Към съдържанието

Многоезичен ускорител

Esperanto?

Многоезичният ускорител е учебен план, който дава възможност на децата да учат чужди езици по-бързо и да придобият увереност в своите езикови способности. Проектът се основава на пропедевтичната идея, че изучаването на език - модел, в случая - есперанто, ако е ограничен до 300-те най-често използвани морфеми, може да повиши уменията за изучаване на езици при децата. Няколко проучвания показват, че изучаването на език – модел като есперанто, за една година може да увеличи скоростта на последващо изучаване на чужд език с до 30%. Причината е, че такъв език - модел е много лесен, няма изключения и функционира логично. Този език-модил дава възможност на децата лесно да разберат основните езикови принципи, като разделят и възстановяват думи и изречения. Следователно той е далеч по-ефективен от другите езици, обременени с много изключения от правилата, за мотивиране на учениците. Те учат чрез самостоятелно изграждане на собствените си изречения

Чрез този курс, децата посредством игра, научават основите на аналитичния език и това им дава ясни идеи за това как се организират езиците. Децата разбират граматически термини като множествено число, основните два падежа (винителен и дателен), как да създават изречения и придобиват способността да създават много нови думи от основните корени и афикси, присъстващи във всеки език. Това дава на учащите ясен поглед върху структурата на езиците като цяло, известни като металингвистични знания.

Всички материали са разработени за преподаватели по езици, които нямат познания по есперанто и дидактическият материал съдържа граматически раздели и подробни указания, които да помогнат на учителите да се подготвят за клас

Материалите са разработени като част от проект съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

Партньори

Обратно нагоре