Към съдържанието

Граматика

Подробната граматика в lernu! е съкратената версия на Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG) (Пълен наръчник на граматиката на есперанто). И двете граматики са написани от Bertilo Wennergren, член на Академията на есперанто и дългогодишен сътрудник на lernu!. За разлика от PMEG, граматиката в lernu! е обяснена с общоприетите граматически обяснения (като „винителен падеж“, „съществително име“, „сказуемо“). Предлагаме Ви да се осведомите за граматическите термини, преди да разгледате подробните описания в граматиката.

Обратно нагоре