsised kustutatakse kohe, kui logite välja või sulgete oma brauseri.
  • Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemiku möödumist; see ajavahemik võib sõltuvalt küpsise tüübist erineda. Küpsised saate oma brauseri turvasätetest igal ajal kustutada.

Samuti saate oma brauseri seaded vastavalt oma soovidele seadistada; võite näiteks keelduda kolmandate osapoolte küpsiste või üldse küpsiste vastuvõtmisest. Pange tähele, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada käesoleva veebisaidi teatavaid funktsioone.

Kliendikonto - loomine ja kasutamine

Mõnda meie teenust saab hõlpsasti kasutada ilma veebilehel registreerumata. Selleks, et saaksite kasutada kõiki veebisaidi funktsioone, võite luua individuaalse konto. Registreerimise käigus kogutakse järgmised vajalikud isikuandmed nagu nimi, e-posti aadress ja parool. Väärkasutuse ja muu volitamata kasutamise eest kaitsmiseks salvestame viimase IP-aadressi, valitud keele, registreerimise kuupäeva ja registreeritud isiku viimase sisselogimise kuupäeva.

Registreerumise ajal saate otsustada, kas soovite, et teid identifitseeritaks teie valitud kasutajanimega või teie tegeliku nimega. Ainult teie kasutajanimi on alati nähtav kõigile teistele registreeritud isikutele.

Vajaduse korral võite igal ajal muuta või kustutada registreerimisel esitatud andmeid; selleks kasutage palun järgmist linki: https://lernu.net/uzanto/agordoj.

Lõpuks kogume ja salvestame ka andmeid registreeritud kasutaja edusammude kohta keeleõppes; see võib sisaldada teavet juba läbitud õppetundide, õpitud sõnade või tehtud testide kohta. Seda tüüpi andmete kogumise eesmärk on toetada ja aidata registreeritud isikuid nende õppimise ajal ning parandada ja optimeerida pidevalt meie veebisaidil pakutavaid teenuseid kõigi kasutajate huvides. Mõned neist andmetest võivad olla teistele registreeritud isikutele nähtavad, nt "saavutatud punktide" kujul. Seda tüüpi isikuandmed on otseselt seotud konkreetse kliendikontoga; andmed muudetakse anonüümseks, niipea kui andmetöötluse eesmärk lõpeb.

Vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a on teie andmete töötlemise aluseks nõusolek, mille andsite oma kasutajakonto registreerimisel. Muude eespool nimetatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.

Kohalolek sotsiaalmeedias

Me oleme sotsiaalsetes võrgustikes ja platvormidel esindatud, et suhelda kõigi nendes võrgustikes ja platvormidel tegutsevate isikute, kasutajate ja huvitatud isikutega ning anda neile teavet meie enda tegevuse kohta. Kui te kasutate mõnda neist võrgustikest või platvormidest, kehtivad vastava teenusepakkuja äritingimused ja andmetöötluspõhimõtted.

Kui meie andmekaitsedeklaratsioonis ei ole sätestatud teisiti, töötleme nende isikute andmeid, kes suhtlevad meiega sotsiaalvõrgustikes ja -platvormidel, nt teevad meile postitusi sotsiaalmeedias või saadavad meile sõnumeid.

Google AdSense

Käesolev veebileht kasutab veebireklaamiteenust Google AdSense, mida kasutatakse teie huvidele suunatud reklaami esitamiseks. Sellega püüame näidata teile reklaami, mis võib teile huvi pakkuda, muutes seeläbi meie veebilehe teile huvitavamaks. Selleks kogume teie kohta statistilisi andmeid, mida meie reklaamipartnerid töötlevad edasi. Sellised reklaamid on tuvastatavad reklaami juures kuvatava pealkirja "Google'i reklaam" järgi.

Kui külastate meie veebisaiti, teavitatakse Google'i sellest, et olete meie veebisaidile sisenenud. Google kasutab selleks veebimajakat, mis seab teie arvutisse küpsise. Edastatakse käesoleva deklaratsiooni punktis 2 nimetatud andmed. Meil ei ole kontrolli kogutud andmete üle. Samuti ei ole meil teavet kogutud andmete ulatuse ega nende säilitamise aja kohta. Teie andmed edastatakse Ameerika Ühendriikidesse ja neid analüüsitakse seal. Kui olete sisse logitud oma Google'i kontole, võidakse teie andmed omistada teie konkreetsele kontole. Kui te ei soovi, et teie andmed omistatakse teie Google'i profiilile, tuleb teil end välja logida. Andmeid võidakse avaldada Google'i lepingulistele partneritele, kolmandatele isikutele või riigiasutustele.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on sätestatud GDPR artikli 6 lõike 1 punktis f.

See veebileht ei paku Google AdSense'i kaudu kolmandate osapoolte reklaame.

Saate Google AdSense'i küpsiste paigaldamist takistada mitmel viisil:

  • võite kasutada oma veebilehitseja tarkvaras seadistust, mis takistab selliste küpsiste kasutamist; näiteks ei saa te kolmandate osapoolte reklaami, kui te seadistate oma veebilehitseja kolmandate osapoolte küpsiste tagasilükkamiseks;
  • deaktiveerides Google'i huvipõhised reklaamid lingi http://www.google.de/ads/preferences kaudu, kusjuures see seade kustutatakse, kui te kustutate oma küpsised;
  • deaktiveerides teenusepakkujate huvipõhised reklaamid, mis on osa eneseregulatsioonikampaaniatest "Reklaamidest" ja "Teie veebivalikud", lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures see seadistus kustutatakse, kui kustutate oma küpsised;
  • saate vältida selliste küpsiste paigaldamist, lülitades selle võimaluse püsivalt välja oma Firefoxi, Internet Exploreri või Google Chrome'i brauseris, kasutades selleks järgmist linki: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Pange tähele, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada käesoleva veebiteenuse teatud funktsioone täies ulatuses.

Lisateabe saamiseks andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta, samuti lisateabe saamiseks teie õiguste kohta selles osas ja võimaluste kohta teie privaatsuse kaitsmiseks võtke palun ühendust: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Reklaami andmekaitsepoliitika: https://policies.google.com/technologies/ads . Google on liitunud ELi-USA andmekaitsesüsteemiga: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analytics'i, Google Inc ("Google") pakutavat veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Juhul, kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonümiseerimine, kärbib Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi operaatori nimel, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada küpsiste poolt genereeritud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist Google'ile ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

See veebileht kasutab Google Analytics'i laiendiga "_anonymizeIp()". See tähendab, et IP-aadresse töödeldakse lühendatud kujul, mis tähendab, et isiklikud viited on välistatud. Kui teie kohta kogutud andmed on seotud mõne isikuga, siis välistatakse see kohe ja isikuandmed kustutatakse kohe.

Kasutame Google Analytics'i, et analüüsida ja regulaarselt parandada meie veebisaidi kasutamist. Saadud statistika võimaldab meil parandada meie pakkumist ja muuta see teile kui kasutajale huvitavamaks. Erandjuhtudel, kui isikuandmeid edastatakse USAsse, on Google allutanud end ELi-USA andmekaitsesüsteemile: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on sätestatud GDPR artikli 6 lõike 1 punktis f.

Kõik isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks hiljemalt 14 kuud pärast nende kogumist.

Kolmanda osapoole teenusepakkuja andmed: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Kasutustingimused: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, andmekaitsepoliitika ülevaade: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html ja andmekaitsedeklaratsioon: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Lisateavet andmekaitse kohta leiate aadressilt: https://policies.google.com/privacy.

Andmete säilitamisperiood

Me järgime andmete säästmise ja andmete vältimise põhimõtteid. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui need on vajalikud nende töötlemise eesmärgil või nii kaua, kui teie antud nõusolek on teie poolt tagasi võetud. Kui vastav eesmärk kaotab kehtivuse ja/või asjaomane andmesubjekt kasutab oma õigust, blokeeritakse, anonümiseeritakse ja/või kustutatakse vastavad andmed korrapäraselt vastavalt seadusesätetele.

Iga registreeritud isik võib oma konto https://lernu.net/uzanto/agordoj igal ajal kustutada.

Andmesubjektide õigused

Kasutage oma õigusi

Kui te ei ole enam nõus oma isikuandmete säilitamisega või kui need andmed on muutunud ebaõigeks, korraldame teie andmete kustutamise või blokeerimise või teeme vajalikud parandused (niivõrd kui see on kohaldatava õiguse kohaselt võimalik) vastava korralduse alusel. Sama kehtib ka juhul, kui me töötleme andmeid tulevikus ainult piiratud viisil.

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, kui soovite saada teavet, parandada, blokeerida, vaidlustada või kustutada andmeid või kui soovite, et teie andmed edastataks teisele ettevõttele:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Vastuväite esitamisel palume teil selgitada, miks me ei tohiks teie isikuandmeid nii töödelda, nagu me oleme teinud. Teie põhjendatud vastuväite korral vaatame juhtumi läbi ja kas lõpetame andmetöötlusevõi kohandame seda või näitame teile meie kaalukaid kaitset väärivaid põhjusi, mille alusel jätkame töötlemist.

Kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, nii et tagasivõtmine jõustub tulevikus. Selline tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete seda meile väljendanud.

Viimane muudatus: 15. detsember 2019

Tagasi üles