K vsebini

Pospeševalnik večjezičnosti

Esperanto?

»Pospeševalnik večjezičnosti« je jezikovni načrt, s pomočjo katerega se bodo otroci hitreje učili tuje jezike in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na propedevtični zamisli, da učenje modelnega jezika (v našem primeru esperanta, omejenega na 300 najbolj pogostih morfemov) lahko izboljša zmožnosti otrok za učenje jezikov. Več študij je pokazalo, da eno leto učenja modelnega jezika esperanto pospeši učenje naslednjega tujega jezika za 30%. Vzrok je v tem, da je modelni jezik zelo lahek, nima izjem in deluje kot logičen model gradnje. Otrokom omogoča razumeti osnovna jezikovna načela s pomočjo razstavljanja in sestavljanja besed in stavkov. Je mnogo bolj učinkovit kot drugi jeziki pri motivaciji otrok za učenje jezikov, ker jim omogoča od vsega začetka, da tvorijo svoje lastne stavke.

S pomočjo tečaja otroci na igriv način spoznavajo osnove analitičnega jezika in tako bolje razumejo, kako so jeziki organizirani. Otroci razumejo, da obstajajo različne besedne vrste, termini kot so ednina in množina, dva osnovna sklona (imenovalnik in tožilnik), mehanizmi za tvorjenje stavkov, naučijo pa se tudi sestavljati nove besede iz osnovnih korenov in obrazil. Na ta način otroci pridobivajo znanje o strukturi jezikov na splošno, razvijajo torej metalingvistično znanje.

Vsa gradiva smo razvili z mislijo na učitelje jezikov, ki se prej še niso srečali z esperantom. Zato so vse lekcije opremljene z informacijami o slovnici poglavja ter natančnimi smernicami za izvajanje učnih ur.

Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.

Partnerji

Nazaj na začetek