לתוכן העניינים

אותיות

להלן האלפבית באספרנטו: [עם מילים לדוגמה. מומלץ לקרוא את המילים בקול רם, ניתן לשמוע את המילה בלחיצה על צלמית הרמקול]

 • Aa ami לאהוב
 • Bb bela יפה
 • Cc celo מטרה
 • Ĉĉ ĉokolado שוקולד
 • Dd doni לתת
 • Ee egala שווה
 • Ff facila קל
 • Gg granda גדול
 • Ĝĝ ĝui ליהנות
 • Hh horo שעה
 • Ĥĥ ĥoro מקהלה
 • Ii infano ילד
 • Jj juna צעיר
 • Ĵĵ ĵurnalo עיתון
 • Kk kafo קפה
 • Ll lando ארץ
 • Mm maro ים
 • Nn nokto לילה
 • Oo oro זהב
 • Pp paco שלום
 • Rr rapida מהיר
 • Ss salti לקפוץ
 • Ŝŝ ŝipo אניה
 • Tt tago יום
 • Uu urbo עיר
 • Ŭŭ aŭto אוטו
 • Vv vivo חיים
 • Zz zebro זברה
אותיות גדולות (לשימוש בתחילת משפט או בתחילת שם) A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ, H, Ĥ, I, J, Ĵ, K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, Z
אותיות קטנות: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z
שמות האותיות: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, ĥo, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo, to, u, ŭo, vo, zo

אותיות גדולות וקטנות:

לכל אות שתי צורות כתיבה: אותיות ראשיות גדולות (majusklo) - בהן משתמשים בתחילת משפטים, או בתחילת שמות אנשים, ארצון ומקומות ואותיות קטנות (minusklo) בהן משתמשים על פי רוב.

סימנים עליונים

באספרנטו ישנן שש אותיות ייחודיות: Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ ו Ŭ להם יש גם מבטא מיוחד. הסימן העליון ^ נקרא גרש-מעל או כובע. הסימן העליון ˘ מעל האות U נקרא ברווה (hoketo באספרנטו).

מכיוון שבמקלדות סטנדרטיות האותיות המיוחדות לשפה אינן מופיעות, ניתן להשתמש באיות חלופי. האלטרנטיבה הרישמית, המופיעה בספרו של זמנהוף 'יסודות האספרנטו', היא שימוש באות h אותה מציבים אחרי האות, כחלופה ל'כובעים'. עם זאת אנשים רבים נוהגים להשתמש גם באות x.

הגייה

האותיות A, E, I, O ו- U הן תנועות, ויתר האוציות הן עיצורים. כל אות במילה מבוטאת - אין אותיות שאינן נשמעות. אספרנטו נכתבת כפי שהיא נשמעת, ולהיפך.

תנועות

תנועה תיאור צלילים לפי IFA.
I כמו חיריק. [i]
U כמו שורוק או קובוץ. [u]
E כמו סגול או צירה. [e]
O כמו חולם או קמץ קטן. [o]
A כמו קמץ גדול או פתח. [a]

דגש

באספרנטו הדגש מושם תמיד על ההברה הלפני אחרונה, בדומה לדגש מלעלי בעברית.

את ה-o שבסוף שמות עצם או את ה-a שבסוף שמות תואר, ניתן להחליף גם בגרש (אפוסטרוף) ולא להגות אותן. הדבר איננו משנה את תנועת ההטעמה.

וריאצית תנועה

ההגייה באספרנטו היא חופשית יחסית, הדבר החשוב ביותר הוא שניתן יהיה להבדין בין חמשת התנועות השונות.

אורך התנועות באספרנטו חסר משמעות לחלוטין. ניתן לבטא כל תנועה באופן ארוך בינוני או קצר בהתאם להעדפה.

התנועות באספרנטו הן קבועות, ואין תנועות שדורשות לשנות את מיקום הלשון או תצורת הפה במהלך הגייתן. לדוגמה, התנועה A נשמעת תמיד כמו קמץ או פתח, ואיננה נשמעת לעולם ej כמו במקרים מסויימים באנגלית.

עיצורים

עיצור תיאור צלילים לפי IFA.
B כמו בּ דגושה. [b]
P כמו פּ דגושה [p]
D כמו דּ. [d]
T כמו ט או תּ. [t]
G כמו גּ [g]
K כמו כּ דגושה או ק. [k]
V כמו ו או ב רפה. [v]
F כמו פ רפה [f]
Z כמו ז. [z]
S כמו ס. [s]
Ĵ כמו ז' במלה מז'ור. [ʒ]
Ŝ כמו שׁ [ʃ]
Ĥ כמו כ לא דגושה (רפה) או ח' בהגיה ישראלית (לא הגיה ספרדית). [x]
H כמו האות ה' [h]
C כמו צ. [ts]
Ĝ כמו ג' במלה ג'וק. [dʒ]
Ĉ כמו צ' במלה צ'יפס, או טש במלה נטשו. [tʃ]
M כמו מ. [m]
N כמו נ. [n]
L כמו ל. [l]
R כמו ר (חזקה, רצוי מתגלגלת. אפשר להשתמש בר' לשונית או גרונית לפי העדפה). [r]
J כמו י. [j]
Ŭ duonvokalo malvasta malantaŭa [w]

דו תנועה - דיפתונג

האות J נשמעת כמו האות י' בעברית, והאות Ŭ מזכירה בצלילה את האות W באנגלית. הן נהגות בהגיה קצרה, ולעולם אינן דגושות. הן יופיעו תמיד אחרי או לפני תנועה. ŭ מופיעה על פי רוב רק בצירופים eŭ ו- aŭ. ישנן מילים בודדות באספרנטו שמתחילות באות ŭ.

וריאציות עיצורים

לעיתים כאשר יש עיצור שלפניו תנועה, יש נטיה לשבש אותו, לדוגמה האות K אחרי עיצור נוטה להשמע מעט כמו האות G, האות P נוטה להשמע כמו האות B, והאות D נוטה להשמע כמו האות T. זו בעיקרון הגייה לא נכונה, אבל כל עוד היא לא גורמת לבלבול במילה היא נחשבת לנסבלת, אבל צריך להמנע ממנה כשהיא מייצרת בלבול.

דוברים של שפות שונות נוטים לבטא את השילוב KV ו GV כמו "kŭ" ו "gŭ" - אולם באספרנטו האות Ŭ לעולם אינה מופיע האחרי עיצור, או כעיצור בודד באמצע מילה - אלא תמיד לפני או אחרי תנועה אחרת. לכן הגייה זה נחשבת בדרך כלל לא נכונה ויש להמנע ממנה.

בשפות מסוימות צלילי P, T, K,C ו- Ĉ מבוטאים עם הוצאת אויר קלה לאחריהן (מעין הגיית ה חלשה). באספרנטו הן מבוטאות בעיקרון ללא הוצאת אוויר זו, אבל דוברים עם מבטאים מסויימים עשויים בכל זאת להגות אותה.

L מופק על ידי התכווצות חלקית של זרימת אוויר על השיניים. זה מייצר L (כמו במילה האנגלית 'lite'). אם באותו הזמן הלשון מועלה אל החיך העליון של הפה כמו אות ל 'כהה/מובלעת (דוגמה 'hill באנגלית.) זו היא אלטרנטיבה טובה אבל כדאי לוודא שזה לא נשמע כמו Ŭ. אשר יכולה להשמע אם ההתכווצות הראשית בשיניים היא בחיך העליון.

כאשר העיצור N מוצב לפני תנועת חיך-המכתשית קיימת נטייה להבליע אותו לתוך צליל החיך (הבדל קטן), או לצליל גרוני (הבדל גדול), על מנת לפשט את ההגייה: tranĉi, manĝi, longa, banko וכו'. באספרנטו זו אינה בעיה כיוון שאין תנועת חיך או תנועה אפית ש-N יכול להתבלבל איתה. באופן דומה יכולים לבטא M כמו תנועת שפתיים ושיניים לפני אחר המופק באיזור השפתיים והשיניים amforo, ŝaŭmvino וכו'. זה לא מאוד בעייתי אבל יש להישמר מפני מצב שבוא נבטא את N כתנועת שפתיים-שניים: infero, enveni וכו ', כי אז N ו- M עשויים להיעשות בילתי נבדלים. כמובן שאפשר ונכון תמיד להשתמש בהגייה הבסיסית של N ו-M.

צליל ה-R צריך להיות מתגלגל או מסתלסת, אבל למעשה פחות משנה כיצד הוא מופק והאם הוא ר' לשונית או גרונית. הדבר החשוב הוא שהצליל ירטוט, ויהיה מובחן. במילה rivero למשל - שני ה-Rים אמורים להיות מבוטאים באותו האופן.

אורכם של עיצורים באספרנטו לחלוטין אינו משנה. הם יכולים להיות מבוטאים באופן ארוך, קצר, או איפשהו באמצע.

לראש הדף