До змісту

BO

ВО = префікс, котрий означає родинні зв"язки за шлюбом

ВО з"являється головним чином в наступних трьох словах, і в трьох відповідних IN-словах:

 • patrovia bopatro = твій свекр
 • filovia bofilo = ваш зять
 • fratovia bofrato =брат чоловіка; брат дружини; зять, чоловік сестри; свояк, чоловік своячниці

Також BO-слова bokuzo, bonevo, boonklo, boavo, bonepo, boparenco и bofamiliano та відповідні IN-форми є можливими, але використовуються дуже рідко. Замість цього зазвичай використовуються прості слова без ВО.

Коли мова йдеться про сімейні св"язки двох шлюбів, то логічно використовувати слова з двома префіксами ВО: via bobofrato = "чоловік сестри вошої дружини (чоловіка)", via bobokuzo = "чоловік двоюрідної сестри вашої дружини (чоловіка)", via bobonevo = "чоловік онуки вашої дружини (чоловіка)", via boboonklo = "чоловік тітки вашого чоловіка (дружини)". Але на практиці використовуються простими ВО-формами також для таких значень.

BO може з"являтись разом з префіксами GE та PRA. Взаємний порядок таких префіксів не важливий для значення, але зазвичай GE після: bogepatroj, bogefratoj, prageavoj, bopragekuzoj і т.п.

ĈEF

ĈEF = "найбільш важливий, найбільш високопоставлений". ĈEF показує, що наступна річ є самою важливою між схожими речами:

 • redaktoroĉefredaktoro = головний редактор
 • artikoloĉefartikolo = передовиця, головна стаття
 • urboĉefurbo =столиця
 • stratoĉefstrato =головна вулиця
 • ĉefo = голова, керівник, ватажок, завідуючий, шеф, бос; ĉefa = головний, старший

ĈEF показує найбільш важливу річ або людину. Суфікс ESTR показує людину, яка керує та вирішує. Часто така людина, котра найбільш важлива, також володіє можливістю прийняття рішень і тому іноді можна виразити ту ж саму річ та ESTR-словом та ĈEF-словом, напр.: ĉefredaktoro (головний редактор) ≈ redakciestro (керівник редакції). ESTR завжди вказує людину, в той час як ĈEF ні. ĉefurbo зовсім не те ж саме, що і urbestro. Самостійний іменник ĉefo однак завжди вказує людину і тому слова ĉefo та estro на практиці майже рівнозначні.

DIS

DIS = префікс, котрий означає роз"єднання та зазвичай переводимий українськими префіксами роз-. DIS використовується лише перед словами дії та завжди показує спосіб дії або результат дії.

У слів руху DIS показує, що більшість речей рухадись геть в різні сторони:

 • iridisiri =розійтись, розходитись
 • kuridiskuri = розбігтись
 • sendadodissendado = розсилка

У слів, котрих вже само по собі мають якесь значення роз"єднання, DIS посилює це значення:

 • ŝiridisŝiri = розірвати, роздерти
 • rompidisrompi = розломати, розломити, розбити
 • dedisde = уточнювальна форма прийменника de, котра означає видалення, відалення; найбільш характерне вживання поданого прийменика при пасивному обертанню для уникнення двозначності

В словах з поєднальним значенням DIS замінює поєднальне значення на роз"єднальне. DIS тоді дорівнює MAL:

 • volvidisvolvi = розвивати, розмотувати, розгортати
 • faldidisfaldi = розгортати, розкладувати

DIS використовується також як і звичайний корінь: disa = роз"єднаний, окремий; disigi = роз"єднати, розділити.

EK

EK = префікс, котрий означає початок, а також миттєвість, нетривалість дії.

Частіше за все ЕК вказує, що дія починається. ЕК вказує самий перший момент дії, часто з відтінком раптовості або неочікуваності:

 • kuriekkuri = побігти
 • sidieksidi = почати сидіти
 • pluviekpluvi = пішов, почався дощ
 • florofloriekflori = зацвісти
 • deekde = з, починаючи з (уточнююча форма прийменника de, котра означає вихідний пункт в часі, момент початку дії або відліку)

Також суфікс може в таких випадках показувати початок дії: sidiĝi, estiĝi і т.п. ЕК показує більщ раптовий, більш стараний початлок ніж IĜ.

Інколи ЕК показує раптову дію, котра триває на протязі моменту. Тоді мова йдеться не тільки про початок, але і про всю дію:

 • fulmiekfulmi = блиснути, почати блистати
 • briliekbrili = заблищати, засіяти
 • rigardoekrigardo = погляд

EK використовується також як і звичайний корінь і як оклична частка:

 • eki = починається
 • ekigi =почати, розпочати
 • ek! = починайте негайно!, давайте почнемо! і т.п.

EKS

EKS = префікс з ознакою "колишній".

 • reĝoeksreĝo = екс король
 • edzoeksedzo = колишній чоловік
 • (ge)edziĝieks(ge)edziĝi = розлучитись
 • modaeksmoda = старомодний
 • eksa = колишній; eksiĝi =звільнитись, скласти повноваження, піти у відставку

У тварин префікс EKS означає "кастрований": bovoeksbovo = кастрований бик.

GE

GE = префікс, котрий означає групу людей обох статей.

GE частіше за все показує пару:

 • patrogepatroj = батьки
 • edzogeedzoj = чоловік та його дружина
 • fianĉogefianĉoj = жених та невістка
 • doktorogedoktoroj = доктор та доктори (як жінка так і чоловік)

GE також використовується, аби показати групу родичів з двох статей:

 • fratogefratoj = сестра (и) та брат(и)
 • filogefiloj = син(и) та донька(и)

GE використовується також в більш широкому значенні, аби показати, що обидві статті присутні в групі:

 • knabogeknaboj = хлопчик, дівчата або хлопці
 • lernantogelernantoj = учні
 • doktorogedoktoroj = і чоловік і жінка доктори

Якщо слово само по собі є нейтральним, то не потрібно додавати GE, крім того, якщо потрібно додатково підкреслити, що присутні обидві статті. Зазвичай просто говорять lernantoj та doktoroj.

Рідко GE з"являється перед чимсь, що не має статті. Таке GE-слово показує, що щось відноситься до обох статей, часто зі штучним відтінком. Такі слова є незвичними і не варто використовувати їх занадто багато: lernejogelernejo = школа для обох статей.

Примітка: GE-слово з O-закінченням може зазвичай бути тільки множинним, тому що повинно бути більше, ніж один, аби обидві статті могли бути присутніми. Але вони кожен раз можуть натягнутими сенсовим GE і схожого сенсового "iu ajn el la du seksoj". Тоді вони можуть утворити слова такі як: gepatro = "батько або мати ", geedzo = "дружина або чоловік ". Це використання проте не є нормальним, і багато думок є нелогічними та некоректними. Ці слова є проте зрозумілими та можуть бути корисними. В майбутньому покаже чи будуть вони прийняті.

MAL

MAL = "прямо протилежна ідея". MAL використовується лише зі словами, для котрих існує пряме протиставлення.

 • bonamalbona добрий, поганий
 • grandamalgranda великий, маленький
 • feliĉamalfeliĉa щастливий, нещасний
 • laboremamallaborema -працьовитий, лінивий
 • grasograsamalgrasa = худий
 • plimalpli - менш, менше
 • tromaltro - занадто мало, не занадто багато, менш ніж необхідно
 • fermimalfermi - відчиняти
 • amimalami - ненавидіти
 • ŝlosimalŝlosi - відчиняти
 • aliĝimalaliĝi - вийти з організації, припинити членство
 • kodokodimalkodi = декодувати
 • antaŭmalantaŭ - позаду
 • supremalsupre - знизу
 • simetriomalsimetrio - асиметрія
 • amiko - друг → malamiko - ворог
 • lumo - світло → mallumo - темінь, темрява
 • malo = (пряма) протилежність; male = навпроти, навпаки

Інколи можуть виникнути сумніви між вибором MAL та ne. Ne показує відсутність, недолік чогось, в той час як MAL показує присутність протилежної ідеї. Часто можна використовувати обидва варіанрти, але з різними значеннями. Інколи ця різниця велика, інколи це лише нюанс. MAL інколи використовується як варіант більш сильної частки ne:

 • laŭdi = хвалити
 • ne laŭdi = не хвалити
 • mallaŭdi = ганити, засуджувати
 • ne mallaŭdi = не гонити, не засуджувати
 • amiko = друг
 • neamiko = не друг, ворог
 • malamiko =ворог

MIS

MIS = префікс, котрий означає помилковість, невірність.

 • kalkulimiskalkuli = невірно рахувати, зробити помилку в підрахунку, недорахувати
 • komprenimiskompreni = невірно, неправильно, помилково зрозуміти
 • skribimisskribi = написати з помилкою
 • korektimiskorekti = невірно виправити, виправити
 • uzimisuzi = зловживати, невірно використовувати
 • traktimistrakti = невірно користуватись, невірно поступати
 • faromisfaro = неблагородна справа, невірний вчинок
 • formomisformo = перекручена, невірна форма
 • formimisformi = перекрутити форму, вигадати невірну форму

Не плутайте MIS зMAL. MIS не змінює базове значення слова, а тільки додає ідею помилковості. MAL повністю змінює значення на протилежне:

 • laŭdi = хвалити
 • mislaŭdi = помилково похвалити
 • mallaŭdi = гонити, засуджувати
 • mismallaŭdi = помилково гонити, засуджувати

PRA

PRA = префікс, котрий означає далеку ступінь рідства, доісторичність, велику давність, первісність:

 • homoprahomo = первісна людина
 • arbaropraarbaro = первісний ліс
 • tempopratempo = первісний час
 • antaŭlastapraantaŭlasta = йдучий, стоячий, той хто знаходиться передостаннім

Зі словами av(in)o, nep(in)o, onkl(in)o, nev(in)o та kuz(in)o PRA показує далеку ступінь рідства:

 • avovia praavo = ваш прадід
 • avovia prapraavo = ваш прапрадід
 • avovia praprapraavo = ваш прапрапрадід
 • nepovia pranepo = ваш праонук
 • nepovia prapranepo = ваш прапраонук
 • onklovia praonklo = дядько вашого батька (матері)
 • nevovia pranevo = син вашого племінника (племінниці)
 • kuzovia prakuzo = син двоюрідного брата (сестри) вашого батька (матері)

Зі словами patr(in)o та fil(in)o PRA показує далекість рідства на багато поколінь до або після:

 • patroprapatro = прабатько
 • filoprafilo = нащадок

Часто використовують prapatroj та prafiloj (з J-закінченням) означає предки та нащадки, часто навіть без статевого розрізнення.

У слів, котрі означають родинні зв"язки, префікс PRA може з"являтись з префіксами ВО та GE.

RE

RE = префікс, котрий означає зворотню або повторну дію:

 • venireveni = вертатись
 • doniredoni = повернути
 • brilorebrilo = відображати, давати відблиск
 • bonigirebonigi = лагодити, полагодити, виправляти
 • saniĝiresaniĝi = одужати, вилікуватись
 • dirirediri = повторно сказати, повторити
 • troviretrovi = знайти, відзнайти
 • konirekoni = впізнати, признати, розпізнати
 • turnireturni = повернути, розвернути
 • ree = знову, повторно

Деякі RE-слова з"являються через вплив націанальних мов і мають нелогічне значення. Напр.reprezenti зазвичай не означає "представити знову", а "представляти, бути представником". Resumi не значить "знову бути сумою", а "резюміювати". Такі і інші слова зараз зазвичай розглядають як не складові слова (утворені з коренів REPREZENT та RESUM). Returni та особливо returna та returne раніше використовувались також для "йти назад" і "повертатись назад". Зараз такі слова використовуються тільки коли мова йдеться про дійсне повернення.

Назад до початку