Al contingut

Ne

Per fer una oració negativa, hom fa servir la partícula ne. Ne nega la cosa davant de la qual es troba. Normalment la paraula ne es troba davant del predicat i, si es nega el predicat, es nega tota l'oració.

 • Mi ne dormas. - No dormo.

  No és que jo dormi. Que jo dormi és negat.

 • Al leono ne donu la manon. - A un lleó no li doneu la mà.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - El pare no llegeix un llibre, sinó que escriu una carta.

  La negació concerneix el verb legas. El verb skribas i tota la seva oració resten vàlids.

La negació en una oració subordinada només actua dins de l'oració subordinada: Mi diris, ke mi ne venos. (vaig dir que no vindria). La negació afecta només el predicat de la subordinada venos. Tota l'oració composta és positiva: certament ho vaig dir.

En algunes ocasions passa que el predicat negat se sobreentén: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. La negació concerneix el verb sobreentès plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne també és una paraula de resposta.

Mots correlatius amb NENI-

Per a la negació hom també pot fer servir correlatius de NENI. Els mots NENI poden crear un predicat negatiu, i per tant tota l'oració. La posició del mot NENI normalment és irrellevant, però nega tota l'oració.

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - El temps passat mai més no tornarà; l'esdevenidor encara no el coneix ningú.

  El temps passat no tornarà. Hom no coneix l'esdevenidor.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - No puc entendre de cap manera el que dius.

  No puc entendre.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - La nit era tan fosca que no es podia veure res a un pam del nas.

  No hi vam poder veure. La negació es relaciona només amb la frase on hi ha el ke. El verb de l'oració principal estis roman positiu.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Cap raig no m'il·lumina, cap ventet calent no bufa sobre meu, cap amic no em em visita.

  No il·lumina un raig. No bufa una brisa. No visita un amic.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Recordeu que l'esperanto no és propietat de ningú.

  L'esperanto no és propietat de ningú.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Un reglament com aquest per a la nostra Lliga no el puc aprobar per cap motiu.

  No ho puc aprovar per cap motiu. Nenial nega tota l'oració.

Doble negació

Si feu servir un mot NENI i també hi afegiu la paraula ne, l'oració esdevé afirmativa. Aquesta doble negació es pot usar per expressar tres significats especials:

 • Mi ne amas neniun. - Jo no és que no estimi a ningú.

  No es tracta que jo no estimi ningú. Per suposat que estimo a algú.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - No és propietat de ningú.

  No es dóna el cas que no sigui propietat de ningú. Així doncs, és propietat d'algú.

Una oració també pot esdevenir positiva si un mot NENI nega clarament el verb i un altre mot NENI també apareix dins l'oració.

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Jo encara mai he guanyat cap cosa.= Mai ha passat que no guanyés res.

  Jo cada cop guanyava almenys alguna cosa.

Però més d'un mot NENI en una mateixa oració no necessàriament creen una oració positiva. Sovint només s'enforteixen l'un a l'altre, i es manté la negació:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Un gran perjudici aportaríem al nostre afer, i no aportaríem cap mena d'utilitat a ningú.

  No aportaríem utilitat.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Mai, mai, mai no tornarà.

  Ell no tornarà. No importa si n'hi ha un, dos, tres o més de neniam.

Negació parcial

En algunes ocasions la partícula ne apareix de tal manera en una oració que només en nega una part. Aleshores el predicat roman postitiu. Ne nega precisament l'element davant del qual es troba, però això pot ser la paraula següent, el sintagma següent, o molt més. Només el context pot indicar amb precisió, què és negat:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - No vàrem fer el contracte per escrit, sinó de paraula.

  Ben cert que vàrem fer el contracte, però no pas per escrit.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - No totes les plantes són comestibles

  Alguns vegetals es poden menjar. Compareu amb: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Ell és una persona sense crèdit.

  Certament ell és una persona.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - En l'ànima totes les persones privades i tots els governs no poden deixar d'aprobar la nostra idea.

  El primer "ne" concerneix el predicat povas i nega tota l'oració. El segon ne concerneix només aprobi (nian ideon). El significat general de l'oració és No poden refusar la nostra idea. = Han d'aprobar la nostra idea.

Els mots NENI normalment neguen tota l'oració independentment de l'ordre de les paraules, però en algunes ocasions el mot NENI pot afectar només part de l'oració. Aleshores el context i l'ordre de les paraules ho han d'indicar clarament:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - He decidit no parlar més sobre aquest tema.

  La decisió és real. La negació recau només en l'infinitiu paroli i totes les parts de la frase que hi estan relacionades directament.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Més val no fer res que fer una cosa malament. = Una acció que encara no s'ha fet val més, en comparació, que una acció dolenta.

  El predicat valoras roman positiu.

Quan el ne o el mot NENI forma part d'una paraula composta, aleshores la negació només afecta a l'interior d'aquella paraula:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Senyor, vostè és descortès.

  La frase afirma que el senyor de ben segur té una certa qualitat, la descortesia. Hi ha una diferència molt subtil respecte de: Vi ne estas ĝentila.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - El mossèn que va morir ara fa poc (o no fa molt), va viure molt temps a la nostra ciutat.

  La negació es refereix només a l'extensió del temps.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Malaŭradament són no-esperantistes.

  Són el tipus de persones que no saben esperanto.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - El no fer res és una ocupació molt dolça.

  El temps, durant el qual un no fa res, és molt dolç.

Nek

Nek significa "ni tampoc". Hom usa aquesta paraula si abans ja ha fet servir un ne i vol negar encara una altra cosa. És com una variant de kaj, i segueix bàsicament les mateixes normes de kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Ell no em va veure ni sentir.= ...i tampoc em va sentir.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - No em vaig trobar amb ell ni amb el seu germà. = ...i tampoc em vaig trobar amb el seu gerrmà.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Cap esforç ni intent ens donarà llet de vaca.

No feu servir la conjunció nek a fi de connectar dues coses després de sen. Digueu kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo.No: ...sen konsolo nek helpo.

Nek no és el mateix que ne + èmfasi. Per emfasitzar una negació s'usa juntament amb ne. No digueu:Mi havas nek unu amikon. Digueu: Mi havas eĉ ne unu amikon. O bé: Mi ne havas unu amikon.

També podeu fer servir un nekcombinat, múltiple.

Tornar a dalt