Til innholdet

1. Regler

Velkommen til lernu!, flerspråklig nettside for å lære esperanto! Tilgang til og bruk av nettsiden lernu! ("nettsidene", "tjenesten", "eieren") forutsetter at du ("brukeren") har lest de følgende bruksbetingelsene, og har forstått og godtar dem, uavhengig av om du er registrert som medlem av lernu! eller ikke. Les derfor den følgende teksten nøye.

Registrering

 1. Noen av våre tjenester kan brukes uten at man registrerer seg på nettsiden. Men for å kunne bruke alle nettsidens funksjoner, må du åpne en personlig konto. Registrering er gratis.
 2. Du kan bare registrere deg én gang og bare installere én brukerprofil
 3. For å kunne registrere deg, må du være minst 18 år. Ungdom under 18 år (i noen land 21 år) kan bare bruke nettsidene med tillatelse fra noen med undervisningsrettigheter.
 4. Du garanterer at alle opplysninger som du oppgir ved registrering, er ekte og riktige, og at du alltid holder dem ajour.
 5. Ved registrering er det forbudt å oppgi bttukernavn, profilbilde e.l. som krenker en annens rettigheter, særlig firma- eller varemerke, eller navn. Navn som er ulovlige eller i strid med vilkårene, er også forbudt.
 6. Ved registrering velger du et passord, som du må holde hemmelig.
 7. Du samtykker med at dine profilopplysninger (brukernavn, språklig fremgang, nettstatus, språkvalg, registreringsdato, siste innloggingsdato og frie opplysninger i profilen) skal vært fritt tilgjengelige. Dette gjelder ikke e-postadresse eller passord.
 8. Registreringen på nettsidene fullføres ved å klikke på aktiviseringslenken. Når registreringen er gått inn, vil du motta en automatisk bekreftelse, hvor denne lenken er med.
 9. Hvis du registrerer deg, men ikke aktiviserer kontoen din, kan administratoren slette den uferdige brukerkontoen
 10. Nettsidenes administrator gir ingen garanti for brukernes virkelige identitet. Hver bruker er selv ansvarlig for å kontrollere andre brukeres identitet. Administratoren forbeholder seg retten til å be om dokumenter eller attester om identiteten og aldern for å kontrollere personopplysninger. Hvis de påkrevde dokumentene ikke er skaffet innen fristen angitt av administratoren, vil vedkommende brukerkonto bli slettet.

2. Beskyttelse av personopplysninger

Rettsidenes administrator er oppmerksom på at det er svært viktig å beskytte. personopplysningene. Derfor er nettsidene i strengt samsvar med reglene som følger av loven om behandling av persondata.

3. Brukerens plikter

 1. Nettsidene kan bare brukes for formålene som loven tillater.
 2. Som bruker må du:
  • ikke gi feilaktige opplysninger i profilen din eller i din kontakt med andre brukere; alle opplysinger skal være sannferdige
  • holde adgangskodene hemmelige og ikke gi dem til andre
  • si fra til administratoren straks hvis det foreligger fare for at en fremmed har fått opplysninger som gir tilgang til nettsidene og/eller misbruker kontoen.
 3. Du har eneansvar for opplysninger du har oppgitt og for kommunikasjon, om det er åpent tilgjengelig eller ikke. Du må være klar over rettighetene og interessene til andre brukere – og andre i det hele tatt – særlig personlige rettigheter.
 4. Det er strengt forbudt å legge ut, sende, sette inn, tilby eller på annen måte tilføye materiale (bilder, lenker, foto, bidrag til fora eller annet, inklusivt private meldinger og profilbilder) av følgende typer:
  • materiale beskyttet ved lov, f.eks. pga kopirettigheter, eller rettigheter knyttet til navn, varemerke, patent, industriell design eller eieforhold, dersom du ikke har tillatelse for dette materialet.
  • pornografisk, voldsforherligende, obskjøn, seksistisk, baktalende eller rassistisk materiale eller materiale som virker støtende for medlemmer av minoritetsgrupper eller religioner eller krenker den tyske loven om beskyttelse av ungdom (Jugendschutzgesetz);
  • propagandamateriale fra ulovlige organisasjoner og deres symboler
  • sjenerende, støtende, baktalende eller truende materiale og diskriminerende erklæringer
  • private opplyslninger om andre brukere (f.eks. adresse, telefonnummer, bankopplysnigner) eller sitater fra privat kommunikasjon med andre brukere av nettsidene eller andre i det hele tatt.
  • lenker til nettsider med ulovlig innhold;
  • enhver uanmodet eller ikke-tillatt reklame
  • alle slags materialer som inneholder virus, ormer, trojanske hester eller andre programsegmenter som truer denne eller andre hjemmesider eller forhindrer dem fra å fungere;
 5. Følgende handlinger er ikke tillatt for brukerne:
  • bruke eller forsøke å bruke kontoen til en annen bruker uten dennes tillatelse
  • å gi seg ut for å være en annen eller legge ut falske opplysninger om seg
  • blokkering av internettfunksjoner, overskriving, endring eller kopiering av innholdet, av programkoden og/eller av dataene på nettsidene, og dessuten automatisert uttak av innholdet, hvis ikke dette er nødvendig for den normale bruken av nettsidenes tjenester.
 6. Internettsidens eier forbeholder seg retten til å fjerne forbudte bidrag (inklusive private meddelelser og bilder) eller hele kontoen til brukeren, når som helst og uten forvarsel, dersom denne krenker de aktuelle brukerbetingelsene.

4. Forandring av tilbud

Eieren har rett til, etter eget forgodtbefinnende, når som helst å endre eller slutte å tilby tjenesten.

5. Levering av rettigheter

 1. Internettsidenes eier gir deg, brukeren, den personlige universelt gyldige men ikke overførbare eller eksklusive retten til å bruk tjenestene i samsvar med de angitte brukerbetingelsene.
 2. Som bruker overfører du til internettsiden den universelle, ikke-eksklusive, vederlagsfrie, overførbare, tids-, steds- og indholdsmessig ubegrensede retten til å bruke innholdet som du har lagt inn, i alle medier som eieren bruker. Eieren av nettsiden har rett til å bruke dette innholdet i alle medier, offentliggjøre, mangfoldiggjøre, kopiere, utbre, tilpasse, endre og bearbeide det.
 3. Som bruker garanterer du at innholdet som du laster opp, er fritt fra andres rettjgheter og kan brukes i samsvar med pkt. 5.2. Du garanterer at du har alle rettighetene og tillatelsene som trengs for å garantere overføringen av rettighetene til innholdet som du har lastet opp.
 4. Overføringen av rettighetene og garanti- og godtgjørelseskrav avsluttes ikke og gjelder fortsatt, også etter at bruken av nettsidene avsluttes.

6. Eierrettigheter

Alle tekster, bilder og annet materiale publisert på nettstedet, med unntak av det som lagt inn av brukeren, tilhører – hvis ikke annet er angitt – {lernu}, og må ikke brukes av utenforstående, tilkoblet eller ikke.

7. Varighet og annullering

 1. Medlemskap på nettsiden begynner med registrering, godtakelse av bruksbetingelsene og erklæringen om privatliv, og gjelder på ubestemt tid.
 2. Du kan annullere kontrakten når som helst og uten å måtte nevne årsaken hos https://lernu.net/uzanto/agordoj. Efter annulleringen har du ikke lenger tilgang til profilen din, og alle opplysningene der vil bli fjernet. Du godtar at noe av innholdet, som ikke er direkte knyttet til profilen din (som f.eks. kommentarer, bidrag til forumet og meldinger), fortsatt vil være tilgjengelig for andre. Du har ikke rett til å kreve å overta eller videresende innhold som du har skapt.
 3. Retten til ekstraordinær annullering av kontrakten på grunn av viktige årsaker forblir uendret. En viktig årsak er at en av kontraktpartene ikke overholder reglene for disse brukerbetingelsene. I tilfellet av ekstraordinær annullering av kontrakten fra eierens side blir du for alltid utestengt fra senere bruk. Det betyr at ny registrering ikke er tillatt.
 4. Nettsidenes eier forbeholder seg retten til å fjerne en brukerkonto hvis den ikke er i bruk i mer enn 6 måneder.

8. Ansvar

 1. Eieren forsøker å holde nettstedet i gang, feilfritt og sikkert, men garanterer ikke at det faktisk til enhver tid er sikkert eller feilfritt, eller at det alltid vil virke uten avbrytelser, forsinkelser eller mangler.
 2. Eieren tar ikke på seg erstatningsansvar for lette pliktforsømmelser, hvis ikke disse medfører skade på liv, legeme eller helse, og så lenge de ikke er i konflikt med garantiene og kravene i den tyske loven om produktansvar (Produkthaftungsgesetz). Men upåvirket av dette forblir ansvaret for pliktforsømmelser som umuliggør realisering av det kontraktmessige forhold, og hvor brukeren til daglig regner med at pliktene overholdes. Det samme gjelder for pliktforsømmelser begått av eierens agenter.
 3. Ifølge loven er eieren av nettstedet som tjenestetilbydende ikke forpliktet til å kontrollere opplysningene som overføres og lagres eller til å undersøke forhold, som tyder på illegale aktiviteter. Eieren tar ikke på seg ansvar for innhold, data. opplysninger, uttalelser eller meninger lagt inn av brukeren eller for innholdet av andre hjemmesider tilknyttet med lenke.
 4. Til tross for nøye kontroll av innholdet, tar ikke eieren på seg noe ansvar for. innholdet av eksterne nettsteder som er tilknyttet med lenker. Ansvaret for slike nettsteder ligger utelukkende hos disses eiere.
 5. Eieren har ikke noe ansvar for innholdet eller riktigheten i reklame. For innholdet av reklame ligger ansvaret utelukkende hos den som har produsert den. Det samme gjelder innholdet av reklamerte nettsider. Når en reklame vises på webstedet, betyr ikke dette at eieren godkjenner et eventuelt ulovlig innhold. Derfor ligger ansvaret utelukkende hos dem som har bestilt eller skapt reklamen.
 6. Som bruker frigjør du eieren fra alle krav, inkl. erstatningskrav, som andre brukere eller tredjepart måtte rette mot eieren pga. rettighetskrenkelser som gjelder deg eller innhold levert av deg. En bruker, som legger ut et slikt innhold på nettstedet, overtar alle omkostninger som eieren måtte ha i forbindelse med rettighetskrenkelse hos tredjepart, inkl. rimelige rettssaksomkostninger. Alle andre rettigheter, også erstatningskrav fra tredjepart, forblir uberørt av dette.

9. Sluttbemerkninger

 1. Disse vilkår og bestemmelser og alle eventuelle tvister om disse er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Rettsstedet er, såfremt det er juridisk mulig, Berlin.
 2. Det er bare den tyske versjonen av bruksbetingelsene som er juridisk gyldig.
 3. Eieren av nettstedet forbeholder seg retten til å endre disse bestemmelser når som helst, uten å gi noen begrunnelse. Den aktuelle versjonen vil alltid være tilgjengelig på https://lernu.net/reguloj. Brukerne vil ikke bli spesielt informert om endringer i bruksvilkårene; det er brukerens ansvar å holde seg oppdatert mht vilkår og bestemmelser. Ved å fortsette med å bruke nettstedet etter at en endring har funnet sted, erklærer brukeren seg innforstått med den.
 4. Eieren kan overføre rettighetene og pliktene beskrevet i bruksvilkårene, helt eller delvis til andre, innen 4 uker etter at brukerne er varslet om dette på e-post.
 5. Kontaktinformasjonen for eieren eller administratoren til nettsiden finnes på kontaktsiden.

Sist oppdatert: 2016 5 1

Tibake til toppen