Till sidans innehåll

1. Regler

Varmt välkommen till lernu!! När du besöker och använder webbplatsen lernu! (webbplatsen, tjänsten, leverantören) innebär det att du (användaren) antas ha läst, förstått och accepterat följande villkor, oavsett om du är registrerad som medlem på lernu!, eller ej. Läs därför följande text noggrant.

Registrering

 1. Några av våra tjänster kan användas utan att man registrerar sig på webbplatsen. Men för att kunna använda samtliga funktioner på webbplatsen, måste du ha ett personligt konto. Registrering är gratis.
 2. Du får endast registrera dig en gång och bara skapa ett användarkonto.
 3. För att kunna registrera dig, måste du vara mist 18 år eller äldre. Ungdomar under 18 år (i vissa länder 21 år) kan bara använda webbplatsen med tillåtelse från någon med undervisningsrättigheter.
 4. Du garanterar att alla uppgifter som du uppger vid registreringen är sanna och korrekta, samt att du alltid håller dem uppdaterade.
 5. Vid registreringen är det förbjudet att uppge uppgifter (t.ex. användarnamn, namn, profilbild etc.) som kränker en annans rättighet, särskilt företags- eller varumärke. Uppgifter som är otillåtna eller strider mot villkoren är även dessa förbjudna.
 6. Vid registreringen väljer du ett lösenord, som du ska hålla hemligt.
 7. Du samtycker till publicerandet av din profilinformation (t ex ditt användarnamn, språkliga framsteg, status på nätet, vald språkversion, registreringsdatum, datum för senaste inloggningen och andra frivilliga uppgifter, inklusive din profilbild). Din e-postadress och ditt lösenord kommer inte att publiceras.
 8. Registreringen på webbsidan fullföljs genom tryckning på en aktiveringslänk. Efter registreringen får du en automatisk bekräftelse per e-post, som innehåller denna länk.
 9. Om du registrerar dig men inte aktiverar ditt konto har tillhandahållaren rätt att avlägsna det ofullständigt registrerade användarkontot.
 10. Tillhandahållaren av webbplatsen ger ingen garanti i fråga om användarens verkliga identitet. Varje användare har eget ansvar för att kontrollera andra användares identitet. Tillhandahållaren förbehåller sig rätten att be om vederbörliga dokument eller bevis på identiteten och åldern för att kontrollera information. Om den begärda informationen inte görs tillgänglig inom den tid som angetts av tillhandahållaren av webbplatsen, kommer användarkontot i fråga att avlägsnas.

2. Dataskydd

Leverantören av denna webbplats är medveten om att skyddet av personuppgifter är mycket viktigt. Det är därför webbplatsen strikt följer reglerna i dataskyddslagstiftningen. Information om behandling av användardata styrs av Integritetspolicyn.

3. Användarens ansvar

 1. Denna webbplats får användas endast för lagliga ändamål.
 2. Som användare ska du:
  • att ge enbart sanna och inte oriktiga uppgifter i din profil och vid din kommunikation med andra användare;
  • att hålla inloggningsuppgifterna hemliga och inte ge dem vidare till andra;
  • att informera tillhandahållaren av webbsidan genast om det finns misstanke om att någon annan har fått information om inloggningsuppgifterna och/eller missbrukar ett användarkonto;
 3. Endast du ensam är ansvarig för det innehåll och den kommunikation med andra som har lagts in av dig (vare sig den är publik eller inte). Du måste beakta andra användares och andra personers rättigheter och intressen, speciellt personliga rättigheter.
 4. Det är strikt förbjudet att ladda upp, publicera, länka till, lägga in, främja, erbjuda eller på annat sätt lägga till innehåll (bilder, länkar, foton, forumsbidrag eller annat innehåll inklusive privata meddelanden och profilbilder) av följande sorter:
  • lagligt skyddade rättigheter, till exempel innehåll som är skyddat av copyright, namnrätt, varumärkesrätt, patent, industridesignrätt eller ägande- eller personlig rätt, såvitt du inte har tillstånd till detta innehav;
  • material som är pornografiskt, våldsförhärligande, obscent, sexistiskt eller rasistiskt, som förtalar eller som förolämpar medlemmar av minoritetsgrupper eller religioner, och innehåll som bryter mot den tyska lagen om ungdomsskydd (Jugendschutzgesetz);
  • propagandamaterial och märken för olagliga organisationer;
  • störande, förolämpande, förtalande, hotande innehåll och diskriminerande uttalanden;
  • privata uppgifter om andra användare (till exempel adress, telefonnummer, bankinformation) respektive citat ut privat kommunikation med andra användare, med tillhandahållaren av nätsidan eller administratören eller med andra.
  • länkar till webbsidor med olagligt innehåll;
  • all slags ej efterfrågad eller otillåten reklam, reklammaterial, kedjebrev, snöbolls- eller pyramidspelssystem och all slags kundreklam;
  • allt slags material som innehåller virus, maskar, trojaner eller andra programbitar som hotar eller hindrar denna eller andra webbsidors funktion;
 5. Följande handlingar är förbjudna för användaren:
  • Att använda, eller försöka att använda, en annan användares konto eller system utan tillåtelse av administratören;
  • Att utge sig för att vara en annan person eller lägga upp falsk information om sig själv.
  • blockering av webbsidans funktioner, överskrivning, ändring eller kopiering av innehållet, av programkoden och/eller av data i webbsidan, och därutöver automatiserat uttag av innehåll, om det inte är nödvändigt för normal användning av webbplatstjänsten;
 6. Tillhandahållaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att när sim helst avlägsna otillåtna bidrag (inklusive privata meddelanden eller bilder) eller kontot för användare som bryter mot de gällande användarvillkoren, också utan föregående varning.

4. Förändringar av tjänsten

Leverantören har också rätt att ändra eller avbryta de tjänster som erbjuds när som helst, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.

5. Beviljande av rättigheter

 1. Tillhandahållaren av webbsidan ger dig som användare personifierad, icke-överförbar och icke-exklusiv rätt, giltig i hela världen, att använda tjänster i enlighet med föreskrivna användningsvillkor.
 2. Som användare överlämnar du en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri, överlåtelsebar, tidmässigt, innehållsmässigt och platsmässigt obunden rättighet till det innehåll som du själv lagt in i alla medier som leverantören använder. Webbplatsens leverantör har rätt att använda det innehållet i alla medier, publicera, upprepa, kopiera, sprida, anpassa, förändra och bearbeta dem.
 3. Som användare garanterar du att innehållet som uppladdats av dig är fritt från andras rättigheter och kan användas i enighet med punkten 5.2 Du garanterar att du har alla rättigheter och tillstånd som behövs för att garantera överlåtande av rättigheterna till det uppladdade innehållet.
 4. Överlåtelsen av rättigheterna och de ovan förklarade garanti- och ersättningskraven tar inte slut och gäller fortsatt också efter att användningen av webbplatsen upphört.

6. Äganderätt

All text, bilder och annat innehåll som publiceras på webbplatsen, med undantag för innehållet som tillhandahålls av användare skyddas - om inte annat anges - av {lernu}:s upphovsrätt och får inte användas varken av användaren eller tredje part, online eller offline, utan skriftligt samtycke från leverantören.

7. Varaktighet och fullbordan

 1. Medlemskapet på webbsidan börjas vid registrering, godkännande av användarvillkoren och integritetspolicyn och fortlöper i obestämd tid.
 2. Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst utan motivering hos https://lernu.net/uzanto/agordoj. Efter att medlemskapet har avslutats kommer du inte längre ha tillgång till din profil, och därigenom tas all existerande information bort. Du accepterar att något innehåll (så som kommentarer, foruminlägg och meddelanden), som inte direkt är bunden till din profil, förblir tillgänglig för andra person även efter avslutad medlemskap. Du har inte rätten till att åberopa övertagande eller övergivande av det av dig skapat innehåll.
 3. Rätten till extraordinär uppsägning av kontraktet på grund av allvarliga anledningar förblir oförändrad. En allvarlig anledning infinner sig om någon av kontraktets parter bryter mot de här användarvillkorens regler. I fallet av extraordinär uppsägning av kontraktet å leverantörens sida blir du för permanent avstängd från vidare användning. Det betyder att registrering på nytt inte är tillåten.
 4. Tillhandahållaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att avlägsna en användares konto om det inte använts på sex månader.

8. Ansvar

 1. Leverantören försöker hålla hemsidan tillgänglig, felfri och säker, men det garanterar inte att webbplatsen är säker, trygg och felfri vid en given tidpunkt, och inte heller att den alltid fungerar utan störningar, förseningar eller brister.
 2. Leverantören ansvarar inte för små oavsiktliga avvikelser, om inte dessa leder till skador på liv, kropp eller hälsa, och så länge inga bestämmelser i produktansvarslagen har överträtts. Skulden för avvikelser som hindrar ett korrekt genomförande av avtalsförhållandet och vars efterlevnad användaren förlitar sig på regelbundet, berörs inte av detta. Detsamma gäller för våra agenters överträdelser.
 3. Enligt lagen är den som tillhandahåller en webbplats som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Denne accepterar därför inget ansvar för av användarna skapat innehåll, eller uttalanden gjorda av användare, eller innehåll på länkade externa webbplatser.
 4. Trots noggrann kontroll av innehåll, är leverantörer av webbplatsen inte ansvariga för innehållet i externa länkar. Ansvariga för länkade webbplatsers innehåll är endast dessas upphovspersoner.
 5. Leverantören ansvarar inte för innehållet i, eller faktagranskning av reklam. Annonsören är ensamt ansvarig för innehållet i annonser. Detsamma gäller för innehållet i annonserade webbplatser. Att tillåta en annons att visas på webbplatsen innebär inte att tjänsteleverantören tar ansvar för att dess innehåll är lagligt. Ansvaret för detta vilar helt på annonsörerna.
 6. Som användare, befriar du webbplatsleverantören från alla anspråk, inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare eller tredje part inleder mot leverantören för brott mot sina rättigheter av dig eller på grund av det innehåll som skapats av dig. En användare som lägger in sådant innehåll på webbplatsen accepterar alla kostnader webbplatsproducenten kan få på grund av tredje parts kränkta av rättigheter, inklusive kostnader för juridiskt försvars. Inga andra rättigheter, inklusive skadeståndsanspråk berörs.

9. Uppsägningsvillkor

 1. Dessa villkor och eventuella tvister om dessa omfattas av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland. Platsen för rättskipning, så långt det är juridiskt möjligt, är Berlin.
 2. Det är den tyskspråkiga versionen av avtalet som är juridiskt bindande.
 3. Ägaren av denna webbplats förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan att ange skäl. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på https://lernu.net/reguloj. Användarna kommer inte veta när det sker en förändring i villkoren för användning; det åligger användaren att hämta och läsa aktuella användarvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter en förändring i användarvillkoren, samtycker användaren till förändringarna.
 4. Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till en tredje part enligt dessa användarvillkor, helt eller delvis, inom 4 veckor från det att ett informationsmeddelande om detta skickats ut till användare via e-post.
 5. Kontaktuppgifter för leverantören eller webbplatsens administratörer finns på kontaktsidan.

Senast uppdaterad: 1 maj 2016

Tillbaka till toppen