Tartalom

Gyorsító a többnyelvűséghez

Esperanto?

A gyorsító a többnyelvűség érdekében egy tanterv, amely lehetővé teszi a gyermekeknek abban, hogy gyorsabban tanuljanak idegen nyelveket és nagyobb önbizalmuk legyen a nyelvtanulási képességeiket illetően. Ez azon a propedeutikai ötleten alapul, hogy egy modellnyelvet tanulva, esetünkben egy alapszintű eszperantót, amelyet a leggyakoribb 300 morfémából állítottunk össze, javíthatja a gyermekek nyelvtanulási képességeit. több tanulmány is megmutatta, hogy az eszperantó modellnyelv egyéves tanulása 30 %-kal meggyorsítja a későbbi más nyelvek tanulását. Lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy megértsék az alapvető nyelvi elveket szavak és mondatok lebontásával és újraalkotásával. Ez sokkal hatékonyabb más nyelveknél, hogy így lehetőségük van a gyermekeknek arra, hogy már a kezdetektől kezdve önállóan alkossanak mondatokat.

Ezzel a tanfolyammal a gyermekek játszva tanulják meg az analitikus nyelv minimumát, amely világos elképzelést ad számukra arról, hogyan működnek a nyelvek. A gyerekek megértik a szavak, szakszavak olyan típusait, mint a többes számot, a két alapvető esetet (alanyeset, tárgyeset), a mondatalkotás módját és megszerzik azt a képességüket is, hogy sok új szót tudjanak képezni az alapvető gyökszavakból és képzőkből, amelyet minden nyelv biztosítani tud. Ez megérteti a gyermekekkel általában véve is a nyelvek struktúráját és megadja nekik az ún. metanyelvi tudást.

Minden használatra kész anyagot olyan nyelvtanárok dolgoztak ki, akik nem tanultak korábban eszperantóul. Az anyagok nyelvtani szakaszokat és részletes vezérfonalat tartalmaznak, amelyek segítenek a tanároknak az órai munkára való felkészülésben.

Az anyagokat egy olyan projekt keretében dolgoztuk ki, amelyet az Európai Bizottság Erasmus+ programja is támogatott társfinanszírozóként.

Partnerek

Vissza a tetejére