Al contingut

1. Condicions d'ús

Us donem la benvinguda a lernu!, una paginari multilingüe per a l'aprenentatge de l'esperanto! L'accés, respectivament l'ús del paginari lernu! ("el paginari", "el servei", "el proveïdor") s'esdevé sota la condició que vostè, "l'usuari", hagi llegit les següents condicions d'ús, les ha compreses i les ha acceptades, independentment del fet que vostè estigui registrat com a membre lernu! o no. Per això llegeixi el següent text amb molta atenció.

Registre

 1. Alguns dels nostres serveis es poden usar sense estar registrat al paginari. Si voleu usar totes les funcions del paginari, heu de creat un compte d'usuari personal. El registre és gratuït.
 2. Cada persona té dret a registrar-se només una vegada i a instal·lar només un perfil d'usuari.
 3. Només tenen dret a registrar-se les persones que han complert divuit anys d'edat. L'utilització del paginari per part de persones menors de 18 anys (en alguns països 21) només és possible amb el consentiment dels seus tutors legals.
 4. Garantiu que totes les dades que heu donat al registre són verídiques i correctes, i que sempre les tindreu actualitzades.
 5. Al registre es prohibeix usar dades (per exemple nom d'usuari, nom, imatge de perfil, etc) que vagin en contra dels drets d'altri, principalment drets de marca o drets de nom. Tampoc es permeten informacions il·legals o informacions que contravinguin les condicions d'ús.
 6. Al registre heu de triar una clau de pas i l'heu de mantenir secreta.
 7. Consentiu la publicació de les vostres dades de perfil (per exemple el vostre nom d'usuari, el progrés en la llengua, l'estat de connexió, la llengua usada, la data de registre i la darrera data de connexió, i altres informacions que aporteju voluntàriament, inclosa la imatge del perfil). L'adreça de correu-e i la clau de pas no seran visibles per als altres usuaris.
 8. El registre al paginari es culmina quan cliqueu l'enllaç activador. Després de rebre el registre rebreu una confirmació automàtica a través del correu-e que conté aquest enllaç.
 9. Si ueu registra però no activeu el compte, el proveïdor es reserva el dret a eliminar el compte d'usuari el registre del qual no s'ha completat.
 10. El provehidor del paginari no dóna cap garantia sobre la identitat autèntica dels usuaris. Cada usuari mateix és responsable de controlar la identitat d'altres usuaris. El proveïdor es reserva el dret a demanar els documents pertinents o proves en relació a la identitat i edat per a controlar les informacions. Si les informacions demanades no són aportades dins del període de temps indicat pel proveïdor del paginari, el compte d'usuari corresponent serà eliminat.

2. Protecció de dades

El proveïdor del paginari és conscient que la protecció de les dades personals és molt important. Per això el web obeeix estrictament les regles de les lleis de protecció de dades. Detalls sobre l'ús i tractament de les dades dels usuaris es troba a Política de privacitat.

3. Deures de l'usuari

 1. El paginari només es pot fer servir per a objectius permesos per la llei.
 2. Com a usuaris heu de:
  • donar només les dades que siguin verídiques i que no portir a l'error, ja sigui al vostre perfil o en la comunicació amb altres usuaris;
  • mantenir en secret les dades de connexió i no donar-les a altres persones;
  • informar de seguida el proveïdor del paginari si hi ha la suposició que una altra persona ha accedit a les dades de connexió i/o fa un mal ús d'un compte d'usuari.
 3. Només vostè és responsable del contingut que hi fica i de la comunicació (tant si és pública com privada) amb altres persones. Ha de tenir en compte els drets i els interessos d'altres usuaris o d'altres persones, sobretot els drets de les persones.
 4. Es prohibeix estrictament carregar, publicar, enviar, enllaçar, ficar, fer propaganda, oferir productes o serveis, o afegir continguts (imatges, enllaços, fotos, contribucions a fòrums de discussió o altres continguts, inclosos missatges privats o fotos de perfil) dels següents tipus:
  • continguts protegits per la llei, per exemple un contingut que estigui protegit per drets d'autor, drets de nom, drets de marca, patents, drets de disseny industrial, o drets de possessió o personals, en cas que vostè no tingui el permís sobre aquest contingut;
  • pornogràfics, abusiŭ, obscens, sexistes, calumniadors, racistes, ofensos per a membres de grups minoritaris o materials religiosos, i continguts que contravinguin la llei alemanya de protecció de la joventut (Jugendschutzgesetz);
  • mitjans propagandístics i signes d'organitzacions il·legals;
  • continguts molestos, ofensius, calumniadors, amenaçadors i declaracions discriminadores;
  • dades privades d'altres usuaris (per exemple, adreça, número de telègon, dades bancàries) respecitvament citacions d'una comunicació privada amb altres usuaris, amb els proveïdors / administradors del paginari o altres.
  • enllaços a pàgines web amb continguts il·legals;
  • qualsevol publicitat no sol·licitada o no permesa, materials de publicitat, spam, cartes encadenades, sistemes piramidals o de boles de neu, i qualsevolt tipus de publicitat clientelar;
  • qualssevol materials que continguin virus, cucs, troians o altres programes que amenacin o perjudiquin l'existència o funcionament d'aquest o altres webs;
 5. Les següents accions són prohibides a l'usuari:
  • usar o intentar usar el compte d'un altre usuari o el sistema sense permís del proveïdor;
  • fingir ser una altra persona o introduir dades falses sobre vostè mateix;
  • el bloqueig de les funcions del lloc web, sobreescriure, modificar o copiar el contingut, del codi font del programa i / o les dades de la web, així com la recuperació automàtica de continguts, llevat que això sigui necessari per al correcte ús dels serveis del lloc web.
 6. El proveïdor del paginari es reserva el dret d'eliminar contribucions prohibides (incloent-hi missatges privats i imatges) o el compte de l'usuari que contravé les condicions d'ús actuals en qualsevol moment tampoc sense avís previ.

4. Canvi del servei

El proveïdor té el tret, segons decisió pròpia, de canviar el servei o deixar de proveir-lo en qualsevol moment.

5. Traspàs de drets

 1. El proveïdor del paginari dóna a l'usuari el dret personalitzat, globalment vàlid, intransferible i no-exclusiu d'usar els serveis segons les condicions d'ús descrites.
 2. L'usuari traspassa al paginari el dret global, no-exclusiu, gratuït, transferible, il·limitat en el temps, el contingut i l'espai d'usar els continguts introduïts per l'usuari per tots els mitjans que fa servir el proveïdor. El proveïdor del paginari té el dret d'usar aquests continguts en tots els mitjans, publicar-los, multiplicar-los, copiar-los, difondre'ls, adaptar-los, canviar-los i elaborar-los.
 3. Com a usuari vostè garanteix que els continguts introduïts per vostè són lliures de drets d'altri i poden ser utilitzats d'acord amb el punt 5.2 Vostè garanteix que vostè té tots els drets i permisos que són necessaris a fi de garantir el traspàs dels drets dels continguts que vostè ha carregat al paginari.
 4. La transmissió dels drets, i les garanties i indemnitzacions indicades més amunt no s'acaben, i continuen en vigor després de la finalització de l'ús del lloc web.

6. Drets de propietat

Tots els textos, imatges i altres continguts publicats a la web, a excepció dels continguts proporcionats pels usuaris – llevat que s'indiqui el contrari – pertanyen als drets d'autor de {lernu}, i no poden ser utilitzats pels usuaris o per tercers, ni en línia ni fora de línia.

7. Durada i finalització del contracte

 1. La relació amb el lloc web comença amb el registre d'inscripció, l'acceptació de les condicions d'ús i de la política de privacitat, i continua en el temps de manera indefinida.
 2. Podeu rescindir el contracte en qualsevol moment i sense necessitat d'explicar-ne les causes, a l'adreça https://lernu.net/uzanto/agordoj. Després de la rescissió d'aquest contracte, no tindreu accés al vostre perfil i totes les informacions que contingui seran suprimides. Accepteu que alguns dels continguts (com per exemple comentaris, publicacions al blog, i missatges) que no estan directament lligats al vostre perfil, podran continuar essent accessibles a altres persones. No teniu dret a exigir la restitució o transferència dels continguts que hàgiu creat.
 3. No es veu afectat el dret a la rescissió extraordinària del contracte a causa d'alguna raó important. Una raó important és l'incompliment de les normes de les presents condicions d'ús per part d'alguna de les parts contractuals. En el cas de rescissió extraordinària del contracte per part del proveïdor, des d'aquell moment restareu exclòs de l'ús del lloc web. Això comportarà que no us serà permès enregistrar-vos de nou.
 4. El proveïdor del lloc web es reserva el dret a l'eliminació del compte d'un usuari en cas que el seu compte no hagi estat utilitzat durant més de 6 mesos.

8. Responsabilitat

 1. El proveïdor es preocuparà de mantenir el lloc web en funcionament fora de perill, de manera segura i sense errors. Tanmateix el proveïdor no garanteix que en algun moment el lloc web estigui fora de perill moment, de manera segura i sense errors, ni que sempre funcioni sense interrupcions, retards o deficiències.
 2. El proveïdor declina tota responsabilitat per les negligències lleus de les seves obligacions, si això no causa danys a la vida, al cos o a la salut, i si això no va en contra de les garanties i exigències de la Llei de Responsabilitat del Producte. Això no afecta la responsabilitat per l'incompliment de les obligacions que l'usuari ha de tenir en compte, que impedeixin la correcta execució de la relació contractual. El mateix s'aplica per l'incompliment de les obligacions per part dels nostres agents.
 3. D'acord amb les normatives legals, el proveïdor d'aquest lloc web, com a proveïdor de serveis no està obligat a controlar la informació transmesa o emmagatzemada, ni a investigar les circumstàncies que indiquin activitats il·lícites. El proveïdor no adquireix la responsabilitat sobre els continguts, les dades, informacions, declaracions i opinions introduïdes per part dels usuaris, ni sobre els continguts dels llocs web dels quals hi apareguin enllaços.
 4. Quan controlem atentament el contingut, el proveïdor del paginari no adopta la responsabilitat sobre el contingut dels paginaris externs als quals poden fer referència els enllaços. Sobre el contingut d'aquells webs el responsable complet és el seu administrador.
 5. El proveïdor del paginari no és responsable del contingut ni de la correcció dels reclams publicitaris. El responsable del contingut dels reclams publicitaris és només el seu autor corresponent. També és vàlid aquest principi sobre el contingut dels webs anunciats. Mostrar un anunci al paginari no significa que el proveïdor consent sobre el contingut eventualment il·legal. Només en són responsables els qui encarreguen o creen l'anunci.
 6. Com a usuari, vostè allibera de qualsevol reclamació al proveïdor del lloc web, incloses les reclamacions per danys i perjudicis que puguin provenir d'altres usuaris o de tercers contra el proveïdor, a causa vostre o a causa dels continguts que hàgiu creat. L'usuari que hagi publicat tals continguts en el lloc web assumeix totes les despeses que tingui el proveïdor a causa de les infraccions sobre els drets a tercers, incloses les despeses ordinàries per a la defensa jurídica. Tots els altres drets, com el dret a indemnització del proveïdor, no es veuran afectats.

9. Disposicions finals

 1. Aquests condicions d'ús i qualsevol disputa que hi estigui relacionada, estan subjectes a les lleis de la República Federal d'Alemanya. El d'execució i el tribunal competent exclusiu, en la mesura que la llei ho autoritzi, són a Berlín.
 2. La versió jurídicament vàlida de les presents condicions d'ús és només la versió en llengua alemanya.
 3. El proveïdor d'aquest lloc es reserva el dret de modificar les condicions d'ús en qualsevol moment, sense donar-ne les raons. La versió més recent es troba sempre disponible a https://lernu.net/reguloj. Els usuaris no estan explícitament informats sobre els canvis en les condicions d'ús, és responsabilitat dels usuaris llegir i examinar les condicions d'ús actuals. Fent ús del lloc web després dels canvis en les condicions d'ús, significa que l'usuari està d'acord amb els canvis i els accepta..
 4. El proveïdor té dret a transferir els seus drets i obligacions a un tercer sota els termes de les condicions d'ús, en la seva totalitat o en part, dins de les 4 setmanes posteriors a un avís als usuaris a través d'un correu electrònic.
 5. Podeu trobar informació de contacte del proveïdor o dels administradors del lloc web a la pàgina de contacte.

Darrera actualització: 1 de maig de 2016

Tornar a dalt