Till sidans innehåll

Adverb visar sätt, plats, tid, mängd osv. Adverb har i Esperanto E-ändelse:

 • rapide = på snabbt sätt, med snabbhet
 • bele = på ett vackert sätt, med skönhet
 • urbe = i staden/städerna
 • hejme = i egna hemmet/hemmen
 • tage = på dagen/dagarna
 • matene = på morgonen/morgnarna
 • lunde = på måndagarna, varje måndag
 • normale = på normalt sätt, i normala fall
 • multe = i stor mängd
 • alveninte = efter ankomsten

För platsadverb kan ackusativ-ändelsen N användas för riktning: urben = "till staden/städerna", hejmen = "till egna hemmet/hemmen". Adverb kan dock aldrig få J-ändelse.

För komparation används adverb tillsammans med småorden pli (mera) och plej (mest).

Användning av adverb

Ett adverb kan fungera som bestämning till verb:

 • Ili manĝas rapide. - De äter snabbt.

  Rapide (snabbt) är bestämning till manĝas (äter), och visar hur ätandet går till.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - I staden/städerna finns det många restauranger.

  Urbe (i staden/städerna) är bestämning till troviĝas (finns), och visar platsen för existensen.

Adverb kan också gälla en hel mening:

 • Kompreneble mi iros. - Självklart ska jag gå/åka.

  Självklart gäller hela meningen. Det visar inte hur jag ska gå/åka utan bestämmer det faktum att jag ska gå. Detta påstående (Jag ska gå) är självklart.

Adverb kan också fungera som beskrivning av adjektiv, andra adverb och adverbliknande småord:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - Den/det är tillräckligt stor/stort.
 • Li manĝas terure multe. - Han äter hemskt mycket.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - De kommer tillbaka alldeles strax.

Ett adverb kan också vara en predikativ beskrivning av ett verb i infinitiv eller av en bisats:

 • Estas amuze labori. - Det är roligt att arbeta.

  Amuze (roligt) beskriver ordet labori (arbeta).

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Att tugga mycket ar nödvändigt för en bra matsmältning.

Adjektiv och adverb är mycket lika. Saken som man vill beskriva bestämmer om man ska använda adjektiv eller adverb.

Många adverb kan användas nästan som om dom är substantiv: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Adverbliknande småord

En del av småorden i Esperanto kan fungera som adverb i en mening, men de har inte E-ändelse. Sådana är tabellorden på E, EL, OM, AM och AL, småorden pli och plej, småordet ne, småorden ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre och tro. Adverbliknande småord är i princip adverb, men i denna grammatik kallas de adverbliknande småord för att klart skilja dem från de adverb som har E-ändelse.

Tillbaka till toppen