Til indholdet

På Esperanto er hovedreglen for ordorden forståelighed. Man skal sætte ordene i sådan en orden, at betydningen er klar. De forskellige endelser, isæt N, giver mulighed for stor frihed, men friheden er ikke absolut.

Mange biordsagtige småord skal normalt for klarheden stå lige foran det, som det relaterer til, fx ankaŭ, , tre, nur. Også ne skal stå foran det, det nægter.

Forholdsord skal altid stå foran det, hvis rolle det viser.

Bindeord skal stå foran det, som det forbinder til.

Ajn skal stå lige efter det tabelord, som det nuancerer.

Orden af sætningsdele

Grundordenen af sætningsdele følger følgende model:

grundledudsagnsledgenstandsledandre sætningsdele

 • Ili — sidas — sur la sofo.
  Grundled - udsagnsled - forklaringstillægsord
 • La hundo — ĉasas — katon.
  Grundled - udsagnsled - genstandsled.
 • Karlo — manĝas — rizon — per manĝbastonetoj.
  Grundled - udsagnsled - genstandsled - forklarende tillæg
 • La virino — estas — arkitekto.
  Grundled - udsagnsled - omsagnsled til grundled
 • Ĉiuj — opinias — lin — stranga.
  Grundled - udsagnsled - genstandsled - omsagnsled til genstandsled.

Hvis man anvender en anden ordorden, ændrer man ikke grundbetydningen, men danner kun forskellige betoninger. Ved omsagnsled kan man dog ikke altid helt frit ændre ordordenen, da et omsagnsled som oftest ikke har en rollevisning. Der er forskel på leono estas besto (sandt) og besto estas leono (usandt, da der også eksisterer andre dyr). I en sætning som lernanto fariĝis instruisto er ordenen meget vigtig, da instruisto fariĝis lernanto er en hel anden sag. I de fleste virkelige sætninger med omsagnsled fjerner konteksten dog mulighederne for misforståelser, selv om man anvender en usædvanlig ordorden. Men en sætning som instruisto lernanto fariĝas er næppe forståelig, og bør derfor undgåes.

Foranstilling

En sætningsdel, som normalt ikke placeres først i en sætning, kan man lade betone, ved at sætte den netop i den forreste position:

 • Terure gajaj ŝajnis al ili iliaj propraj ŝercoj. - Forfærdeligt morsomt lod det dem over deres egne vittigheder.

  Normalt ville ord-ordenen være: Iliaj propraj ŝercoj ŝajnis al ili terure gajaj.

 • La sonorilon mi volas kaj devas trovi! - Ringklokken vil og skal jeg finde!

  Normalt: Mi volas kaj devas trovi la sonorilon.

En sætningsdel, hvis hovedord er et KI-ord, står normalt i begyndelsen af sin hovedsætning eller undersætning. Sådan en position er altså ikke særlig vægtig hos KI-ord. Foran KI-ordet kan der dog stå et forholdsord, som viser dets sætningsrolle:

 • Kion vi volas? - Hvad ønsker du?
 • Mi volas tion, kion vi volas. - Jeg ønsker det samme som dig.
 • De kio tio ĉi venas, mia filino? - Fra hvad kommer dette, min datter?
 • Mi ankaŭ ne scias, per kio oni povas klarigi tiun fakton. - Jeg ved heller ikke, med hvad man kan forklare det faktum.
 • Ŝi ne sciis, en kiu flanko oni devas serĉi butiketon kun manĝeblaĵoj. - Hun vidste ikke, på hvilken side man skulle lede efter en butiksbod med muligheder for et måltid.

I princippet kan også andre ord, som samarbejder med KI-ordet stå foran det, men man har nødig foran et KI-ord noget, som ikke er et forholdsord:

 • Tuj kiam la suno leviĝis, la cignoj kun Elizo forflugis de la insuleto. - Straks da solen stod op, fløj storken med Elize væk fra den lille ø.
 • Sume kiom mi ŝuldas? - Hvor meget skylder jeg i alt?

  Man kunne sætte sume et andet sted i sætningen

 • Kune kun kiu vi venis? - Sammen med hvem kom du?

  Man ville normalt udelade kune.

Bindeordene kaj, og sed kan uden problemer komme foran et KI-ord, da sådanne småord ikke virkelig tilhører den efterfølgende sætning, men blot forbinder den med den forgående: Dum la trarigardado mi trovis diversajn esprimojn, kiuj siatempe ŝajnis al mi bonaj, sed kiuj nun al mi ne plaĉas kaj kiujn mi volonte ŝanĝus.

Undertiden kan man sætte en sætningsdel, som virkelig hører til bisætningen, i begyndelsen af hele sætningen. Det skaber en meget stærk betoning på grund af den usædvanlige ordorden:

 • Tiun laboron mi diris, ke mi faros. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Det arbejde sagde jeg, at jeg ville gøre. = Jeg sagde, at jeg ville gøre det arbejde.

  Sætningsdelen tiun laboron er genstandsled for faros, og hører fuldt ud til ke-sætningen. For betoningen står det dog i begyndelsen af hele sætningen.

 • En salono Zamenhof mi pensas, ke okazas nun la solena inaŭguro. = Mi pensas, ke okazas nun en salono Zamenhof la solena inaŭguro. - I salon Zamenhof tænker jeg, at der nu foregår den højtidelige indvielse. = Jeg tænker, at der nu foregår i salon Zamenhof den højtidelige indvielse.

  Stedtillægget viser ikke stedet for tænkningen, fordi det virkelig tilhører undersætningen.

Ofte kan der opstå forvirring om, hvilken del af sætningen foranstillede ord virkelig tilhører. Det kan synes, at de tilhører hovedsætningens udsagnsord, da de jo står nærmere den. Hvis sætningsdelen, som man vil betone, har rollen som et grundled i sin undersætning, kan man netop ikke flytte den, da et grundled skal være hos sit udsagnsled. Det duer altså slet ikke: Tiu laboro mi pensas, ke estas malfacila. Oni devas diri: Mi pensas, ke tiu laboro estas malfacila.

Undertiden, hvis betydningen tillader det, kan man betone en sætningsdel i en bisætning ved hjælp af et foranstillet pri-tillæg. Denne sætningsdel, som man vil betone, lader man være på sit sted i bisætningen i formen af navneord eller tabelord, og i begyndelsen af hele sætningen sætter man den i formen af et pri-tillæg. Den betonede sag står så to gange, en gang som et pri-tillæg i hovedsætningen, og en gang som navneord i sin virkelige sætningsrolle i bisætningen:

 • Pri tiu laboro mi diris, ke mi faros ĝin. = Mi diris, ke mi faros tiun laboron. - Om det arbejde sagde jeg, at jeg ville lave det. = Jeg sagde, at jeg ville lave det arbejde.
 • Pri tiu laboro mi pensas, ke ĝi estas malfacila. - Om det arbejde tænker jeg, at det er svært.
 • Pri talento mi neniam aŭdis, ke vi ian havas. = Mi neniam aŭdis, ke vi havas ian talenton. - Om talent har jeg aldrig hørt, at du har et sådant. = Jeg har aldrig hørt, at du har nogen slags talent.

Undertiden, når man har behov for at sætte et KI-ord i begyndelsen af en sætning, men KI-ordet i betydning tilhører bisætningen, kan resultatet blive meget vanskelig forståeligt. Lykkeligvis opstår sådanne problemer meget sjældent i praksis:

 • Vi konsilas, ke ni respondu ion al ĉi tiu popolo.Kion vi konsilas, ke ni respondu al ĉi tiu popolo? - Du tilråder, at vi skal svare noget til dette folk. → Hvad tilråder du, at vi skal svare til dette folk?

  Kion er genstandsled for udsagnsleddet respondu, skønt det står tættere på konsilas. Sætningen lyder dog tilstrækkeligt naturlig, fordi kion også kunne relatere til hovedsætningens udsagnsord konsilas.

 • Petro diris, ke lia amiko nomiĝas Karlo.Kiel Petro diris, ke lia amiko nomiĝas? - Peter sagde, at hans ven hedder Karlo. → Hvad sagde Peter, at hans ven kaldes?

  Der er riciko for, at man tænker, at kiel relaterer til diris, hvilket ville give en mærkelig betydning. Et mere forståeligt alternativ er: Kiel laŭ Petro nomiĝas lia amiko?

 • Vi volas, ke mi vendu ion al vi.Kion vi volas, ke mi vendu al vi? - Du ønsker, at jeg skal sælge noget til dig. → Hvad ønsker du, at jeg skal sælge til dig?

  Mere simpel (men ikke helt af samme betydning) er: Kion mi vendu al vi?

Man bør helt undgå disse sætninger, hvis bisætningen selv er et spørgsmål, da sådan en konstruktion bliver for kompliceret: Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Kion ŝi demandis, ĉu mi ŝatas? Man skal sige Kion ŝi demandis? skønt det er mindre præcist, eller anvende pri-løsningen som vist herefter.

Det samme problem eksisterer hos henførende (ikkespørgende) KI-ord. Også sådanne KI-ord sætter man i begyndelsen af sætningen. Hvis det henførende KI-ord virkelig tilhører undersætningen af bisætningen, kan der opstå forvirring:

 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, kiun vi asertis, ke vi vidis, estas jam delonge mortinta. - Du forsikrede, at du så et menneske: → Mennesket, som du forsikrede at du så, er allerede forlængst død.

  En sætning, der gerne skulle undgåes, da kiun lader til at være genstandsled for asertis, skønt det virkelig er genstandsled for vidis. (Her er det muligt med vendingen La homo, kiun vi asertis esti vidinta...)

Ofte kan man i stedet sætte et pri-tillæg foran. Man lader KI-ordet på sin plads i form af et stedord og anvender et pri-tillæg som et spørgeudtryk eller et bindeord:

 • Ŝi demandis, ĉu mi ŝatas muzikon.Pri kio ŝi demandis, ĉu mi ŝatas ĝin? - Hun spurgte mig, om jeg holdt af musik. → Om hvad spurgte hun, om jeg holdt af den?
 • Vi asertis, ke vi vidis homon.La homo, pri kiu vi asertis, ke vi vidis lin, estas jam delonge mortinta. - Du påstod, at du havde set et menneske. → Mennesket, hvem du påstod at have set, er for længst død.

Hvis KI-ordet har en rolle som grundled, kan man ikke flytte det væk fra bisætningen. Grundleddet for et udsagnsord skal være til stede i sin sætning: Karlo diris, ke lia frato edziĝis.Kiu Karlo diris, ke edziĝis? Diris lader til at have to grundled, mens edziĝis lader til slet ikke at have et grundled. Anvend pri-løsningen: Pri kiu Karlo diris, ke li edziĝis?

Tilbage til start