შინაარსის ნახვა

1. წესები

მოგესალმებით ესპერანტოს შემსწავლელ მრავალენოვან ვებგვერდ lernu!-ზე! lernu!-ს ვებგვერდზე („ვებგვერდი“, „მომსახურება“, „მომწოდებელი“) წვდომა და მისით სარგებლობა ნიშნავს, რომ თქვენ („მომხმარებელი“) წაიკითხეთ, გაიგეთ და მიიღეთ მოხმარების შემდეგი პირობები, მიუხედავად იმისა ხართ თუ არა lernu!-ს წევრად დარეგისტრირებული. ამისათვის გთხოვთ შემდეგი ტექსტი გულდასმით წაიკითხოთ.

რეგისტრაცია

 1. ჩვენი ზოგიერთი მომსახურებით სარგებლობა ვებგვერდზე რეგისტრაციის გარეშეც შეიძლება. ვებსაიტის ყველა ფუნქციით სრულად სარგებლობისთვის კი უნდა შექმნათ მომხმარებლის საკუთარი ანგარიში. რეგისტრაცია უფასოა.
 2. რეგისტრაცია მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ და ამასთანავე მხოლოდ ერთადერთი პროფილით.
 3. რეგისტრაცია მხოლოდ 18 წელს გადაცებულთ შეუძლიათ. 18 წლამდე (ზოგიერთი ქვეყნის შემთხვევაში 21 წლამდე) მომხმარებელთა მიერ ვებგვერდით სარგებლობა დასაშვებია მხოლოდ მეურვეთა თანხმობით.
 4. თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები სწორია და რომ მათ მუდმივად განაახლებთ.
 5. რეგისტრაციისას აკრძალულია ისეთი ინფორმაციის (მაგ. სახელი, პროფილის სურათი და სხვ.) გამოყენება, რომელიც სხვა მომხმარებელთა უფლებებს ეწინააღმდეგება, განსაკუთრებით სავაჭრო მარკისა და სარეგისტრაციო სახელის უფლებებს. ასევე აკრძალულია კანონმდებლობასა და ვებგვერდით სარგებლობის პირობებთან შეუსაბამო ინფორმაციის განთავსება.
 6. რეგისტრაციისას ირჩევთ პაროლს, რომელიც საიდუმლოდ უნდა შეინახოთ.
 7. თქვენ თანახმა ხართ პროფილის ინფორმაციის (მაგ. თქვენი სახელი, ენობრივი პროგრესი, ქსელური მდგომარეობა, ენის არჩეული ვერსია, რეგისტრაციისა და ბოლო შემოსვლის თარიღები და პროფილის სურათის ჩათვლით არსებული სხვა ინფორმაცია) საჯაროდ განთავსებაზე. ელფოსტის მისამართი და პაროლი არ გამოქვეყნდება.
 8. ვებგვერდზე რეგისტრაციის დასასრულებლად საჭიროა დააწკაპოთ სააქტივაციო ბმულზე, რომელსაც დარეგისტრირებისთანავე ელფოსტაზე ავტომატურად მიღებულ შეტყობინებაში ნახავთ.
 9. რეგისტრაციისას ანგარიშის არგააქტიურების შემთხვევაში ადმინისტრაციას უფლება აქვს არასრულად დარეგისტრირებული ანგარიში წაშალოს.
 10. ვებგვერდის ადმინისტრაცია არ იძლევა მომხმარებელთა ნამდვილი იდენტობის გარანტიას. ყველა მომხმარებელი თავადაა პასუხისმგებელი სხვათა იდენტობის შემოწმებაზე. ადმინისტრაცია იტოვებს მონაცემთა სიზუსტის შესამოწმებლად გარკვეული დოკუმენტებისა ან ასაკისა და ავთენტური იდენტობის დამადასტურებელი საბუთის მოთხოვნის უფლებას. ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრულ დროში შესაბამისი დოკუმენტების არატვირთვის შემხვევაში მოცემული ანგარიში წაიშლება.

2. მონაცემთა დაცვა

ვებგვერდის ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ პირადი ინფორმაციის დაცვა უკიდურესად მნიშვნელოვანია. ამიტომაც იგი მკაცრად ემორჩილება მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრულ წესებს. მომხმარებლის მონაცემთა გამოყენებისა და გადამუშავების შესახებ დეტალებს გაეცანით პირად სივრცე-ში.

3. მომხმარებლის მოვალეობანი

 1. ვებგვერდით სარგებლობა დასაშვებია მხოლოდ კანონის ფარგლებში განსაზღვრული მიზნებისათვის.
 2. როგორც მომხმარებელი, თქვენ ვალდებული ხართ:
  • თქვენი პროფილსათვის და სხვა მომხმარებლებთან საკომუნიკაციოდ შეიყვანოთ სწორი და რეალობასთან შესაბამისი მონაცემები;
  • შეინახოთ და არავის გაანდოთ თქვენი სარეგისტრაციო მონაცემები;
  • დაუყოვნებლივ შეატყობინოთ ადმინისტრაციას სხვა მომხმარებლის მიერ თქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომის შემთხვევაში.
 3. სხვებთან კომუნიკაციასა (საჯარო თუ პირად) და თქვენ მიერ განთავსებულ მონაცემებზე თქვენვე ხართ პასუხისმგებელი. გულისხმიერად უნდა მოეკიდოთ სხვა მომხმარებელთა ინტერესებებსა და უფლებებს, განსაკუთრებით პერსონალურ უფლებებს.
 4. მკაცრად იკრძალება ატვირთვა, გამოქვეყნება, გაგზავნა, ან სხვაგვარად გავრცელება შემდეგი შინაარსის (სურათები, ბმულები, ფოტოები, ფორუმის პოსტები და ა.შ. პირად შეტყობინებათა და პროფილის სურათების ჩათვლით) ინფორმაციისა:
  • კანონით დაცული მასალა, მაგალითად ინფორმაცია, რომელიც დაცულია საავტორო, სახელდების, ბრენდირების, სავაჭრო მარკის უფლებების დაცვით, ანაც ისეთი პირადი უფლებებით, რომლებზეც წვდომა თქვენ არ გაგაჩნიათ.
  • პორნოგრაფიული, უხამსი, ძალადობის ამსახველი, სექსისტური, სახელის შემლახავი, ცილისმწამებლური, რასისტული, რელიგიურ თუ სხვა უმცირესობათა შეურაცხმყოფელი შინაარსის ინფორმაცია; აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც წინააღმდეგობაშია ბავშვთა დაცვის კანონმდებლობასთან;
  • აკრძალულ ორგანიზაციათა სიმბოლოები და პროპაგანდა;
  • სხვათა შემავიწროებელი ან შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური, მუქარით აღსასვე და დისკრიმინაციული განცხადებები;
  • სხვა მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია (მაგ. მისამართი, ტელეფონის ნომერი, საბანკო მონაცემები და სხვ.), ისევე როგორც პირადი მიმოწერიდან (როგორც სხვა მომხმარებლებთან, ასევე ვებგვერდის ადმინისტრაციასთან) ამოკრებილი ციტატები;
  • აკრძალულშინაარსიან ვებგვერდთა ბმულები;
  • ნებისმიერი სახის (მითუმეტეს აკრძალული) სარეკლამო მასალა, სპამები, ე.წ. ჯაჭვური წერილები, პირამიდული სქემები ან სხვების გადაბირების სხვა მეთოდები;
  • ვირუსების შემცველი ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც წინამდებარე ან სხვა ვებგვერდთა გამართულად მუშაობას შეაფერხებს;
 5. მომხმარებელს ეკრძალება შემდეგი მოქმედებანი:
  • ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე სხვა მომხმარებლეთა ანგარიშის გამოყენება ან გამოყენების მცდელობა;
  • თავის სხვა პიროვნებად გასაღება ან არასწორი პირადი ინფორმაციის მოწოდება
  • ვებგვერდის ფუნქციათა დაბლოკვა, მის შინაარსში, პროგრამის კოდსა და/ან მონაცემებში ცვლილებების შეტანა, მოდიფიცირება ან კოპირება და ამასთანავე შინაარსის ავტომატური აღდგენა თუკი ვებგვერდით ჩვეულებრივ სარგებლობისთვის ამის აუცილებლობა არ არსებობს;
 6. ვებგვერდის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ნებისმიერ დროს წაშალოს აკრძალული შინაარსის შემცველი ინფორმაცია (პირადი წერილებისა და სურათების ჩათვლით) ან მომხმარებლის ანგარიში, რომელიც საიტის მოხმარების წესებს ეწინააღმდეგება.

4. მომსახურების შეცვლა

ადმინისტრაციას უფლება აქვს პირადი გადაწყვეტილებით შეცვალოს ან სრუალიად გააუქმოს მომსახურება.

5. უფლებათა გადაცემა

 1. ვებგვერდის ადმინისტრაცია, როგორც მომხმარებელს, გაძლევთ საიტის სერვისებით სარგებლობის პერსონალურ, გლობალურად ვალიდურ, სხვისთვის გადაუცემად და არაექსკლუზიურ უფლებას, თანახმად შესაბამისი წესებისა და პირობებისა.
 2. როგორც მომხმარებელი, ვებგვერდს გადასცემთ შინაარსობრივად და სივრცობრივად შეუზღუდავ გლობალურ, არაექსკლუზიურ, უფასო, დროებით უფლებას თქვენ მიერ განთავსებული მონაცემების ყველანაირ სფეროში გამოყენებისა. წინამდებარე ვებსაიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს საიტზე არსებული ყველანაირი ინფორმაციის გამოყენებისა - გამოქვეყნების, გამრავლების, კოპირების, გავრცელების, ადაპტირების, შეცვლისა და გადამუშავებისა.
 3. როგორც მომხმარებელი, გარანტიას იძლევით, რომ თქვენ მიერ განთავსებული ინფორმაციის გამოყენება პუნქტ 5.2-ის თანახმად თავისუფლად შეუძლია მესამე მხარეს. თქვენ ასევე გარანტიას იძლევით, რომ საჭიროების შემთხვევაში თქვენს მონაცემებთან დაკავშირებით არსებულ უფლებათა გადაცემას თქვენვე განკარგავთ.
 4. ვებგვერდის მიერ თქვენთვის უფლებათა გადმოცემა და ზემოხსენებულ გარანტიათა და კომპენსაციათა პირობები არ სრულდება და გრძელდება ვებგვერდით სარგებლობის დასრულების შემდგომაც.

6. საკუთრების უფლებები

ყველა ტექსტი, სურათი და ვებგვერდზე განთავსებული სხვა ინფორმაცია, გარდა თავად მომხმარებელთა მიერ ატვირთული მონაცემებისა, წარმოადგენს (თუკი სხვაგრავდ მონიშნული არაა) {lernu}-ს საკუთრებას და სხვა მომხმარებლებს ვებგვერდს გარეთ, ონლაინ თუ ოფლაინ მათი გამოყენების უფლება არ აქვთ.

7. კონტრაქტის ხანგრძლივობა და შეწყვეტა

 1. ვებგვერდის წევრობა იწყება რეგისტრაციით, საიტით სარგებლობისა და პერსონალურ ინფორმაციათა განკარგვის წესებზე თანხმობით და გრძელდება განუსაზღვრელი დროით.
 2. კონტრაქტის ნებისმიერ მომენტში და შესაბამის მიზეზთა დასახელების გარეშე გაუქმება შეგიძლიათ აქ https://lernu.net/uzanto/agordoj. გაუქმებისას პროფილთან წვდომა შეგიწყდებათ და მასზე განთავსებული მთლიანი ინფორმაცია წაიშლება ვებგვერდის ადმინისტრაციის მიერ. თქვენ თანახმა ხართ, რომ გარკვეული ინფორმაცია (მაგ. კომენტარები, პოსტები ფორუმზე ან შეტყობინებები), რომელიც პირდაპირ არაა თქვენს პროფილთან დაკავშირებული, კვლავაც საიტზე დარჩება პროფილის წაშლის შემდეგ. თქვენ არ გაქვთ უფლება თქვენ მიერ განთავსებული ინფორმაციის მოთხოვნისა ან გადამისამართებისა.
 3. მნიშვნელოვან მიზეზთა გამო კონტრაქტის გაუქმების საგანგებო უფლება უცვლელი რჩება. ასეთ მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს კონტრაქტის მხარეთაგან ერთ-ერთის მიერ მოცემული წესებისა და პირობების არდამორჩილება. ადმინისტრაციის მხრიდან კონტრაქტის საგანგებოდ გაუქმების შემთხვევაში თქვენ სამუდამოდ დაიბლოკებით. ეს ნიშნავს, რომ ხელახალი რეგისტრაცია შეუძლებელია.
 4. ვებგვერდის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს 6 თვის მანძილზე არგამოყენების შემთხევავაში მომხმარებლის ანგარიში წაშალოს.

8. პასუხისმგებლობა

 1. ადმინისტრაცია ცდილობს ვებგვერდის უსაფრთხო, დაცული და უშეცდომო ფუნქციონირება შეინარჩუნოს. მაგრამ იგი არ იძლევა ამის განუწყვეტლად შესაძლებლობის გარანტიას. ისევე როგორც გარანტიას იმისა, რომ ვებსაიტი ყოველთვის ნაკლოვანებათა, ხარვეზებისა და დაგვიანებების გარეშე იმუშავებს.
 2. ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას არ იღებს ვალდებულებათა უმნიშვნელო გადაცდომებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ეს არაა ვისიმე ჯანმრთელობის ან სიცოცხლისათვის საზიანო და თუკი იგი არ ეწინააღმდეგება კანონს პროდუქტზე პასუხისმგებლობის შესახებ (Produkthaftungsgesetz). მიუხედავად ამისა, ხელშეუხებელია ვალდებულებათა არდამორჩილებაზე შესაბამისი პასუხისმგებლობის წესი, რომლის აღსრულებაცა და საიტის მომხმარლებლთა მიერ გათვალისწინებაც უაღრესად მნიშვნელოვანია საკონტრაქტო ურთიერთობათა სრულად განსახორციელებლად, იგივე ითქმის ჩვენს აგენტებთან მიმართებითაც.
 3. კანონის თანახმად, წინამდებარე ვებგვერდის ადმინისტრაცია, როგორც მომსახურების მომწოდებელი, ვალდებული არაა აკონტროლოს განთავსებული ან გადაცემული ინფორმაცია, ან გამოიძიოს გარემოებანი, რომლებიც უკანონო საქმიანობაზე მიუთითებენ. მაშასადამე, იგი არანაირ პასუხისმგებლობას არ იღებს მომხმარებელთა მიერ ვებგვერდზე მოწოდებულ ინფორმაციაზე, მონაცემებზე, განცხადებებსა ან სხვა ვებგვერდებთან დაკავშირებულ ატვირთულ ბმულებზე.
 4. თუმცა ვებგვერდის შიგთავსს გულდასმით ვაკონტროლებთ, ადმინისტრაცია გარე ვებსაიტების შინაარსთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობას არ იღებს. შესაბამისი საიტების შინაარსსა და ხასიათზე მხოლოდ მათი განმკარგავი პირები არიან პასუხისმგებელი.
 5. ვებგვერდის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს რეკლამების სიზუსტესა და შინაარსზე. სარეკლამო განცხადებათა შინაარსზე პასუხისმგებელი სრუალიად მათი შესაბამისი ავტორებია. იგივე ეხება რეკლამირებული ვებგვერდების შინაარსსაც. ვებსაიტზე სარეკლამო განცხადებათა განთავსება არ ნიშნავს, რომ ადმინისტრაცია იზიარებს თუნდაც კანონთან შეუსაბამო მის შინაარსს. ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ რეკლამის მომწოდებლები არიან პასუხისმგებელი.
 6. როგორც მომხმარებელი, თქვენ ვებგვერდის ადმინისტრაციას ყოველგვარი მოთხოვნებისგან ათავისუფლებთ, მათ შორის ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნებისგან, რომლებიც შესაძლებელია თქვენ ან თქვენ მიერ განთავსებული ინფორმაციის გამო სხვა მომხმარებლებისგან მიუვიდეს ადმინისტრაციას. მომხმარებელი, რომელიც ვებგვერდზე მსგავსი შინაარსის ინფორმაციას განათავსებს, საკუთარ თავზე იღებს სხვების უფლებათა გაუთვალისწინებლობის გამო ადმინისტრაციის წინაშე წარმოშობილ, მათ შორის იურიდიული მომსახურების ხარჯებს.

9. საბოლოო შენიშვნები

 1. ვებსაიტით სარგებლობის ყველა ეს წესი და მათ გარშემო არსებული დავა ექვემდებარება მხოლოდ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანონმდებლობას. იურისდიქციის აღსრულებისა და კანონმდებლობით ნებადართული მისი განხორციელების ექსკლუზიური ადგილია ბერლინი.
 2. კანონიერად ვალიდურია მოხმარების წესთა მხოლოდ გერმანულენოვანი ვერსია.
 3. ვებგვერდის ადმინისტრაცია სარგებლობის წესთა ნებისმიერ მომენტში ახსნა-განმარტების გარეშე შეცვლის უფლებას იტოვებს. უახლესი ვერსია ყოველთვის ხელმისაწვდომია აქ: https://lernu.net/reguloj. მომხმარებლებს არ მიეწოდებათ ცალკე ინფორმაცია პირობების ცვლილების შესახებ, მათ თავად აკისრიათ სიახლეთა დამოუკიდებლად გადამოწმებისა და გაცნობის ვალდებულება. წესების ცვლილების შემდეგ ვებგვერდით სარგებლობის გაგრძელება ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება და იზიარებს შესაბამის ცვლილებებს.
 4. ვებგვერდის მომწოდებელს უფლება აქვს მოხმარების წესებით განსაზღვრულ უფლებათა და მოვალეობათა სრულად ან ნაწილობრივ სხვა პირთათვის გადაცემისა, ელფოსტით მომხმარებელთა გაფრთხილებიდან 4 კვირის ფარგლებში.
 5. ვებგვერდის ადმინისტრაციისა და მომწოდებლის საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ საკონტაქტო გვერდზე.

ბოლოს განახლებული: 1 მაისი, 2016

ზემოთ დაბრუნება