Ku rupapuro rw'ibirimwo

Intumbuzi yerekana ukugene, ikibanza, umwanya, ukunganya n'izindi. Mu ki Esperanto, intumbuzi iherezwa na -E.

 • rapide = ningoga, na ningoga
 • bele = Inzira nziza n'ubwiza
 • urbe = mu gisagara, mu bisagara
 • hejme = i muhira
 • tage = ku musi, imisi yose
 • matene = mugitondo, imisi yose mu gitondo
 • lunde = ku wa mbere, imisi yose ku wa mbere
 • normale = mu gihe gisanzwe, mu bihe bisanzwe
 • multe = mu buryo munini
 • alveninte = ahejeje gushika, ahejeje hushika

Intumbuzi z'ikibanza zirashobora gufita N ku mpera iy'incuro (= amagana, gitumera) igisagara, Ariko intumbuzi ntishobora guherezwa na -J ku mwisho.

Ku bw'izo kugereranya, bakoresha intumbuzi zihuza n'ubuhimba pli na plej.

Ugukoresha kw'intumbuzi

Intumbuzi ishobora gukora nk'insigarirazina y'irivuga.

 • Ili manĝas rapide. - Bafungura n'ingoga.

  Ningoga ni karangura yo gufungura vyerekana ingene bafungura.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - Mu gisagara, bahasanga uburiro bwinshi.

  Urbe ni karangura ya troviĝas, yerekana ikibanza bashobora gusangamwo uburiro bwinshi.

Intumbuzi irashobora kuvuga iryungane ryose.

 • Kompreneble mi iros. - Nzogenda ata nkeka.

  Kompreneble yerekeye iryungane ryose, Ntiyerekana ingene bazogenda, ariko ivuga ingene nzogenda. Igikorwa ntikigabanije.

Intumbuzi ishobora kuba karangura y'insigarirazina, y'iyindi ntumbuzi canke igihimba c'iyindi ntumbuzi.

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - Ico ni kinini, (Ico gishobora kuba ikintu, igikoko canke umwana muto)
 • Li manĝas terure multe. - Afungura cane biteye ubwoba.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - Bagiye kugaruka vuba.

Intumbuzi irashobora n'ukuba idondora idomako irivuga ridahadikirije canke indongorazina.

 • Estas amuze labori. - Gukora biranezereza.

  Amuze risigura ijambo labori.

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Guhekenya ukakinoza birakenewe bituma umushishito ukora neza.

Ingereka n'intumbuzi biragomba gusa. Ingereka canke intumbuzi zikoreshwa bivanye n'ijambo igeretsweko.

Intumbuzi z'ukunganya zirashobora gukoreshwa nkaho yoba ari amazina.

Ibihimba vy'iintumbuzi.

Amajambo amwe mu esperanto arashobora gukora nk'intumbuzi mu ryungqne, ariko irashobora kuba iherezwa na -E. Ni mugihe amajambo y'ingirakamaro muri E, EL, OM, AM na AL, ibihimba. Ibihimba vy'intumbuzi kenshi na kenshi ni intumbuzi nyene, ariko mu ndimburo bazita uduhimba tw'intumbuzi kugirango badutandukanye neza n'izindi ntumbuzi ziherezwa na -E.

Subira ku ntango