ورود به محتوا

شتاب دهنده چندزبانه

Esperanto?

شتاب دهنده چند زبانه، برنامه درسی است که به کودکان این امکان را می دهد که سریعتر زبانهای خارجی را بیاموزند و در توانایی خود برای یادگیری زبان اعتماد به نفس بیشتری را کسب کنند. بر اساس این ایده که یادگیری زبان مدل، در مورد ما اسپرانتو، تکواژ های اصلی به 300 مورد متداول کاهش یافته است، که می تواند مهارت های یادگیری زبان در کودکان را بهبود بخشد. مطالعات متعددی نشان داده اند که یک سال یادگیری زبان مدل اسپرانتو تا 30٪ یادگیری در زبانهای دیگر را بهبود می بحشد. دلیل این امر این است که زبان اسپرانتو بسیار آسان است، هیچ استثنائی ندارد و به عنوان یک مدل ساختاری منطقی عمل می کند. این کودکان را قادر می سازد اصول اساسی زبان را از طریق تفکیک و بازسازی کلمات و جملات درک کنند. این کار زبان آموزان را ترغیب می کند که خود، در ساخت جملات ویژه خودشان، مشارکت کنند

از طریق این دوره ، کودکان با بازی، حداقل زبان تحلیلی را یاد می گیرند که به آنها ایده روشنی از نحوه کار زبانها را می دهد. کودکان انواع کلمات، اصطلاحاتی مانند جمع، دو مورد اساسی (اسم و مفعول) را درک می کنند، نحوه ساخت جملات این توانایی را دارند که بسیاری از کلمات جدید را از ریشه و علامت های اساسی که هر زبان ارائه می دهد، به دست آورند. این به طور کلی ساختار زبانها را برای کودکان توضیح می دهد و به اصطلاح دانش فراشناختی به آنها می دهد.

همه مواد برای استفاده توسط معلمان زبان که قبلاً اسپرانتو را یاد نگرفته اند، تهیه شده اند. این مطالب شامل بخش های گرامر و دستورالعمل های دقیق برای کمک به معلمان برای آماده سازی در ساعات آموزشی در کلاس است.

این مطالب به عنوان بخشی از پروژه ای که از طریق برنامه کمیسیون اروپا Erasmus + تأمین مالی می شود، تهیه شده است.

همکاران

بازگشت به بالا