У садржају

Шта је Есперанто?

Есперанто је језик веома погодан за међународно споразумевање.

Esperanto?

"Интерна идеја Есперанта је: на неутралној језичкој основи уклонити зидове између народа и навикавати људе да сваки од њих види у свом ближњем само човека и брата."

Л. Л. Заменхоф, 1912.

Језик је иницирао Лудвик Лазар Заменхоф, који је креирао граматику на основу европских језика са минимумом изузетака. Главнина речи базира се на латинским језицима, иако такође садржи речи из германских језика и понеку из осталих. Нови језик, чији се први уџбеник појавио 1887. створио је заједницу оних који су га проговорили и почео нормалан процес развоја у тим групама које су га користиле у многим областима живота као и у креирању сопствене језичке културе. Две деценије пошто се родио родила су се и прва деца од родитеља есперантиста којима је то био матерњи језик. Тако се може рећи да је овај језик створен за међународну комуникацију, који је касније добијао потомке, па је и сада језик есперантске заједнице у дијаспори.

Он је креиран на основу речничког фонда индоевропских језика, али са циљем, да буде лако учљив. Због тога, граматика је аглутинативна, што је карактеристика турског и финско-угарских језика, а на дубљим нивоима она је исто тако изолована, као кинеска или вијетнамска. То значи, да њени морфеми могу да буду коришћени као независне речи. Он има потпуна граматичка правила и омогућава да се створи огроман број речи комбинујући корен речи са приближно четрдесет афикса (на пример, из корена san- , могуће је креирати речи као malsana , malsanulo , gemalsanuloj , malsanulejo , sanigilo , saniĝinto , sanigejo , malsaneto , malsanego , malsanegulo , sanstato , sansento , sanlimo , malsankaŭzanto , kontraŭmalsanterapio …). Главни делови говора (именице, глаголи, придеви и прилози) имају завршетке, који увек указују на говорни део. Његова правилност упућује да се он може посебно лако учити, а његове могућности креирања нових речи чини га једним од најпродуктивнијих језика, за стварање потенцијално безграничног броја речи. Он може да изрази све нове идеје и стања. На пример, њиме се могу писати роман о измишљеним марсовцима који имају облик стола и именовати их tablo , tablino , tablido … Могу се измислити људе који корачају унатраг ( inversmarŝanto ), средства против догматизма ( maldogmigilo ), итд.

Важне особине Есперанта

Основна идеја Есперанта је да подржава толеранцију и поштовање између људи из различитих народа и култура. Комуникација је суштински део међусобног разумевања и ако се она одвија на неутралном језику, то може допринети осећају "сусрета" под равноправним условима и уз поштовање једних према другима.

Међународни

Есперанто је превасходно користан за комуникацију међу људима различитих националности који немају исти матерњи језик.

Неутралан

Есперанто не припада ниједном посебном народу нити земљи и захваљујући томе функционише као неутралан језик.

Равноправан

Када се користи Есперанто, људи се осећају једнакима са језичког становишта у поређењу са нпр. коришћењем енглеског у разговору са особом којој је то матерњи језик.

Релативно лак

Захваљујући структури и грађи тог језика, обично је много лакше овладати Есперантом у поређењу са неким страним националним језиком.

Жив

Есперанто се развија и живи исто као и остали језици и њиме се могу изразити разни аспекти људског мишљења и осећања.

Праведан

Сви, који уче есперанто, имају добре шансе да достигну висок ниво од њега касније, са језичког становишта, на сличном нивоу комуницирати са другима, независно од језичке припадности.

Историја

 • 1878

  Прва, праверзија есперанта, коју је Заменхоф назвао Lingwe Uniwersala, је потпуно завршена. Он се ипак веома разликује од модерног есперанта.

 • 1887

  Заменхоф је уз помоћ своје супруге објавио Unuan Libron, која садржи модерни есперанто.

 • 1889

  Први есперантски часопис, La Esperantisto, издаван је у Нуренбергу, где је формиран и први есперантски клуб.

 • 1905

  Првом Светском конгресу у Булоњу на мору присуствовало је 688 људи.
  Књига Fundamento de Esperanto је издата.

 • 1908

  Основан је Universala Esperanto-Asocio.

 • 1954

  Унеско је отпочео консултантске односе са UEA. Прва резолуција Унеска.

 • 1985

  Друга резолуција Унеска. Унеско подстиче чланове УН да додају есперанто у школске програме

 • 1987

  6000 есперантиста учествује на 72. Светском конгресу у Варшави поводом стогодишњице есперанта.

 • 2002

  lernu!, највећи бесплатни сајт за учење есперанта је лансиран.

 • 2008

  Есперантска верзија Википедије, највећа интернет енциклопедија, достиже 100 000 чланака.

 • 2009

  Могуће је полагати међународне испите из есперанта на три нивоа (B1, B2, C1) о четири основне способности: разумевање при читању и слушању, писана и говорна комуникација, према Заједничком европском оквиру за познавање језика.

 • 2012

  Гуглов преводилац додао је есперанто као 64. језик.

 • 2015

  Duolingo објављује курс есперанта за оне који говоре енглески..

 • 2016

  Појавила се нова верзија lernu!.

Део {1}

 • Део 1

  Есперанто је језик који одговара свима.

 • Део 2

  Есперанто је језик са много лица.

 • Део 3

  Есперанто је језик који се користи на много начина.

 • Део 4a

  Есперанто је језик који се може учити и који вреди да се учи.

 • Део 4b

  Есперанто је језик који се може учити и који вреди да се учи.

 • Део 5

  Есперанто је језик са разноликим покретима.

 • Део 6

  Есперанто је језик будућности.

Граматика

Алфабет

Ево есперантске азбуке. Свако слово се увек исто изговара, и писање је савршено правилно, као у српском. Кликни на примере ако желиш да чујеш изговор!

 • Aa ami волети
 • Bb bela леп(а/о)
 • Cc celo циљ
 • Ĉĉ ĉokolado чоколада
 • Dd doni дати
 • Ee egala једнак(а/о)
 • Ff facila лак(а/о)
 • Gg granda велики/а/о
 • Ĝĝ ĝui уживати
 • Hh horo сат
 • Ĥĥ ĥoro сат
 • Ii infano дете
 • Jj juna млад(а/о)
 • Ĵĵ ĵurnalo дневна новина
 • Kk kafo кафа
 • Ll lando земља
 • Mm maro море
 • Nn nokto ноћ
 • Oo oro злато
 • Pp paco мир
 • Rr rapida брз(а/о)
 • Ss salti скочити
 • Ŝŝ ŝipo брод
 • Tt tago дан
 • Uu urbo град
 • Ŭŭ aŭto аутомобил
 • Vv vivo живот
 • Zz zebro зебра

Именице

Све именице се у Есперанту завршавају на -o. (Именице су имена бића/ствари/појава.)

 • domo кућа
 • libro књига

Множина

При грађењу множине, једноставно додај на крају -j:

 • domoj куће
 • libroj књиге

Објекат

На Есперанту, директан објекат у реченици показујемо додавањем наставка -n на реч. То дозвољава промену реда речи у реченици, без промене значења. (Директан објекат означава ко (што) трпи радњу.)

 • La hundo amas la katon Пас воли мачку.
 • La kato amas la hundon Мачка воли пса.

Придеви

Сви придеви се у Есперанту завршавају на -a.(Придеви се користе за опис именица.)

 • alta висок(а/о)
 • bela леп(а/о)

Префикси

Види! Погледајте! Додавањем mal- на почетку речи, мењамо јој значење у супротоно.

 • malalta низак/ска/ско
 • malbela ружан/на/но

mal- је пример префикса. Префикс стављамо на почетак речи при грађењу нових речи. У Есперанту постоји 10 различитих префикса.

Суфикси

Такође има много начина за грађење нових речи уз помоћ посебних наставака. На пример, -et- нешто умањује.

 • dometo кућица
 • libreto књижица

-et- је пример суфикса. Суфикс се ставља на крај речи при грађењу нових речи. У Есперанту постоји 31 различити суфикс.

Глаголи

Глаголи су, наравно, веома важни. Али видећете да су и они врло једноставни у есперанту. (Глаголи су речи које означавају радњу, стање или збивање.)

 • ludi играти
 • ridi смејати се

Глаголски облици

Инфинитив се завршава на -i. Глаголи у садашњем времену се завршавају на -as, у прошлом времену на -is и у будућем времену на -os. Не постоје неправилни глаголи!

 • mi estas ја сам
 • mi estis ја сам био/ла/ло
 • mi estos ја ћу бити
 • vi estas ти си
 • vi estis то си био/ла/ло
 • vi estos ти ћеш бити
 • li estas он је
 • li estis он је био
 • li estos он ће бити
 • ŝi estas она је
 • ŝi estis она је била
 • ŝi estos она ће бити
 • ĝi estas оно је
 • ĝi estis оно је било
 • ĝi estos оно ће бити
 • ni estas ми смо
 • ni estis ми смо били/е/а
 • ni estos ми ћемо бити
 • ili estas ви сте
 • ili estis они/е/а су били/е/а
 • ili estos они/е/а ће бити

Прилози

Наставком -e се граде прилози. (Прилози су речи које описују глаголе.)

 • silente тихо
 • rapide брзо

Да ли ви желите учити даље?

Почети учити

Вратите се горе