ورود به محتوا

how do you say...

از boy-o, 30 اوت 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 33560

آخرین ارسال

Accept Esperanto as an international language

از kleinbrahm, 7 مهٔ 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 31174

i am new here

از Mateja135, 17 مهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 27760

آخرین ارسال

Hi! first time

از zewzew, 25 آوریل 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 32253

آخرین ارسال

Best online Esperanto-English dictionary?

از Qwertie, 18 آوریل 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 30041

Hi, I'm new here^^

از Jemina_Kay, 10 آوریل 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 27179

آخرین ارسال

¬_¬

از Not_Frank, 13 آوریل 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 32046

آخرین ارسال

When to make a noun feminine.

از Caeireann, 25 مارس 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 29033

Translation

از guillaume_martin, 2 آوریل 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 32614

آخرین ارسال

How do you say...

از 240-843-895, 5 نوامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 9
 • نمایش‌ها: 30097

آخرین ارسال

بازگشت به بالا