До змісту

Що таке есперанто?

Це мова дуже підхожа для міжнародного спілкування.

Esperanto?

"Внутрішня ідея есперанто така: на нейтральній мовній основі усунути стіни між племенами, і привчити людей до того, щоб у ближньому своєму вони бачили тільки людину й брата."

Л. Л. Заменгоф, 1912

Ця штучна мова була придумана Лазарем (Людвігом) Заменгофом. Він створив граматику на основі європейських мов з мінімум виключень. Лексика в основному взята з романських мов, хоча також є слова з германських та інших мов. Нова мова, спочатку з"явившись у вигляді підручника в 1887 році, привернув увагу громадскість, та почався нормальний процес еволюції мови зовні спільноти котра його використовувала в різному середовищі і створило культуру, пов"язану зі своїми батьками на есперанто, вони стали першими носіями мови. Таким чином, можна сказати, що ця мова, створена для міжнародного спілкування, потім креолізувалась і сьогодні стала мовою діаспори есперантомовних.

Він був створений не базі лексики індоєвропейських мов, з ціллю бути легким в вивченні. За цією причиною граматика є аглютинативною (характерна риса турецького та фінсько-угорських мов), а на більш глубокому рівні мова ізолююча (як північнокитайський та в"єтнамський). Це означає, що морферми в ньому можуть використовуватись як окремі слова. У нього суворо регулярна (без виключень) граматика. Ця мова також допускає створення великої кількості слів шляхом комбінування лексичних коренів та біля сорока афіксів (наприклад, з san- (здоровий), можна створити такі слова як: malsana ("хворий"), malsanulo ("хвора людина"), gemalsanuloj ("хворі люди обох статей"), malsanulejo ("лікарні"), sanigilo ("ліки"), saniĝinto ("одужавший"), sanigejo ("місце лікування"), malsaneto ("маленька хвороба"), malsanego ("велика хвороба"), malsanegulo ("дуже хвора людина"), sanstato ("стан здоров"я"), sansento ("відчуття здоров"я"), sanlimo ("кордони здоров"я"), malsankaŭzanto ("патогени"), kontraŭmalsanterapio ("лікування")...). Основною частиною мови (іменники, дієслова, прийметники та дієприкметники) мають систему закінчень, котрі дозволяють розпізнувати всі частини мови. Систематичність робить мову легкою в вивчені, а її гнучкість в створені нових слів перетворюють її в один з найбільш продуктивних мов з потенційно не органічним числом слів, здатні виражати все нові ідеї та стани. Наприклад, можливо написати фантастичний роман про вигадані марсіани в формі стола і назвати їх tablo (“стіл”), tablino ("стіл жіночої статті"), tablido (“нащадки стола")... Ми можемо уявити собі прилад, котрий спрощує сексуальне життя і назвати його sekssimpligilo (“спрощувач секса”), людину, котра ходить задом наперед ( inversmarŝanto , “той, що ходить задом"), засіб проти догматизма ( maldogmigilo , “антидогматизатор"), і т.п..

Важливі особливості есперанто

Основна ідея есперанто складається з підтримки терпимості й поваги між людьми різних народів і культур. Спілкування є необхідною частиною взаєморозуміння, і якщо спілкування відбувається нейтральною мовою, це може зміцнити почуття того що вони „зустрілись” на рівних умовах та з повагою один до одного.

Міжнародна

Есперанто в основному є корисною для спілкування між представниками різних націй у яких немає спільної рідної мови.

Нейтральна

Вона не належить якомусь особливому народу чи країні і тому функціонує як нейтральна мова.

Рівноправна

Коли ви використовуєте есперанто ви відчуваєте себе рівним співбесідником з мовної точки зору, порівнюючи, наприклад, з використанням англійської мови при розмові з людиною, яка говорить цією мовою від народження.

Відносно легка

Завдяки структурі і конструкції цієї мови, зазвичай набагато простіше оволодіти нею ніж якою-небудь іноземною національною мовою.

Жива

Есперанто еволюціонує і живе так само як і інші мови. На есперанто можливо виразити самі найрізноманітніші аспекти людського мислення і почуттів.

Рівноправний

Всі, хто вивчають есперанто, мають добру нагоду досягнути високий рівень володіння мовою та потім, з лінгвістичної точки зору, спілкуватись на тому ж рівні з іншими, незалежно від мовного фону.

Історія

 • 1878

  Перша версія есперанто, котру Заменгоф назвав Lingwe Uniwersala. Це доволі примітивна версія мови, котра значно відрізняється від сучасного есперанто.

 • 1887

  Заменгоф публікує Unua Libro - книгу, котра описує сучасне есперанто.

 • 1889

  В Нюрнберге виходить перший журнал на есперанто La Esperantisto, заснований перший есперанто-клуб.

 • 1905

  В Булонь-сюр-Мер (Франція) проводиться Перший Всесвітній конгрес Universala Kongreso де приймають участь 688 чоловік.
  Виходить книга Fundamento de Esperanto.

 • 1908

  Заснована Universala Esperanto-Asocio - Всесвітня асоціація есперанто.

 • 1954

  ЮНЕСКО установлює консультативне відношення з Всесвітньою асоціацією есперанто. Перша резолюція ЮНЕСКО.

 • 1985

  Друга резолюція ЮНЕСКО. ЮНЕСКО закликає країни-члениООН вести есперанто в шкільні учбові програми.

 • 1987

  6000 есперантистів приймають участь в 72-му Всесвітньому конгресі (Universala Kongreso) в Варшаві за подією 100-річного ювілею есперанто.

 • 2002

  Запускаєтся lernu! - величезний ресурс для вивчення есперанто.

 • 2008

  На есперанто-версії Вікіпедії, величезної інтернет-енциклопедії.- 100 000 статей.

 • 2009

  З"явилась можливість здачі міжнародних іспитів есперанто по мові есперанто на трьох рівнях (В1, В2, С1) з оцінкою 4-х основних навичок: читання та аудіювання, писемна та усна комунікація в відповідності до Common European Framework of Reference (Загальноєвропейскими компетенціями володіння іноземною мовою).

 • 2012

  Система Google Translate додала Есперанто в якості своєї 64-мови.

 • 2015

  Duolingo опублікувала курс есперанто для англомовних.

 • 2016

  З"явилась нова версія lernu!.

Есперанто це...

 • Частина 1

  Есперанто-мова, придатна для всього.

 • Частина 2

  Есперанто - це мова з різноманітними рисами.

 • Частина 3

  Есперанто - це мова, котра використовується по-різному.

 • Частина 4a

  Есперанто - це мова, котру варто вчити та можна вивчити.

 • Частина 4b

  Есперанто - це мова, котру варто вчити та можна вивчити.

 • Частина 5

  Есперанто це мова з барвистим рухом.

 • Частина 6

  Есперанто є мова майбутнього.

Граматика

Абетка

Це алфавіт есперанто. Кожна буква завжди читається однаково незалежно від позиції в слові. Слова пишуться так, як чуються. Натисніть на прикладі, щоб почути вимову!

 • Aa ami кохати
 • Bb bela гарний
 • Cc celo мета
 • Ĉĉ ĉokolado шоколад
 • Dd doni давати
 • Ee egala рівний
 • Ff facila легкий
 • Gg granda великий
 • Ĝĝ ĝui насолоджуватись
 • Hh horo година
 • Ĥĥ ĥoro час
 • Ii infano дитина
 • Jj juna молодий
 • Ĵĵ ĵurnalo журнал
 • Kk kafo кава
 • Ll lando країна
 • Mm maro море
 • Nn nokto ніч
 • Oo oro золото
 • Pp paco мир
 • Rr rapida швидкий
 • Ss salti стрибати
 • Ŝŝ ŝipo корабель
 • Tt tago день
 • Uu urbo місто
 • Ŭŭ aŭto автомобіль
 • Vv vivo життя
 • Zz zebro зебра

Іменники

Всі іменники в есперанто закінчуються на -o. (Іменники - це назви речей та явищ.)

 • domo будинок
 • libro книжка

Множина

Для того щоб отримати слово у множинному значенні, просто додайте закінчення -j:

 • domoj будинки
 • libroj книги

Об'єкт

В есперанто ми позначаємо пряме доповнення (тобто слово в знахідному відмінку) у реченні, додаючи до нього -n. Це дозволяє міняти порядок слів у реченні так, як нам подобається, а зміст від цього не зміниться. (Пряме доповнення це те, що прямо випробовує на собі дію)

 • La hundo amas la katon Собака любить кота.
 • La kato amas la hundon Кіт любить собаку.

Прикметник

Усі прикметники в есперанто закінчуються на -a. (Прикметники використаються для опису іменників)

 • alta високий
 • bela гарний

Префікси

Дивіться! Додаючи mal- на початок слова, ми змінюємо його значення на протилежне.

 • malalta низький
 • malbela потворний

mal- це префікс. Префікс ставлять перед коренем, щоб отримати нове слово. В есперанто є 10 різних префіксів.

Суфікси

Також є багато способів будувати нові слова за допомогою суфіксів. Наприклад, -et- вказує на щось мале, зменшене.

 • dometo будиночок
 • libreto книжечка

-et- це суфікс. Суфікси ставлять після кореня, щоб отримати нове слово. В есперанто є 31 суфікс.

Дієслова

Дієслова, звісна річ, дуже важливі. Але в есперанто дати раду з дієсловами теж дуже просто. (Дієслова вказують на дію або стан).

 • ludi грати
 • ridi сміятися

Форми дієслів

Дієслова у неозначеній формі закінчуються на -i. Дієслова теперішнього часу закінчуються на -as, минулого — на -is, майбутнього — на -os. В есперанто немає ні дієвідмін, ні неправильних форм дієслів!

 • mi estas я є
 • mi estis я був
 • mi estos я буду
 • vi estas ви є
 • vi estis ви були
 • vi estos ви будете
 • li estas він є
 • li estis він був
 • li estos він буде
 • ŝi estas вона є
 • ŝi estis вона була
 • ŝi estos вона буде
 • ĝi estas воно є
 • ĝi estis воно було
 • ĝi estos воно буде
 • ni estas ми є
 • ni estis ми були
 • ni estos ми будемо
 • ili estas вони є
 • ili estis вони були
 • ili estos вони будуть

Прислівники

За допомогою закінчення -e ми створюємо прислівники. (Прислівники - це слова, які описують дієслова)

 • silente тихо
 • rapide швидко

Чи ви бажаєте вивчити більше?

Почати вчити

Назад до початку