Към съдържанието

1. Правила

Добре дошли в lernu!! Достъпът и използването на уебсайта lernu! („сайта“, „услугата“, „доставчика“) означава, че Вие („потребителят“) сте прочели, разбрали и приели следните условия за ползване, независимо от това, дали сте регистриран като член на lernu!. Затова, моля, прочетете следния текст внимателно.

Регистрация

 1. Някои от нашите услуги са без регистрация. За да се възползвате от всички функции на сайта, трябва да създадете профил. Регистрацията е безплатна.
 2. Имате право да се регистрирате само веднъж и да използвате само един профил.
 3. За да се регистрирате, трябва да имате навършени 18 години. Използването на уеб сайта от непълнолетни трябва да бъде със съгласието на родител или настойник.
 4. Вие гарантирате, че дадената от Вас информация при регистрацията е достоверна и че ще я поддържате да е актуална.
 5. При регистрацията не бива да бъдат използвани данни (напр. потребителско име, име, профилна снимка и т.н.), които нарушават правата на трети лица, особено търговски марки и запазени имена. Данни, неспазващи законите, и които са в разрез с тези условия за ползване, също не са разрешени.
 6. При регистрацията Вие попълвате парола, която трябва да пазите в тайна.
 7. Вие се съгласявате с публикуването на информацията от профила Ви (напр. потребителско име, напредък, присъствие в момента, избран език, дата на регистрация, дата на последно влизане и други доброволно въведени данни, включително профилната снимка). Адресът на е-пощата и паролата Ви няма да бъдат публикувани.
 8. За да завършите регистрацията, трябва да щракнете връзка за активиране. След регистрацията ще получите автоматичен отговор на е-пощата си, който ще съдържа тази връзка.
 9. Ако се регистрирате, но не активирате акаунта си, доставчикът ще изтрие незавършения потребителски акаунт.
 10. Доставчикът не гарантира, че информацията за потребителите е вярна. Всеки потребител сам отговаря за разкриването или скриването на самоличността си пред останалите потребители. Доставчикът си запазва правото да изисква документ или доказателство за самоличността и възрастта, за да провери информацията. Ако поисканата информация не бъда предоставена в рамките на определеното от доставчика време, акаунтът на потребителя ще бъде изтрит.

2. Защита на данните

Доставчикът на този сайт е наясно, че защитата на личните данни е много важна. Ето защо сайтът се придържа стриктно към правилата на законодателството за защита на данните. Подробности, свързани с обработката на данните на потребителите, се уреждат от Декларацията за поверителност.

3. Отговорности на потребителя

 1. Сайтът може да се използва само за цели, разрешени от закона.
 2. Като потребител, Вие трябва:
  • да не попълвате невярна информация в профила си, както и да не лъжете останалите потребители, когато общувате с тях;
  • да пазите данните си за влизане в системата и да не ги давате другиму;
  • да уведомите веднага управата на уеб сайта, ако подозирате, че някой се е сдобил с чужди данни за влизане в системата и/или използва неправомерно чужд акаунт.
 3. Вие имате цялата отговорност относно каченото от Вас съдържание и общуването (било то публично или не) с други потребители. Вие трябва да спазвате правата и интересите на останалите, особено когато става въпрос за лични права.
 4. Строго забранено е неправомерното качване, публикуване, изпращане, публикуване на връзки, поставяне, свързване, предлагане или по всякакъв друг начин добавяне на съдържание (изображения, връзки, снимки, мнения във форума или друго съдържание, включително в лични съобщения и профилни снимки) от следните видове:
  • съдържание, защитено от закона, като например съдържание с изключително право за копиране, запазени имена, търговски имена, патенти, права за индустриален дизайн или собствени и придобити права; в случай че Вие нямате разрешение де използвате въпросното съдържание;
  • съдържание, включващо порнография, насилие, неприлично поведение, полова дискриминация, клевета, расизъм, подиграване с хора от слабо разпространени религии или обидни оприличавания, както и съдържание, което нарушава законите за защита на детето;
  • пропаганда и символи на противозаконни организации;
  • дразнене, обиждане, клевета, заплахи и дискриминиращи изказвания;
  • лични данни за други потребители (например адрес, телефонен номер, банкова информация), както и цитати от лични съобщения с други потребители, с администраторите на уеб сайта или други хора;
  • връзки към уеб сайтове с незаконно съдържание;
  • всякакви нежелани или неразрешени реклами, рекламни материали, измамни съобщения, верижни съобщения, финансови пирамиди и всякакви други видове реклами;
  • всякакви материали, съдържащи вируси, червеи, троянски коне или друг вид софтуер, който има за цел да увреди функционирането на този или други уеб сайтове.
 5. Следните действия са забранени на потребителите:
  • използването или опита за използване на чужд акаунт за системата без разрешението на доставчика на уеб сайта;
  • представянето за другиго или публикуването на лъжовна информация за себе си;
  • блокирането на функциите на уеб сайта, презаписването, промяната или копирането на съдържание от уеб сайта, на програмен код и/или данни от уеб сайта, както и автоматичното извличане на съдържание от уеб сайта, освен ако това не е необходимо за нормалното използване на уеб сайта.
 6. Доставчикът си запазва правото във всеки момент и без предупреждение да изтрива неразрешеното съдържание (включително от лични съобщения и снимки) или акаунта на потребителя, който нарушава текущите условия за ползване.

4. Промени в услугата

Доставчикът има правото по всяко време да променя или да прекрати предлаганите услуги по свое усмотрение, без предварително известие.

5. Предоставяне на права

 1. Доставчикът дава на Вас, като потребител, личното, приложимо от цял свят, непрехвърлимо и неизключително право да използвате услугата според описаните правила.
 2. Като потребител, Вие давате на уеб сайта приложимото от цял свят, безплатно, прехвърлимо, неограничено от време и място, право да използва публикуваното от Вас съдържание във всички среди, които доставчикът използва. Доставчикът на уеб сайта има правото да използва това съдържание във всички среди, да го публикува, копира, разпространява, приспособява, променя и обработва.
 3. Като потребител, Вие гарантирате, че каченото от Вас съдържание може да бъде използвано свободно съгласно точка 5.2. Вие гарантирате, че имате всички права и разрешения, необходими за подсигуряването на правата на каченото от Вас съдържание.
 4. Осигуряването на правата и посочените по-горе гаранции и обезщетения не приключват с края на договореното взаимоотношение.

6. Права на собственост

Всички текстове, снимки и друго публикувано на уебсайта съдържание, с изключение на материалите, предоставяни от потребителите са - освен ако не е посочено друго - авторското право на {lernu} и не могат да бъдат използвани от потребители или трети лица, онлайн или офлайн, без писмено съгласие от страна на доставчика.

7. Продължителност на договора и прекратяване

 1. Членството в уеб страницата започва чрез регистрация, приемане на условията за ползване и на декларацията за поверителност, и продължава за неопределено време.
 2. Вие можете да прекратите този договор по всяко време и без нужда от обявяване на причината за това от тук: https://lernu.net/uzanto/agordoj. След прекратяването Вие повече няма да имате достъп до профила си, всички данни за него ще бъдат изтрити. Вие приемате, че някои данни (като коментари, публикации във форума и съобщения), които не са свързани директно с профила Ви, ще продължат да бъдат достъпни за останалите. Вие нямате право да изисквате възвръщане или прехвърляне на създаденото от Вас съдържание.
 3. Правото за извънредно прекратяване на договора поради изключително важни причини остава непроменено. Такава причина може да бъде например ако някоя от страните по договора не спазва правилата на тези условия за ползване. Ако договорът бъде прекратен от страна на доставчика, Вашият достъп ще бъде забранен завинаги. Това означава, че няма да имате право да се регистрирате отново.
 4. Доставчикът на уеб сайта си запазва правото да изтрива потребителски акаунти, които не са използвани в продължение на повече от 6 месеца.

8. Отговорност

 1. Доставчикът се старае да поддържа уеб сайта в работещо състояние, без грешки и без пропуски в сигурността, но това не гарантира, че уеб сайтът е безопасен, сигурен или без грешки по всяко време, нито че той винаги работи без прекъсвания, закъснения или пропуски.
 2. Доставчикът не носи отговорност за незначителни нарушения на задълженията, освен ако тези нарушения не водят до увреждане на живота, тялото или здравето, и доколкото не са били нарушени разпоредби по Закона за отговорността на продукта. Това не засяга отговорността за нарушения на задълженията, които пречат на правилното изпълнение на договорните отношения и на чието спазване потребителят редовно разчита. Същото важи и за нарушения от страна на нашите агенти.
 3. Според закона, доставчикът на уеб сайта, като доставчик на услуги, не е длъжен да следи предаваната или съхраняваната информация или да разследва обстоятелствата, които показват незаконна дейност. Следователно той не поема отговорност за информацията, предоставена от потребители на съдържанието на сайта, данни и/или информация, направени изявления или за съдържанието на свързани с него други уеб сайтове.
 4. Въпреки старателната проверка на съдържанието, доставчикът на уеб сайта не носи отговорност за съдържанието на външни уеб сайтове. Единствено техните създатели са отговорни за съдържанието им.
 5. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на рекламата. Авторът на рекламите е единствено отговорен за съдържанието им. Същото важи и за съдържанието на рекламиран уебсайт. Разрешението за появяване в сайта на реклама не означава, че доставчикът се съгласява със законосъобразността на нейното съдържание. Отговорност за това носят единствено рекламодателите.
 6. Като потребител, Вие освобождавате доставчика на сайта от отговорност за всякакви искове, включително искове за вреди, които други потребители или други трети страни заведат срещу доставчика за нарушение на техните права от Вас или заради съдържанието, създадено от Вас. Всеки потребител, който публикува такова съдържание на сайта, поема всички разходи, възникнали за доставчика на сайта в резултат на нарушение на права на трета страна, включително разходи за съдебни защита. Всички други права, включително искове за щети от страната, остават незасегнати.

9. Заключителни разпоредби

 1. Тези правила и условия и всички спорове, свързани с тях, са обект на законите на Федерална република Германия. Мястото на изпълнение и изключителното място на юрисдикция, доколкото това е юридически възможно, е Берлин.
 2. Немската версия на споразумението е правно обвързваща.
 3. Доставчикът на уеб сайта си запазва правото да променя тези условия по всяко време, без да посочва причини. Най-новата версия е винаги на разположение на https://lernu.net/reguloj. Потребителите няма да бъдат информирани, когато има промяна в условията за ползване; отговорност на потребителя е да изтегли и види актуалните условия за ползване. Продължавайки да използва сайта след промяна в условията за ползване, потребителят се съгласява с промените.
 4. Доставчикът има право да прехвърля правата и задълженията си по силата на тези условия, изцяло или частично, на трета страна без предизвестие.
 5. Информация за контакти с доставчика или администраторите на сайта може да бъде намерена на страницата за контакти.

Последна актуализация: 01 май 2016

Обратно нагоре