Tästä sisältöön

Vauhdittaja monikielisyyteen

Esperanto?

Vauhdittaja monikielisyyteen on opetusalusta, joka antaa lapsille mahdollisuuden oppia nopeasti vieraita kieliä ja saada itseluottamusta kykyihinsä kielten opiskelussa. Se perustuu valmistavaan (propedeuttiseen) käsitykseen, että mallikielen, meidän tapauksessamme perusesperanton, joka on tiivistetty useimmin käytettyihin 300 morfeemiin, opiskelu voi parantaa lasten kielten opiskelua. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vuoden opiskelu mallikieli esperantoa nopeuttaa 30% myöhempää muiden kielten opiskelua. Syy on siinä, että mallikieli on hyvin helppo, siinä ei ole poikkeuksia ja se toimii loogisena rakennusmallina. Se mahdollistaa lapsille kielten perusteiden ymmärtämisen purkamalla ja uudelleen kokoamalla sanoja ja lauseita. Se on paljon tehokkaampi kuin muut kielet innostamaan oppilaita, koska alusta alkaen on mahdollista muodostaa omia lauseita.

Tällä kurssilla lapset oppivat leikkien analyyttistä kieltä, joka antaa heille selvän käsityksen kielten toiminnasta. Lapset ymmärtävät sanojen lajeja, termejä kuten monikko, kaksi perussijaa (nominatiivi ja akkusatiivi), tavan muodostaa lauseita ja he saavat kyvyn luoda monia uusia sanoja kielen tarjoamista perusjuurista ja liitteistä. Tuo saa lapset ymmärtämään kielten rakennetta yleensä ja antaa heille niin kutsuttuja metakielisiä tietoja.

Kaikki aineisto on muokattu kieltenopettajien, jotka eivät ole opiskelleet esperantoa ennen, käyttöön. Aineistot sisältävät kieliopillisia osioita ja yksityiskohtaisia ohjeita auttamaan opettajia valmistautumaan luokkien oppitunneille.

Aineistoja on työstetty Euroopan komission Erasmus+ ohjelman osittain rahoittaman hankkeen piirissä.

Partnereita

Takaisin ylös