Til indholdet

1. Regler

Hjerteligt velkommen til lernu!! At tilgå og bruge webstedet lernu! ("hjemmesiden", "servicen", "udbyderen") indebærer at du ("brugeren") har læst, forstået og akcepteret følgende vilkår og betingelser, uanset om du er medlemsregistreret på lernu! eller ej.

Registrering

 1. Nogle af vore tjenester kan bruges uden registrering på hjemmesiden. For at bruge alle funktioner på hjemmesiden, skal du oprette en personlig adgangskode. Registreringen er gratis.
 2. Du har kun lov til at lade dig registrere en gang og kun installere en brugerprofil.
 3. At lade sig registrere har kun personerne, som er blevet 18 år, ret til. Brugen af hjemmesiden for personer under 18 år (i nogle lande 21 år) er kun muligt efter samtykke med de oplærte personer.
 4. Du garanterer, at alle informationer givet af dig ved registreringen er sande og korrekte, og at du altid holder dem aktuelle.
 5. Ved registreringen er det ikke tilladt at bruge informationer (f.eks. kaldenavn, navn, profilbillede osv.) som er i modstrid med andres ret, især mærke- og navneret. Ulovlige informationer eller informationer, som er i modstrid med brugerbetingelserne, er heller ikke tilladt.
 6. Ved registreringen vælger du en adgangskode og skal holde denne kode hemmeligt.
 7. Du samtykker angående offentliggørelsen af dine profilinformationer (f.eks. dit kaldenavn, sprogfremskridtet, tilstanden på siden, den valgte sprogversion, registreringsdatoen, datoen på det sidste login og flere frivillige informationer, inklusiv dit profilbillede). Mailadressen og adgangskoden er ikke offentlige.
 8. Registreringen på hjemmesiden bliver komplet ved klik på et aktivt link. Efter modtagelsen af registreringen får du automatisk en bekræftelse pr mail, som indeholder dette link.
 9. Hvis du registrerer dig, men ikke aktiverer din konto, har udbyderen ret til at fjerne den ukomplette registrerede brugerkonto.
 10. Tilbyderen på hjemmesiden giver ingen garanti for den sande identitet over brugere. Enhver bruger er selv ansvarlig for at kontrollere identiteten af andre brugere. Tilbyderen bemyndiger sig til at bede om vedrørende dokumenter eller bevis i forbindelse med identiteten og alderen for at kontrollere informationer. Hvis de ansøgte informationer ikke er til disposition indenfor den af tilbyderen på hjemmesidens tid, vil den berørte brugerkonto blive fjernet.

2. Databeskyttelse

Udbyderen af dette websted er klar over, at persondatabeskyttelse er meget vigtig, og hjemmesiden overholder persondatalovgivningen til punkt og prikke. De nærmere detaljer vedr. persondatabeskyttelsen reguleres af vorespersondatapolitik.

3. Brugsvilkår

 1. Dette websted må kun benyttes til lovlige formål-
 2. Som bruger skal du:
  • Give dine sande og ikke fejlagtige informationer på den profil og under din kommunikation med andre brugere;
  • holde adgangsinformationerne hemmeligt og ikke videregive dem til andre;
  • informere tilbyderen af hjemmesiden straks, hvis der opstår den antagelse, at en anden har fået informationer om adgangsoplysningerne og/eller misbruger en brugerkonto.
 3. Kun du alene er ansvarlig for det af dig indsatte indhold og kommunikation (hvad enten det er offentligt eller ikke offentligt) med andre. Du skal være opmærksom på rettighederne og interesserne af andre brugere eller andre personer, især ved de personlige rettigheder.
 4. Det er strengt forbudt at indsætte, publicere, sende, forbinde, indsætte, hverve, tilbyde eller på anden måde at tilføje indhold (billeder, links, foto, forumbidrag eller andet indhold, medregnet private beskeder og profilbilleder) af følgende typer:
  • Lovligt beskyttede indhold, f.eks. indhold som er beskyttet på grund af kopirettigheder, navnerettigheder, mærkerettigheder, patenter, rettigheder til industridesign, eller ejendoms- eller personrettigheder, i fald du ikke har tilladelsen til det indhold;
  • pornografiske, forfølgelsesforherligelse, sjofelheder, sexistiske, bagvaskelse, racistiske, fornærmende overfor tilhængere af minoritetsgrupper eller religioner materialer, og indhold som er imod den tyske ungdomsbeskyttende lov (Jugendschutzgesetz);
  • propagandaredskaber og tegn fra lovstridige organisationer;
  • generende, fornærmende, bagtalende, truende indhold og diskriminerende deklarationer;
  • private informationer fra andre brugere (f.eks. adresse, telefonnummer, bankoplysninger) respektive citater fra privat kommunikation med andre brugere, med tilbyderne/administratorerne af hjemmesiden eller andre personer.
  • forbindelser til hjemmesider med lovstridige indhold;
  • en hvilken som helst ikke-anmodet eller ikke-tilladt reklame, reklamematerialer, frasorterede mails, kædebreve, snebold- eller piratsystemer og al slags kundereklame;
  • andre materialer, som indeholder virusser, orme, trojanske heste eller andre små programmer, som truer eller forhindrer eksistensen eller funktionen på denne eller andre hjemmesider;
 5. følgende handlinger er forbudte for brugeren:
  • At bruge eller at prøve at bruge kontoen af en anden bruger eller systemet uden tilladelse fra tilbyderen;
  • at lade som om man er en anden person eller indlægge falske informationer om sig
  • blokeringen af funktionerne på hjemmesiden, påskriften, ændring eller kopiering af indholdet, af programkoden og/eller af dataene af hjemmesiden, og desuden automatiseret udtagning af indholdet, hvis det ikke er nødvendigt for den normale brug af tjenesterne på hjemmesiden;
 6. tilbyderen af hjemmesiden forbeholder sig retten til at fjerne forbudte bidrag (inklusive private meddelelser og billeder) eller kontoen for brugeren, som modarbejder de aktuelle brugerbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt også uden forudgående advarsel.

4. Ændringer i servicen

Udbyderen har ret til at ændre eller stoppe de udbudte services til enhver tid efter forgodtbefindende og uden forudgående varsel.

5. Tildeling af rettigheder

 1. Tilbyderen af hjemmesiden giver dig, som bruger, en personliggjort, en i hele verden gældende, en umulig at overdrage og en ikke-eksklusiv ret, til at bruge tjenesterne ifølge de beskrevne brugerbetingelser.
 2. Som bruger videregiver du til hjemmesiden, hele verdens, ikke-eksklusive, gratis, muligt at overdrage, tidsmæssigt, indholds- og stedligt ubegrænsede ret til at bruge de af dig indlagte indhold i alle medier, som tilbyderen bruger. Tilbyderen af hjemmesiden har retten til at bruge disse indhold på alle medier, offentliggøre, mangfoldiggøre, kopiere, udbrede, tilpasse, ændre og bearbejde dem.
 3. Som bruger garanterer du, at det af dig uploadede indhold er fri for rettigheder fra andre personer og kan bruges i overensstemmelse med punktet 5.2 Du garanterer, at du har alle rettighederne og tilladelser, som er nødvendige for at garantere videregivelsen af rettighederne for det af dig uploadede indhold.
 4. Overdragelsen af rettighederne og de førnævnte garanti- og godtgørelseskrav afsluttes ikke og gælder videre også efter afslutningen for brugen af hjemmesiden.

6. Ejerskab

Al tekst, alle billeder og andet materiale publiceret på webstedet, med undtagelse af bruger-leveret indhold, er - medmindre andet aftales - ovhavsretsligt ejendom af {lernu}, og må ikke videreanvendes af hverken brugerne eller tredjepart, online eller off-line, uden udbyderens udtrykkelige tilladelse.

7. Varighed og annullering

 1. Medlemskabet hos hjemmesiden begynder ved registreringen, accepten af brugerbetingelserne og erklæringen om privatliv og varer i ubestemt tid.
 2. Du kan annullere kontrakten når som helst og uden nødig at nævne årsagen hos https://lernu.net/uzanto/agordoj. Efter annulleringen har du ikke mere tilgang til din profil, og alle deri eksisterende informationer bliver fjernet. Du accepterer, at noget indhold (som f.eks. kommentarer, forumbidrag, og meddelelser), som ikke er direkte forbundne til din profil, stadig vil være tilgængelige for andre personer. Du har ikke retten til at kræve overtagelse eller overgivelse af det af dig skabt indhold.
 3. Retten ved en ekstraordinær annullering af kontrakten på grund af vigtige årsager forbliver uændret. En vigtig årsag er, at hvis nogen af kontraktpartierne ikke overholder reglerne for disse brugerbetingelser. I tilfældet af ekstraordinær annullering af kontrakten ved siden af tilbyderen bliver du for altid blokeret fra senere brug. Det betyder, at en registrering påny ikke er tilladt.
 4. Tilbyderen af hjemmesiden forbeholder sig retten til at fjerne kontoen af en bruger, hvis kontoen ikke har været brugt i mere end 6 måneder.

8. Erstatningsansvar

 1. Udbyderen bestræber sig på at holde webstedet kørende, fejlfrit og sikkert, med udsteder ikke nogen garanti for at webstedet faktisk er sikker eller fejlfri på noget tidspunkt, eller at det altid vil virke uden afbrydelser, forsinkelser eller mangler.
 2. Udbyderen påtager sig ikke noget erstatningsansvar for lette pligtforsømmelser, medmindre forsømmelsen medfører skade på liv, krop eller sundhed, og så længe ingen bestemmelser i den tyske produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz) er blevet overtrådt. Erstatningsansvaret vedrørende pligtforsømmelser, der umuliggør den korrekte realisering af det kontraktslige forhold, og hvor brugeren til dagligt sætter sin lid til sådanne pligter, forbliver upåvirket af dette. Det samme gælder for forsømmelser af udbyderens agenter.
 3. Ifølge loven er webstedejeren som serviceudbyder ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller gemte informationer, eller til at undersøge forhold, der kunne indikere illegale aktiviteter. Udbyderen påtager sig således intet ansvar for brugerleveret inhold, data og/eller oplysninger, for brugerfremførte synspunkter eller indholdet af linkede hjemmesider.
 4. På trods af omhyggelig indholdskontrol påtager udbyderen sig ikke noget erstatningsansvar vedr. indholdet af eksterne links. Ansvaret ligger således udelukkende hos ejerne af de pågældende hjemmesider.
 5. Udbyderen har ikke noget ansvar for indhold eller korrekthed af reklamer. Ansvaret ligger således udelukkende hos ophavsmanden af den pågældende reklame. Det samme gælder indholdet af den reklamerede hjemmeside. Når en reklame vises på webstedet, betyder dette ikke, at udbyderen godkender et eventuelt ulovligt indhold. Derfor ligger erstatningsansvaret udelukkende hos reklamekunden.
 6. Som bruger friholder du udbyderen fra alle krav, herunder erstatningskrav, som andre brugere eller tredjepart måtte rette mod udbyderen pga. rettighedskrænkelser der kan henføres til dig eller indhold leveret af dig. En bruger, der fremsætter et sådant indhold på websdtedet, overtager alle omkostninger, som udbyderen måtte have i forbindelse med rettighedskrænkelse hos tredjepart, herunder rimelige retssagsomkostninger. Udbyderens eventuelle videregående rettigheder og erstatningskrav forbliver uberørt af dette.

9. Øvrige bestemmelser

 1. Disse vilkår og bestemmelser, samt hertil relaterede tvistigheder, er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Retsstedet, inden for lovens grænser, er Berlin.
 2. Den lovmæssigt bindende version af dette dokument er den engelske.
 3. Ejeren af dette websted forbeholder sig retten til at ændre disse bestemmelser efter forgodtbefindende. Den aktuelle version vil altid være tilgængelig på https://lernu.net/reguloj. Brugerne vil ikke blive informeret, når der sker ændringer i brugsvilkårene; det er brugerens ansvar at holde sig opdateret mht vilkår og bestemmelser. Ved at fortsætte med at bruge webstedet efter en ændring erklærer brugeren sig indforstået med ændringerne.
 4. Udbyderen har under de gældende vilkår ret til at videregive rettigheder og forpligtelser, helt eller delvist, til tredjepart uden varsel.
 5. Kontaktinformation for udbyderen eller administratoren af hjemmsiden findes på kontaktsiden.

Sidst opdateret: 1. maj 2016

Tilbage til start