Naar de inhoud

1. Regels

Hartelijk welkom bij lernu!, een meertalige website om Esperanto te leren! De toegang en het gebruik van de website lernu! ("website", "dienst", "aanbieder") houdt in dat u ("gebruiker") de onderstaande algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft, ongeacht of u bent ingeschreven als lid op lernu!. Daarom verzoeken wij u aandachtig de volgende tekst te lezen.

Registratie

 1. Sommige van onze diensten kunnen worden gebruikt zonder registratie op de website. Om alle functies van de website te gebruiken, moet u een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken. De registratie is gratis.
 2. U mag slechts één keer te registreren en één gebruikersprofiel aanmaken.
 3. Alleen personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt mogen zich inschrijven. Het gebruik van de website door personen jonger dan 18 jaar (in sommige landen 21 jaar) is alleen mogelijk met toestemming van de opvoeder.
 4. U garandeert dat alle doorgegeven informatie bij uw registratie zowel waar en juist is, en dat u deze actueel zal houden.
 5. Bij de registratie is het verboden informatie te gebruiken (bijv. gebruikersnaam, naam, profielfoto, enz.) die inbreuk maakt op de rechten van anderen, met name merk- en naamrechten. Illegale informatie of informatie die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden is ook niet toegestaan.
 6. Bij registratie kiest u een wachtwoord en dient u dat wachtwoord geheim te houden.
 7. U gaat akkoord met de publicatie van uw profielinformatie (bijv. uw gebruikersnaam, de taalvoortgang, de online status, de geselecteerde taalversie, de registratiedatum, de datum van de laatste login en aanvullende optionele informatie, waaronder uw profielfoto). Het e-mailadres en het wachtwoord worden niet gepubliceerd.
 8. De registratie op de website wordt voltooid door op een activeringslink te klikken. Na ontvangst van de registratie ontvangt u een automatische bevestigingsmail met die link.
 9. Als u zich registreert, maar uw account niet activeert, heeft de aanbieder het recht om het onvolledig geregistreerde gebruikersaccount te verwijderen.
 10. De aanbieder van de website geeft geen garantie over de ware identiteit van gebruikers. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van andere gebruikers. De bieder behoudt zich het recht voor om relevante documenten of bewijsstukken met betrekking tot de identiteit en de leeftijd op te vragen om informatie te verifiëren. Als de gevraagde informatie niet binnen de door de aanbieder van de website aangegeven tijd wordt verstrekt, wordt het betreffende gebruikersaccount verwijderd.

2. Gegevensbescherming

De aanbieder van deze website is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Daarom houdt de website zich strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Details betreffende het gebruik en de verwerking van gebruikersgegevens zijn te vinden in ons Privacybeleid.

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

 1. De website mag alleen worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden.
 2. Als gebruiker dient u:
  • waar en niet misleidende informatie op te geven, op uw profiel en in uw communicatie met andere gebruikers;
  • toegang tot de gegevens geheim te houden en deze niet door te geven;
  • het onmiddellijk op de hoogte stellen van de aanbieder van de website als het vermoeden bestaat dat iemand anders de toegangsinformatie heeft verkregen en/of misbruik maakt van het gebruikersaccount.
 3. Alleen uzelf bent verantwoordelijk voor de inhoud die u invoert en de communicatie (openbaar of privé) met anderen. U dient aandacht te besteden aan de rechten en belangen van andere gebruikers of anderen, met name de persoonlijke rechten.
 4. Het is ten strengste verboden om inhoud (afbeeldingen, links, foto's, forumberichten of andere inhoud, inclusief privéberichten en profielfoto's) van de volgende typen te uploaden, publiceren, verzenden, koppelen, insluiten, vragen, aanbieden of anderszins toe te voegen:
  • wettelijk beschermde inhoud, bijvoorbeeld inhoud die wordt beschermd door auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten, patenten, industriële ontwerprechten of eigendoms- of persoonlijke rechten, voor het geval u geen toestemming heeft voor die inhoud;
  • pornografisch, gewelddadig, obsceen, seksistisch, lasterlijk, racistisch, beledigend voor leden van minderheidsgroepen of religieuze materialen en inhoud die in strijd is met de Duitse wet op de jeugdbescherming (Jugendschutzgesetz);
  • propagandamiddelen en tekens van illegale organisaties;
  • intimidatie of beledigende, lasterlijke, bedreigende en discriminerende uitspraken;
  • privégegevens van andere gebruikers (bijv. adres, telefoonnummer, bankgegevens) respectievelijk citaten uit privécommunicatie met andere gebruikers, met de aanbieders
  • links naar websites met illegale inhoud;
  • alle ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, spam, kettingbrieven, sneeuwbal- of piramidespelen en klantenreclame van welke aard dan ook;
  • alle materialen die virussen, wormen, trojaanse paarden of andere kleine programma's bevatten die het bestaan ​​of de werking van deze of andere websites bedreigen of verstoren;
 5. De volgende handelingen zijn verboden voor de gebruiker:
  • het gebruiken of proberen te gebruiken van het account van een andere gebruiker of het systeem zonder toestemming van de aanbieder;
  • zich voordoen als een andere persoon of onjuiste informatie over uzelf invoeren
  • het blokkeren van de functies van de website, het inschrijven, wijzigen of kopiëren van de inhoud, van de programmacode en/of van de gegevens van de website, en daarnaast het automatisch extraheren van inhoud, indien dit voor het normale gebruik van de websitedienst niet noodzakelijk is;
 6. De aanbieder van de website behoudt zich het recht voor om op elk moment verboden bijdragen (inclusief privéberichten en afbeeldingen) of het account van de gebruiker die in strijd is met de huidige gebruiksvoorwaarden te verwijderen, ook zonder voorafgaande waarschuwing.

4. Wijzigingen aan diensten

De aanbieder heeft ook het recht op elk moment, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, de aangeboden diensten te veranderen of te beëindigen.

5. Verlenen van rechten

 1. De aanbieder van de website verleent u als gebruiker een persoonlijk, wereldwijd geldig, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de diensten te gebruiken in overeenstemming met de beschreven gebruiksvoorwaarden.
 2. Als gebruiker draag je naar de website het wereldwijde, niet-exclusieve, gratis, overdraagbare, tijd-, inhoud- en locatie onbeperkte recht over om de inhoud die je hebt ingevoerd te gebruiken in alle omgevingen die door de aanbieder worden gebruikt. De aanbieder van de website heeft het recht om deze inhoud in alle omgevingen te gebruiken, te publiceren, te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden, aan te passen, te wijzigen en te verwerken.
 3. Als gebruiker garandeert u dat de door u geüploade inhoud vrij is van de rechten van anderen en kan worden gebruikt in overeenstemming met punt 5.2. U garandeert dat u over alle rechten en toestemmingen beschikt die nodig zijn om de overdracht van de rechten te garanderen van de door u geüploade inhoud.
 4. De overdracht van de rechten en de hierboven uiteengezette garantie- en vergoedingsvereisten eindigen niet en blijven ook na het einde van het gebruik van de website gelden.

6. Eigendomsrechten

Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud die op de website wordt gepubliceerd, behalve de inhoud die door de gebruikers wordt ingevoerd, behoren - tenzij anders aangegeven - toe aan {lernu} en mogen niet buiten de website worden gebruikt door gebruikers of door derden, online of offline, zonder de schriftelijke toestemming van de aanbieder.

7. Duur en annulering

 1. Lidmaatschap op de website begint met registratie, acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring en geldt voor onbepaalde tijd.
 2. U kunt het contract op elk moment en zonder opgaaf van redenen opzeggen bij https://lernu.net/uzanto/agordoj. Na de opzegging heeft u geen toegang meer tot uw profiel en wordt alle daarin opgenomen informatie verwijderd. U accepteert dat bepaalde inhoud (zoals opmerkingen, forumberichten en berichten) die niet rechtstreeks aan uw profiel is gekoppeld, toegankelijk blijft voor anderen. U hebt niet het recht om overdracht of verzending van de door u gecreëerde inhoud te eisen.
 3. Het recht op buitengewone opzegging van het contract om gewichtige redenen blijft ongewijzigd. Een belangrijke reden is als een van de contractpartijen de regels van deze gebruiksvoorwaarden schendt. In geval van buitengewone annulering van het contract door de aanbieder wordt u voor altijd geblokkeerd van het volgende gebruik. Dit betekent dat herinschrijving niet is toegestaan.
 4. De aanbieder van de website behoudt zich het recht voor om het account van een gebruiker te verwijderen als het account langer dan 6 maanden niet is gebruikt.

8. Aansprakelijkheid

 1. De aanbieder probeert de website werkend, foutloos en veilig te houden, maar er is geen garantie dat de website altijd veilig is of vrij van gevaar of fouten, en ook niet dat die altijd werkt zonder storingen, vertragingen of tekortkomingen.
 2. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gering, onachtzaam plichtsverzuim, tenzij deze inbreuk leidt tot schade aan leven, lichaam of gezondheid, en zolang er geen regels onder de Wet Productaansprakelijkheid geschonden zijn. De aansprakelijkheid voor het nakomen van verplichtingen, die de goede uitvoering voorkomen van de contractuele relatie en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig vertrouwt, blijft hierbij onaangetast. Hetzelfde geldt voor schendingen van onze agenten.
 3. Volgens de wet is de leverancier van de website als een dienstaanbieder niet verplicht toezicht te houden op de doorgegeven of opgeslagen informatie, of omstandigheden te onderzoeken, die duiden op illegale activiteit. Hij aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid over informatie of inhoud, verschaft door gebruikers, over verklaringen, gedaan door gebruikers, of over de inhoud van gelinkte externe websites.
 4. Ondanks controle van de inhoud zijn de leveranciers van de website niet aansprakelijk voor de inhoud van externe doorverwijzingen. Hun makers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de doorverwezen pagina's.
 5. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van reclame. De auteur is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de geadverteerde website. Het toestaan ​​dat een advertentie verschijnt op de website betekent niet dat de aanbieder instemt met de rechtmatigheid van de inhoud ervan. De verantwoordelijkheid hiervoor berust uitsluitend bij de adverteerders.
 6. Als gebruiker ontlast u de aanbieder van alle vorderingen met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, die andere gebruikers of andere derde partijen inbrengen tegen de aanbieder wegens schending van hun rechten door u of door de inhoud gemaakt door u. Een gebruiker die zulke inhoud op de website plaatst, neemt alle kosten op zich, die door de derde partij van de website ingebracht worden als gevolg van een schending van de rechten, met inbegrip van de kosten voor rechtsbijstand. Alle andere rechten, met inbegrip van schadeclaims door de aanbieder, blijven onaangetast.

9. Sluitingsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden en alle geschillen in verband ermee zijn onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. De locatie van de prestaties en exclusieve plaats van rechtspraak, voor zover wettelijk mogelijk, is Berlijn.
 2. De Duitse versie van de overeenkomst is wettelijk bindend.
 3. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder opgave van redenen. De laatste versie is altijd beschikbaar op https://lernu.net/reguloj. Gebruikers zullen niet geïnformeerd worden als er een verandering is in de gebruiksvoorwaarden; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de actuele gebruiksvoorwaarden op te halen en te bekijken. Door de website te blijven gebruiken na een verandering in de gebruiksvoorwaarden, gaat de gebruiker akkoord met de wijzigingen.
 4. De aanbieder heeft het recht de in de gebruiksvoorwaarden omschreven rechten en plichten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan anderen binnen 4 weken nadat hij gebruikers hiervan per e-mail op de hoogte heeft gesteld.
 5. Contactgegevens voor de aanbieder of de beheerders van de website is te vinden op de contactpagina.

Laatst bijgewerkt op: 1 mei 2016

Terug naar boven