Til indholdet

Ne

For at benægte i en sætning anvender man småordet ne. Ne benægter det, som det står foran. Normalt står ne foran udsagnsleddet, og hvis man benægter udsagnsleddet, benægter man hele sætningen:

 • Mi ne dormas. - Jeg sover ikke.

  Det er ikke sådan, at jeg sover. Min søvn er helt benægtet.

 • Al leono ne donu la manon. - Giv ikke hånden til en løve.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Faderen læser ikke i en bog, men han skriver et brev.

  Benægtelsen rammer udsagnsordet legas. Udsagnsordet skribas og hele dets sætning forbliver gældende.

En negation i en undersætning gælder kun inde i undersætningen: Mi diris, ke mi ne venos. Negationen rammer kun udsagnsleddet i undersætningen venos. Hele sætningen forbliver positiv: Jeg sagde jo det.

Undertiden forekommer det, at et benægtende udsagnsled er underforstået: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Negationen rammer det underforståede udsagnsord plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne er også et svar-ord.

Tabelord af NENI

Til negation kan man også anvende tabelvortojn je NENI. NENI-ord rækker til at benægte udsagnsleddet, og altså hele sætningen. Placeringen af et NENI-ord betyder normalt ikke noget, dog benægter det hele sætningen:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Den passerede tid kommer allerede aldrig tilbage; den kommende tid kender endnu ingen.

  Fortiden kommer ikke tilbage. Man kender ikke den kommende tid.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Jeg kan på ingen måde forstå, det du siger.

  Jeg kan ikke forstå.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Natten var så mørk, at vi intet kunne se, end ikke foran vore næse.

  Vi kunne ikke se. Benægtelsen drejer sig kun om ke-sætningen. Hovedsætningens udsagnsord estis forbliver positiv.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Ingen radio lyser hen på mig, ingen varm brise blæser på mig, ingen ven besøger mig.

  Ej lyser en radio. Ej blæser en brise. Ej besøger en ven.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Husk, at Esperanto er ingens ejdendom.

  Esperanto er ikke nogens ejendom.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Sådan et regelsæt til vores forening kunne jeg af ingen årsag godkende.

  Jeg kan ikke godkende den af en hvilken som helst årsag. Nenial benægter hele sætningen

Dobbelt negation

Hvis man bruger et NENI-ord, og også tilføjer ordet ne, bliver sætningen positiv. Sådan en dobbelt-nægtelse er kun brugbar til at udtrykke meget specielle betydninger med:

 • Mi ne amas neniun. - Jeg elsker ikke ingen.

  Det er ikke sådan, at jeg ingen elsker. Jeg elsker altså nogen.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - Den er ikke ingens ejendom.

  Det er ikke sådan, at den ingens ejdendom er. Den er altså nogens ejendom.

En sætning kan også blive positiv, hvis et NENI-ord tydeligt benægter udsagnsordet, og også et andet NENI-ord viser sig i sætningen:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Jeg har endnu aldrig vundet noget. = Det er aldrig hændt, at jeg vandt noget.

  Jeg har i det mindste hver gang vundet noget.

Men flere NENI-ord i den samme sætning skaber ikke absolut en positiv betydning. Ofte forstærker de blot hinanden, og negationen består:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Vi skulle ingen nytte bringe til vores store sag, og nytte skulle vi på ingen måde bringe til ingen.

  Vi skulle ikke bringe nytte.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Aldrig, aldrig, aldrig kommer han tilbage.

  Han kommer ikke tilbage. Det betyder ikke noget, om der er et, to, tre eller endog flere af aldrig.

Delvis negation

Undertiden forekommer småordet ne i en sætning sådan, at det kun benægter en del af den. Udsagnsleddet forbliver gældende. Ne benægter netop det, som det står foran, men det kan være selve det følgende ord, den følgende sætningsdel, eller endog mere. Kun konteksten kan vise præcist, hvad der bliver benægtet:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Vi lavede kontrakten, ikke skriftligt, men mundtligt.

  Vi lavede jo kontrakten, men ikke skriftligt

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Ikke enhver plante er spiselig.

  Nogle planter er jo spiselige. Sammenlign med: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Han er et menneske, som ikke er troværdigt.

  Han er jo et menneske.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - I sjælen kan alle private mennesker og alle regeringer ikke lade være med at godkende vores ide.

  Den første "ne" rammer udsagnsleddet povas og benægter hele sætningen. Det andet ne rammer kun aprobi (nian ideon). Den samlede betydning er De kan ikke afslå vores ide. = De skal godkende vores ide.

NENI-ord fornægter normalt hele sætningen uafhængigt af ordstillingen, men undertiden kan et NENI-ord gælde for kun en del af en sætning. Da skal konteksten og ordstillingen helt klart vise det:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Jeg har allerede besluttet mig ikke at tale yderligere om dette emne.

  Beslutningen er reel. Negationen rammer kun navnemåden paroli og alle sætningsdele, som relaterer direkte til den.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Det er mere værd at gøre ingenting, end at gøre noget skidt. = En gerning, som ikke foregik, er jo mere værd, i det mindste sammenlignet med en dårlig gerning.

  Udsagnsleddet valoras forbliver positiv.

Når ne eller et NENI-ord er en del af et sammensat ord, gælder negationen kun inde i det ord:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Hr., De er uvenlig.

  Sætningen siger, at herren jo har en vis egenskab, kaldet en mangel på venlighed. Der er kun en hårfin forskel fra: Vi ne estas ĝentila.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Præsten, som døde for ikke så længe siden (eller for kort tid siden), havde boet længe i vores by.

  Negationen vedrører kun længden af tiden.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Desværre er de ikke-esperantister.

  De er sådanne mennesker, som ikke kan Esperanto.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - At lave ingenting er en sød beskæftigelse.

  Den tid, hvor man ingenting laver, er meget sød.

Nek

Nek betyder "og heller ikke". Man anvender det, hvis man allerede har brugt ne, og vil anvende endnu en negation. Det er ligesom en variant af kaj, og følger som base de samme regler som kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Han så mig ikke, og hørte heller ikke.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Jeg mødte ham ikke, heller ikke hans bror.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Ingen anstrengelse eller prøve vil give mælk fra en ko.

Anvend ikke nek for at forbinde to sager efter sen. Brug kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Ne: ...sen konsolo nek helpo.

Nek er ikke det samme som ne + eftertryk. For at betone benægtelsen anvender man sammen med ne. Sig ikke: Mi havas nek unu amikon. Sig: Mi havas eĉ ne unu amikon. Aŭ: Mi ne havas unu amikon.

Man kan også anvende en kombineret flerdobbelt nek.

Tilbage til start