Naar de inhoud

Privacybeleid

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Duitsland

De contactgegevens die wij publiceren in het kader van onze verplichting om een wettelijke vermelding voor onze website te verstrekken, mogen niet door derden worden gebruikt om ons informatie en advertenties te sturen, tenzij we uitdrukkelijk hebben verzocht om dergelijke informatie en advertenties te sturen. We behouden ons het recht voor om juridische maatregelen te nemen als we ongevraagde promotionele informatie ontvangen (bijvoorbeeld spam-e-mails).

Aangezien wij op grond van Artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet verplicht zijn om een functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf aan te wijzen, hebben wij geen specifieke persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming wiens contactpersoon details wij hier kunnen publiceren. Maar ook al hebben wij geen aangestelde functionaris voor gegevensbescherming, toch vervullen wij al onze verplichtingen in het kader van de gegevensverwerking met de vereiste professionele zorgvuldigheid.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens

Algemene informatie over gegevensverwerking

Hieronder willen wij u informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen als u onze website gebruikt. Onder “persoonsgegevens” vallen alle gegevens die op u als persoon betrekking hebben, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag, etc.

Naast de mogelijkheid om onze Diensten alleen te gebruiken om informatie te verkrijgen, bieden wij ook een reeks andere diensten aan waarvan u gebruik kunt maken, mocht u hierin geïnteresseerd zijn. In dit geval zult u over het algemeen meer persoonsgegevens moeten verstrekken die wij zullen gebruiken om de betreffende dienst te verlenen; het gegevensverwerkingsbeleid dat we hierboven hebben uiteengezet, is ook van toepassing op dit soort persoonsgegevens.

Soms schakelen we externe dienstverleners in om uw gegevens te verwerken. Wij selecteren en stellen onze dienstverleners met zorg in dienst; ze zijn onderworpen aan onze aanwijzingen en worden regelmatig gecontroleerd. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de handelingen die nodig zijn in gevallen waarin we dienstverleners opdracht geven om bepaalde functies voor onze online diensten te leveren, of wanneer we uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden. In dit verband zullen wij u ook informeren over de criteria die wij hanteren voor de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verder bekendmaken aan derden in gevallen waarin we onze krachten bundelen met partners om onze gebruikers de kans te geven om bepaalde diensten te gebruiken, zoals deelname aan speciale activiteiten, deelname aan wedstrijden om prijzen te winnen of het sluiten van een contract. Meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u hieronder in de context van een beschrijving van elke specifieke dienst.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Doel van de verwerking

Het opslaan en verwerken van dergelijke gegevens is noodzakelijk voor de goede werking van de Online Diensten, bijvoorbeeld om de Online Diensten aan gebruikers te leveren, of om gebruikers in staat te stellen contact met ons op te nemen. We gebruiken de gegevens om de werking van onze Online Diensten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat onze informatietechnologiesystemen veilig zijn.

Contact

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier of via social media contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met Artikel 6(1)(b) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Artikel 6(1)(f) AVG. We wissen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is, in het bijzonder nadat het verzoek is verwerkt, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

Gegevensverwerking als u onze website bezoekt

De persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt, registreren wij alleen als u onze website uitsluitend gebruikt om informatie te verkrijgen, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft. Als u onze website bekijkt, verzamelen we het type gegevens dat hieronder wordt beschreven. We hebben deze gegevens om technische redenen nodig, om onze website aan u te kunnen tonen en ook om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking wordt geboden door Artikel 6(1)(f) AVG.

De volgende gegevens worden in dit kader verzameld: uw IP-adres (geanonimiseerd), de datum en tijd van het verzoek, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), het onderwerp van het verzoek (de specifieke bezochte webpagina) , de toegangsstatus en/of de HTTP-statuscode, het verzonden gegevensvolume in elk geval, de website van waaruit het verzoek is verzonden, uw browser, uw besturingssysteem en de bijbehorende desktop, en de taal en versie van uw browsersoftware.

In het geval dat de gegevens zijn opgeslagen in logbestanden, worden de gegevens uiterlijk zeven dagen na opslag gewist. De gegevens kunnen ook voor een langere periode worden bewaard. Als ze voor een langere periode worden bewaard, wordt het IP-adres van elke gebruiker gewist of vervormd; het zal daarom niet langer mogelijk zijn om de toegangsclient te correleren met de gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die de bezochte website met behulp van de webbrowser op de computer van een gebruiker plaatst; het doel van een cookie is om in een later stadium de server te voorzien van de informatie over de gebruiker die de cookie heeft opgeslagen. De huidige website maakt gebruik van de twee hieronder beschreven soorten cookies; hun reikwijdte en werkwijze worden hieronder ook uitgelegd:

  • Tijdelijke cookies worden automatisch gewist zodra u uw browser sluit. Dit type cookie omvat met name zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies slaan een zogenaamde "sessie-ID" op waarmee een cookie de verschillende verzoeken van uw browser kan toewijzen aan de gezamenlijke sessie die door al deze verzoeken wordt gedeeld. Hierdoor kan onze server uw computer herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden gewist zodra u uitlogt of uw browser sluit.
  • Permanente cookies worden automatisch gewist nadat een vooraf bepaalde periode is verstreken; deze periode kan variëren, afhankelijk van het type cookie. U kunt cookies op elk moment wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen ook aanpassen aan uw wensen; u kunt bijvoorbeeld cookies van derden of helemaal geen cookies accepteren. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde functies van deze website.

Het aanmaken en gebruiken van een klantaccount

Ook als u niet inlogt op onze website, zult u zonder problemen gebruik kunnen maken van een aantal van onze diensten. Als u echter alle functies van onze website wilt gebruiken, moet u uw eigen persoonlijke gebruikersaccount aanmaken. Als u zich registreert op onze website, worden er altijd bepaalde persoonlijke gegevens verzameld, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Om ons te beschermen tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik, slaan we ook het laatst gebruikte IP-adres op, de door u gekozen taal, de datum van registratie en de datum waarop de geregistreerde persoon voor het laatst heeft ingelogd.

Tijdens de registratie kunt u kiezen of u geïdentificeerd wilt worden met een gebruikersnaam naar keuze of met uw echte naam. Alleen uw gebruikersnaam is altijd zichtbaar voor alle andere geregistreerde personen.

Indien nodig kunt u op elk moment de gegevens die u tijdens de registratie hebt verstrekt, wijzigen of verwijderen; gebruik hiervoor de volgende link: https://lernu.net/uzanto/agordoj.

Ten slotte verzamelen en bewaren we ook gegevens over de voortgang die een geregistreerde gebruiker heeft gemaakt bij het leren van een taal; dit kan informatie zijn over de lessen die hij of zij al heeft voltooid, de geleerde woorden of de tests die hij of zij heeft gedaan. Het doel van dit soort gegevensverzameling is om geregistreerde personen te ondersteunen en te helpen terwijl ze leren, en ook om de diensten die op onze website worden aangeboden voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, ten behoeve van alle gebruikers. Sommige van deze gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere geregistreerde personen, bijvoorbeeld in de vorm van "gescoorde punten". Dit soort persoonsgegevens zijn direct gekoppeld aan een specifiek klantenaccount; de gegevens worden geanonimiseerd zodra het doel van de gegevensverwerking wegvalt.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming bij het registreren van uw gebruikersaccount in overeenstemming met Article 6(1)(a) AVG. De wettelijke basis voor het verwerken van de andere hierboven genoemde soorten persoonsgegevens is Article 6(1)(f) AVG.

Online aanwezigheid op sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met alle personen, gebruikers en geïnteresseerden die actief zijn op deze netwerken en platforms, en om hen informatie te verstrekken over onze eigen activiteiten. Als u toegang krijgt tot een van deze netwerken of platforms, zijn de zakelijke voorwaarden en het gegevensverwerkingsbeleid van de betreffende provider van toepassing.

Tenzij anders bepaald in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van betrokkenen (de personen) die met ons communiceren via sociale netwerken of platforms, bijvoorbeeld in het geval dat betrokkenen op onze online aanwezigheid posten of ons een bericht sturen.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van de online advertentieservice Google AdSense, die wordt gebruikt om u op uw interesses afgestemde advertenties te presenteren. Hiermee willen we u advertenties laten zien die voor u interessant kunnen zijn, waardoor onze website interessanter voor u wordt. Om dit te doen, verzamelen we statistische informatie over u, die vervolgens verder wordt verwerkt door onze advertentiepartners. Dergelijke advertenties zijn te herkennen aan het onderschrift 'Google-advertentie' dat in een advertentie wordt weergegeven.

Als u onze website bezoekt, krijgt Google de melding dat u onze website hebt bezocht. Google gebruikt hiervoor een webbaken, dat een cookie op uw computer plaatst. De in punt 2 van dit privacybeleid vermelde gegevens worden in het kader van Google AdSense verzonden. We hebben geen controle over de verzamelde gegevens. We hebben ook geen informatie over de omvang van de verzamelde gegevens of over de periode waarvoor ze worden opgeslagen. Uw gegevens worden naar de Verenigde Staten verzonden en daar geanalyseerd. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunnen uw gegevens worden toegewezen aan uw specifieke account. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden toegewezen, moet u zich afmelden. Gegevens kunnen mogelijk worden bekendgemaakt aan contractpartners van Google, aan derden of aan overheidsinstanties.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens wordt geboden door Artikel 6(1)(f) AVG.

De huidige website plaatst geen advertenties van derden via Google AdSense.

U heeft verschillende mogelijkheden om het plaatsen van Google AdSense-cookies te voorkomen:

  • u kunt in uw browsersoftware een instelling gebruiken die dergelijke cookies verhindert; u ontvangt bijvoorbeeld geen advertenties van derden als u uw browser zo instelt dat cookies van derden worden geweigerd;
  • u kunt naar Google gaan en het aanbieden van op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via de volgende link: http://www.google.de/ads/preferences, met dien verstande dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert;
  • u kunt de levering van op interesses gebaseerde advertenties van serviceproviders die deel uitmaken van de zelfregulerende initiatieven "Over advertenties" en "Uw online keuzes" uitschakelen door op de volgende link te klikken: http://www.aboutads.info/choices, met dien verstande dat deze instelling worden verwijderd als u uw cookies verwijdert;
  • u kunt voorkomen dat dergelijke cookies worden geïnstalleerd, door deze optie permanent uit te schakelen in uw Firefox-browser, Internet Explorer-browser of Google Chrome-browser via de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze Online Diensten volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking, en over de rechten en instellingsmogelijkheden die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen, kunt u opvragen bij: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; privacybeleid voor advertenties: https://policies.google.com/technologies/ads. Google heeft zich aangemeld voor het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website, wordt al uw IP-adres dat afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat het wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten voor de website-exploitant met betrekking tot het gebruik van de website en het internet uit te voeren.

Het (in het kader van Google Analytics) door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen, door in uw browsersoftware een instelling te activeren om dit te voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google dergelijke gegevens (inclusief uw IP-adres) die door cookies zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die via de volgende link kan worden opgevraagd: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De huidige website maakt gebruik van Google Analytics met de functie "_anonymizeIp()". Met behulp van deze functie worden IP-adressen ingekort verwerkt om te voorkomen dat IP-adressen tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. Voor zover de over u verzamelde gegevens naar u persoonlijk verwijzen, wordt een dergelijke verwijzing daarmee onmiddellijk voorkomen; als gevolg hiervan worden persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en continu te verbeteren. De gegenereerde statistieken helpen ons om onze Online Diensten te verbeteren, waardoor u een interessantere gebruikerservaring krijgt. Google heeft zich aangemeld voor het EU-VS-privacyschild met betrekking tot uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten worden verzonden: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics wordt geleverd door Artikel 6(1)(f) AVG.

Eventuele persoonsgegevens worden gewist of geanonimiseerd, uiterlijk 14 maanden nadat ze zijn verzameld.

Gegevens externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; gebruiksvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, samenvatting van maatregelen voor gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html en privacybeleid: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy.

Periode dat de gegevens worden bewaard

We houden ons aan de principes van datareductie en data-economie. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; wij zullen ook stoppen met het opslaan van uw persoonsgegevens zodra u uw eerder gegeven toestemming intrekt. Zodra het specifieke doel niet langer van toepassing is en/of wanneer u een van de relevante rechten uitoefent die u als betrokkene heeft, worden de gegevens in kwestie overeenkomstig de regels en wettelijke bepalingen onbereikbaar gemaakt, geanonimiseerd en/of gewist.

Elke persoon die zich heeft geregistreerd, kan zijn account hier op elk moment verwijderen: https://lernu.net/uzanto/agordoj.

Rechten van een betrokkene (de persoon waar het over gaat)

Uitoefening van uw rechten

Indien u er niet langer mee instemt dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen, of indien uw persoonsgegevens onjuist zijn geworden, zullen wij, nadat u hiertoe opdracht heeft gegeven, ervoor zorgen dat uw gegevens worden gewist of niet meer beschikbaar zijn, of zullen wij de nodige correcties uitvoeren, naargelang het geval (en voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving). Hetzelfde geldt als u van ons verlangt dat wij in de toekomst slechts beperkt gebruik maken van bepaalde gegevens.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of informatie wenst te ontvangen of gegevens wilt laten corrigeren, onbeschikbaar maken, wissen of doorgeven aan een ander bedrijf, of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Als u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, vermeld dan uw redenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op de manier waarop wij ze eerder hebben verwerkt. Als u terecht bezwaar maakt, gaan wij eerst de feitelijke omstandigheden na. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken of de verwerking aanpassen, of u informeren over de dwingende redenen die een bijzondere bescherming rechtvaardigen, volgens welke wij uw gegevens zullen blijven verwerken.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Zodra u ons op de hoogte hebt gesteld van een dergelijke intrekking, heeft de intrekking gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 15 december 2019

Terug naar boven