До змісту

Прискорювач багатомовності

Esperanto?

Прискорювач багатомовності — це навчальний план, який дозволяє дітям швидше вивчати іноземні мови і набратися впевненості у своїх здібностях до вивчення мов. Він ґрунтується на пропедевтичній ідеї, що вивчення мови-моделі — в нашому випадку основ мови есперанто, зведеної до 300 найуживаніших морфем — може покращити мовні здібності дітей. Численні дослідження показали, що вивчення есперанто як мови-моделі протягом одного року пришвидшило подальше вивчення інших мов до 30%. Причина полягає в неабиякій легкості цієї мови-моделі, відсутності винятків та логічності моделей побудови висловлюваннь. Вона дає дітям можливість зрозуміти основні мовні принципи, розкладаючи на частини та складаючи нові слова і фрази. Завдяки можливості від самого початку будувати власні фрази, вона набагато ефективніше, ніж інші мови, спонукає учнів до навчання.

У цьому курсі діти в ігровій формі вивчають теоретичний мінімум для аналізу мови, що дає їм чітке уявлення про те, як мова функціонує. Діти розуміють типи слів, такі терміни, як множина, основні відмінки (називний та знахідний), способи побудови фраз, а також здобувають вміння утворювати багато нових слів з базових коренів та афіксів, які є в мові. Це формує в дітей розуміння структури мов узагалі та дає так звані метамовні знання.

Всі матеріали розроблені для використання вчителями-словесниками, які раніше не вивчали есперанто. Матеріали містять граматичні розділи і детальні настанови на допомогу вчителям у підготовці класних занять.

Матеріали були розроблені в рамках проєкту, що існує зокрема за фінансової підтримки програми Європейської комісії Erasmus+.

Партнери

Назад до початку