Naar de inhoud

Opstap naar meertaligheid

Esperanto?

Opstap naar meertaligheid is een onderwijsmethode die kinderen de mogelijkheid geeft om sneller vreemde talen te leren en meer zelfvertrouwen te krijgen wat betreft hun vaardigheid om talen te leren. Het is gebaseerd op de propedeutische idee dat een modeltaal aanleren, in ons geval een basis-Esperanto, beperkt tot de 300 meestgebruikte morfemen, de vaardigheid van kinderen om talen te leren kan verbeteren. Diverse studies hebben aangetoond dat een jaar studie van de modeltaal Esperanto de daaropvolgende studie van andere talen tot 30% versnelt. De redenen daarvoor zijn dat de modeltaal vrij gemakkelijk is, geen uitzonderingen kent en functioneert als een logisch constructiemodel. Het laat kinderen toe om de basisprincipes van een taal onder de knie te krijgen door middel van het opsplitsen en opnieuw opbouwen van woorden en zinnen. Het Esperanto kan, veel doelmatiger dan andere talen, leerlingen aanzetten tot leren omdat ze van bij het begin zelf hun eigen zinnen kunnen vormen.

Met deze cursus leren kinderen spelenderwijs de basis van een analytische taal, die hen een duidelijk idee geeft van hoe een taal functioneert. Kinderen krijgen inzicht in de types woorden, in termen zoals meervoud, in de twee basisnaamvallen (nominatief en accusatief), in de manier om zinnen te vormen en zij krijgen de vaardigheid om veel nieuwe woorden te leren aan de hand van de elementaire woordstammen en de affixen die elke taal biedt. Dat maakt kinderen vertrouwd met de structuur van talen in het algemeen en geeft hen inzicht in metataal.

Alle materialen zijn opgesteld met het oog op gebruik door taaldocenten die geen voorafgaande kennis van het Esperanto hebben. Het materiaal omvat grammaticale onderdelen en gedetailleerde richtlijnen om docenten te helpen bij de voorbereiding van klassikale onderwijsuren.

Het materiaal is opgesteld in het kader van een project dat meegefinancierd is door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie.

Partners

Terug naar boven