У садржају

Прилози за место указују на место у простору, на простор, на линију и слично. Многи од њих се такође користе када говоримо о времену, јер се често и време одсликава као линија. Такође и неке идеје фигуративно упућују на положај, место. Код свих прилога за место значење места је основно значење, док и остали начини коришћења могу бити чести у пракси.

antaŭ
Положај код те стране, која је најближа говорнику, или на овој страни, која је најважнија, главна: Antaŭ la domo staras arbo. (Испред куће стоји дрво.) Предња страна човека или животиње је страна лица и очију: Li haltis antaŭ ŝi. (Он се зауставио испред ње.)
Положај у редоследу: положај који следи другог: Mi iras antaŭ vi. (Ја идем испред вас.)
Време раније од другог времена: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Пре три дана сам посетио вашег рођака.)
malantaŭ
Положај супротне стране који се упоређује са предњом страном: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon.
apud
Положај са стране нечега. Нормално се ради о десној или левој страни (не спреда и позади): Apud la skribotablo estis paperkorbo. Li staris tutan horon apud la fenestro.
ĉe
Положај веома близак (међусобно се додирују или не додирују). Значење ĉe веома варира од контекста. Често ĉe указује једноставно место уопште, без прецизирања положаја: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo).
Временска близина: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno.
ĉirkaŭ
Положај са свих страна нечега: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro.
Приближно време: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis.
ekster
Положај изван нечега, са спољашње стране нечега: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne.
en
Унутрашњи положај: En la ĉambro estis tri virinoj.
Место, које се посматра као простор, понекад уистину може да личи на површину: La rusoj loĝas en Rusujo.
Време гледано као простор, у коме се некоме нешто дешава. "Унутрашњост" временског периода је између почетка и краја тога периода: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn.
inter
Положај, са које стране се налазе две или више других ствари: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. Estas granda diferenco inter li kaj mi.
Могли су се бирати (два или више):Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio.
Припадност групи: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj.
Непрецизна временска тачка после једног времена, и пре других: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere.
kontraŭ
Положај нечега, чија предња страна је усмерена на нешто друго, нарочито према тој предњој страни. Две ствари имају дакле своје предње стране усмерене у супротне правце са простором између те две ствари: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo.
Нешто, према чему се нешто креће својом предњом страном усмереном ка томе (предњој страни тога): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno.
Напријатељство, немоћ, негативност и сл: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco.
Нешто, што се давало или примало разменом: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago.
post
Време касније од неког другог времена: Post tri monatoj ili geedziĝos.
Положај, који следи други:Ili staris en vico unu post la alia.
Код супротне стране нечега: Ŝi aŭdis post si brueton. Nuntempe oni ordinare uzas malantaŭ en tiaj okazoj.
preter
Место, код чије стране се догађа покрет. Покрет нормално креће од тог места: Li pasis preter mi sen saluto.
sub
Место које је ниже од нечега, које је, више-мање, директно изнад нечега. Sub најчешће значи "malsuper". Тада то, што се налази мање високо, редовно не додирује то, што се налази височије: Ĝi kuŝas sub la tablo. Неки пут sub значи "malsur". Тада доња ствар додирује то, што се налази височије: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj.
Место покривено нечим, независно од тога, која ствар је височија: Ŝi portas la libron sub la brako.
super
Место височије од нечега, што се налази мање-више директно под њим. Између та два места обично постоји простор, и тако се они не додирују: Super ni briletas la steloj. Понекад ипак има и додира, али то је мање важно, њега не разматрају: Super la tero sin trovas aero. Se estas grava intertuŝo, oni uzu sur.
Покривање без разлике висине и међусобног додира: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko.
sur
Место површине од нечега. Нормално, ради се о ослонцу, учвршћености, притиску, додирном покривању, или другим важним додирима. Најчешће sur упућује на положај међусобног додира височијег од додириване површине:Sur la tero kuŝas ŝtono. Али sur може исто тако показати положај на површини без без разлике у висини: Meze sur la muro pendis portreto.
tra
Место, у коме се догађа покрет. Покрет почиње изван ствари, иде у њу, и пролази до другог краја ствари. Покрет такође може да почне од једног краја, и траје до другог краја. Покрет може да прође место, или да остане у њему без изласка напоље, према контексту: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. La akvo fluas tra tubo. Често ипак покрет не пролази од једног краја до другог, али не одређујући од места ка месту у ствари: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj.
Све време од почетка до краја:Ili festis tra la tuta nokto.
trans
Положај "на другој страни од". Користи се trans, када је потребно ићи изнад или на да би могла да се достигне друга страна: Li loĝas trans la strato..
maltrans
Положај "sur tiu ĉi flanko de". Користи се maltrans веома ретко. Више је уобичајен израз ĉi-flanke de: Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero.

Прилог за место често се користи заједно са }direkta N-finaĵo да би се указало на покрет према неком месту/положају.

Вратите се горе