Sisu juurde

1. Reeglid

Tere tulemast veebilehele lernu!, mis on mitmekeelne veebileht Esperanto keele õppimiseks! Juurdepääs lehele lernu! ("veebileht", "teenus", "teenusepakkuja") ja selle kasutamine tähendab, et sina ("kasutaja") oled lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud järgmisi kokkuleppeid ja tingimusi, ükskõik, kas oled registreerunud lernu! liikmeks või mitte. Seepärast loe palun järgnevat teksti hoolega.

Registreerumine

 1. Mõned meie teenused on kasutatavad ka ilma veebilehel registreerumata. Selleks, et kasutada kõiki veebilehe võimalusi, tuleb luua isiklik kasutajakonto. Registreerumine on tasuta.
 2. Registreeruda saab ainult üks kord ja registreerida saab ainult ühe kasutaja profiili.
 3. Registreerida saavad ainult need, kes on saanud 18 aastaseks. Veebilehe kasutamine alla 18 aastastele (mõnel maal alla 21 aastastele) on võimalik ainult õpetamise õigusega isiku nõusolekul.
 4. Te garanteerite, et kogu teie esitatud teave on tõene ja õige ning hoiate seda ajakohasena.
 5. Registreerimisel on keelatud kasutada teavet (nt kasutajanimi, nimi, profiilipilt jne), mis rikub teiste õigusi, eriti kaubamärgi- ja nimeõigusi. Samuti ei ole lubatud ebaseaduslik teave või teave, mis on kasutustingimustega vastuolus.
 6. Registreerumisel valitud parooli peate saladuses hoidma.
 7. Nõustute oma profiiliteabe avaldamisega (nt teie kasutajanimi, keeleõppe edenemine, veebiolukord, valitud keeleversioon, registreerimiskuupäev, viimase sisselogimise kuupäev ja täiendav vabatahtlik teave, sealhulgas teie profiilipilt). E-posti aadressi ja parooli ei avaldata.
 8. Pärast registreerumist saate automaatse kinnitusmeili, mis sisaldab aktiveerimislinki.Veebisaidil registreerimine lõpetatakse, kui klõpsate sellel lingil.
 9. Pakkujal on õigus aktiveerimata kasutajakonto kustutada.
 10. Veebisaidi pakkuja ei garanteeri kasutajate tegelikku identiteeti. Iga kasutaja vastutab teiste kasutajate identiteedi kontrollimise eest ise. Pakkuja jätab endale õiguse teabe kontrollimiseks nõuda asjakohaseid dokumente või isikut tõendavaid dokumente ja vanust. Kui taotletud teavet ei edastata veebisaidi pakkuja määratud aja jooksul, siis kustutatakse kõnealune kasutajakonto.

2. Andmete kaitse

Selle veebilehe haldaja on teadlik, et isiklike andmete kaitse on väga tähtis. Sellepärast peab veebikülg rangelt kinni andmekaitseseaduse reeglitest. Kasutaja andmete töötlemist puudutavad üksikasjad on reguleeritud Privaatsuspoliitikaga.

3. Kasutaja vastutus

 1. Veebikülge võib kasutada üksnes seadusega lubatud eesmärkidel.
 2. Kasutaja on kohustatud:
  • pakkuda oma profiilis ja teiste kasutajatega suhtlemisel ainult tõest ja mitte eksitavat teavet;
  • hoidma juurdepääsuteavet saladuses ja mitte edastama seda teistele;
  • teavitage viivitamatult veebisaidi pakkujat, kui eeldatate, et keegi teine ​​on juurdepääsu kohta teavet hankinud ja / või kuritarvitab kasutajakontot
 3. Te olete ainuisikuliselt vastutav sisu ja suhtluse (avaliku või privaatse) eest. Peate olema teadlik teiste kasutajate või teiste õigustest ja huvidest, eriti isiklikest õigustest.
 4. Rangelt on keelatud järgmist tüüpi sisu (pildid, lingid, fotod, foorumipostitused või muu sisu, sealhulgas privaatsed sõnumid ja profiilipildid) üleslaadimine, avaldamine, postitamine, linkimine, sisestamine, reklaamimine, pakkumine või muul viisil lisamine:
  • sisu võib olla kaitstud autoriõiguste, nimeõiguste, kaubamärgiõiguste, patentide, tööstusdisainilahenduste õiguste või varaliste või isiklike õigustega;
  • pornograafiline, vägivaldne, rõve, seksistlik, laimav, rassistlik, vähemusrühmade või materiaalsete religioonide liikmeid solvav ning sisu, mis rikub Saksamaa noortekaitseseadust (Jugendschutzgesetz);
  • propaganda ja ebaseaduslike organisatsioonide märgid;
  • tüütu, solvav, laimav, ähvardav sisu ja diskrimineerivad avaldused;
  • teiste kasutajate privaatne teave (nt aadress, telefoninumber, pangaandmed) või hinnapakkumised privaatsest suhtlusest teiste kasutajatega, veebisaidi pakkujate / haldajatega või teistega.
  • lingid ebaseadusliku sisuga veebisaitidele;
  • igasugune soovimatu või volitamata reklaam, reklaamimaterjalid, rämpspost, ketikirjad, lumepalli- või püramiidisüsteemid ja igat liiki klientide reklaamid;
  • mis tahes materjal, mis sisaldab viirusi, usse, Trooja hobuseid või muud pahavara, mis ähvardab või kahjustab selle või teiste veebisaitide olemasolu või toimimist;
 5. Järgmised toimingud on kasutajale keelatud:
  • kasutada või proovida kasutada teise kasutaja kontot või süsteemi ilma pakkuja loata;
  • enda teesklemine teiseks isikuks või enda kohta valeandmete sisestamine
  • veebisaidi funktsioonide blokeerimine, sisu, programmikoodi ja / või veebisaidi andmete sisestamine, muutmine või kopeerimine ning lisaks sisu automaatne väljavõtmine, kui see pole tavapärane ja vajalik veebisaiditeenuse kasutamiseks;
 6. Veebisaidi pakkuja jätab endale õiguse igal ajal isegi ilma ette teatamata eemaldada keelatud kaastööd (sh privaatsõnumid ja pildid) või kasutaja konto, kes rikub kehtivaid kasutajatingimusi.

4. Teenuste muutmine

Haldajal on õigus igal ajal muuta või katkestada teenuste pakkumine omal äranägemisel ilma eelneva teatamiseta.

5. Õiguste andmine

 1. Veebisaidi pakkuja annab teile kui kasutajale isikustatud, ülemaailmselt kehtiva, üleantamatu ja ainuõiguse kasutada teenuseid vastavalt kirjeldatud kasutustingimustele.
 2. Kasutajana annate veebisaidile ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, ülekantava aja, sisu ja kohalikult piiramatu õiguse sisestatud sisu kasutamiseks kõigis pakkuja kasutatavates keskkondades. Veebisaidi pakkujal on õigus seda sisu kasutada kõikides keskkondades, avaldada, koostada, kopeerida, levitada, kohandada, muuta ja töödelda.
 3. Kasutajana garanteerite, et teie üleslaaditav sisu on vaba kolmandatest õigustest ja seda saab kasutada vastavalt punktile 5.2. Te garanteerite, et teil on kõik õigused, mida on selleks vaja.
 4. Õiguste üleandmine ning ülaltoodud garantii- ja hüvitamisnõuded ei lõpe ning kehtivad ka pärast veebisaidi kasutamise lõppu.

6. Omandiõigus

Kogu teksti, piltide ja muu veebilehel avaldatud sisu autoriõigus, välja arvatud kasutajate loodud sisu, kuulub, kui pole näidatud teisiti, {lernu}´le ja seda ei või ei kasutajad ega ka kolmandad osapooled kasutada online´is ega offline´is ilma haldaja kirjaliku nõusolekuta.

7. Kestus ja tühistamine

 1. Liikmesus veebisaidil algab registreerimisest, kasutustingimuste aktsepteerimisest ja privaatsusavaldusest ning jääb määramata ajaks.
 2. Võite lepingu igal ajal üles öelda ja põhjuseid mainimata aadressil https://lernu.net/uzanto/agordoj. Pärast tühistamist pole teil enam juurdepääsu oma profiilile ja kogu selles olev teave kustutatakse. Nõustute, et teatud sisu (nt kommentaarid, foorumipostitused ja sõnumid), mis pole otseselt teie profiiliga seotud, on teistele ka edaspidi juurdepääsetav. Teil ei ole õigust nõuda enda loodud sisu edastamist.
 3. Õigust lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ilma tõsiste põhjusteta ei ole. Oluline põhjus on see, kui keegi lepinguosalistest rikub käesolevate kasutustingimuste reegleid. Pakkuja poolt lepingu erakorralise ülesütlemise korral blokeeritakse teid hilisemal kasutamisel püsivalt. See tähendab, et ümberregistreerimine pole lubatud.
 4. Veebilehe pakkuja võtab enesele õiguse eemaldada kasutaja konto, kui seda pole kasutatud kauem kui 6 kuud.

8. Vastutus

 1. Teenusepakkuja püüab hoida veebilehte kättesaadavana, veatu ja turvalisena, kuid see ei garanteeri, et veebileht on kogu aeg turvaline või vigadeta ega ka seda, et seal ei tule ette katkestusi.
 2. Pakkuja ei võta vastutust kerge, hooletu kohustuste rikkumise tõttu, kui see rikkumine ei põhjusta kahju inimeste elule, kehale või tervisele, ja nii kaua, kui ei ole rikutud toote vastutuse seadust. Vastutust kohustuste rikkumise eest, mis takistab lepingulise suhte nõuetekohast täitmist ning mille järgimisele kasutaja regulaarselt tugineb, see ei mõjuta.Sama kehtib rikkumiste puhul meie agentide kohta.
 3. Vastavalt seadusele ei ole teenusepakkuja kohustatud jälgima edastatud ega salvestatud informatsiooni ega uurima asjaolusid, mis osutavad illegaalsele tegevusele. Seetõttu ei võta ta mingit vastutust kasutajate loodud informatsiooni või sisu eest, kasutajate väidete või lingitud veebisaitide sisu eest.
 4. Kuigi teenusepakkuja jälgib hoolikalt sisu, ei vastuta ta välislinkide sisu eest. Lingitud külgede sisu eest vastutavad ainuisikuliselt nende loojad.
 5. Teenusepakkuja ei vastuta reklaamide sisu ja õigsuse eest. Reklaamide sisu eest vastutab ainuüksi nende autor. Sama kehtib ka reklaamitud veebilehe sisu kohta. Reklaami lubamine veebilehel ei tähenda, et teenusepakkuja on päri selle sisu seaduslikkusega. Vastutus selle eest lasub üksnes reklaamijatel.
 6. Kasutajana vabastad veebilehe haldaja kõigist nõuetest, kaasa arvatud kahjunõuded, mida esitavad haldaja vastu teised kasutajad või kolmandad pooled, kui oled nende õigusi rikkunud või sinu loodud sisu tõttu. Sellist sisu postitav kasutaja võtab üle kõik veebilehe haldaja kulud, mis on tekkinud kolmanda poole õiguste rikkumise tõttu, kaasa arvatud õiguskaitse kulud. Kõik muud õigused, kaasa arvatud haldaja kahjunõuded, jäävad sellest mõjutamata.

9. Lõppsätted

 1. Need tingimused vastavad Saksamaa Liitvabariigi seadustele ja kõik nendega seotud vaidlused lahendatakse vastavuses seadusega. Menetluse koht ja õigusemõistmise eksklusiivne paik on, niipalju kui seaduslikult võimalik, Berliin.
 2. Ainult lepingu saksakeelne versioon on õiguslikult siduv.
 3. Selle lehekülje omanik säilitab õiguse muuta neid tingimusi igal ajal ja põhjendamata. Viimane versioon on kättesaadav siit: https://lernu.net/reguloj. Kasutajaid ei teavitata, kui kasutustingimused muutuvad; kasutaja vastutab ajakohaste kasutustingimustega kursis olemise eest. Jätkates veebilehe kasutamist pärast kasutustingimuste muutmist, nõustub kasutaja muudatustega.
 4. Teenusepakkujal on õigus oma õigused ja kohustused nende tingimuste kohaselt osaliselt või täielikult kolmandale poolele üle anda 4 nädala jooksul pärast seda, kui on kasutajaid selle kohta meilitsi teavitanud.
 5. Teenusepakkuja või veebilehe administraatorite kontaktinformatsioon leidub kontaktide lehel.

Viimati uuendatud: 1. mai 2016

Tagasi üles