Al contingut

Accelerador de multilingüisme

Esperanto?

L’accelerador de multilingüisme és un currículum que permet als nens aprendre idiomes estrangers més ràpidament i tenir confiança en la seva capacitat d’aprendre idiomes. Es basa en la idea propedèutica que l’aprenentatge d’una llengua model, en el nostre cas un esperanto bàsic reduït als 300 morfemes que es fan servir més sovint, pot millorar les habilitats d’aprenentatge d’idiomes dels nens. Diversos estudis han demostrat que l’aprenentatge d’un any de la llengua d’esperanto accelera fins a un 30% l’aprenentatge posterior d’altres idiomes. El motiu és que la llengua model model és molt fàcil, no té excepcions i funciona com a model de construcció lògic. Permet als nens comprendre els principis fonamentals del llenguatge mitjançant la descomposició i recomposició de paraules i frases. És molt més eficaç que altres idiomes per encoratjar els estudiants a aprendre, per la possibilitat de construir frases per un mateix des d'un bon començament.

Amb aquest curs, els nens aprenen els conceptes bàsics d’un llenguatge analític d’una manera divertida, cosa que els dóna una idea clara del funcionament de les llengües. Els nens entenen la naturalesa de les paraules, termes com "plural", els dos casos essencials (nominatiu i acusatiu) i com formar frases, i adquireixen la capacitat de crear moltes paraules noves a partir d'arrels i afixos bàsics que es troben en totes les llengües. Això permet als nens comprendre l’estructura dels idiomes en general i els proporciona el que s’anomena coneixement metalingüístic.

Tots els recursos han estat desenvolupats per a l'ús dels professors d’idiomes que no han après prèviament l’esperanto. Contenen seccions de gramàtica i instruccions detallades per ajudar els professors a preparar-se per a les hores de classe.

Els materials han estat elaborats com a part d’un projecte cofinançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

Companys d'equip

Tornar a dalt