Sadržaj

Rječica po pokazuje raspodjelu neke količine. Tradicionalno se smatra prijedlogom, ali mnogi ju koriste kao riječ s osobinama priloga.

Po ima značenje samo u odnosu na neki broj ili količinu. Nakon po treba dakle uvijek biti brojčana riječ ili drugi količinski izraz: po kvin (po pet), po dek (po deset), po dudek mil (po dvateset tisuća), po multe (po mnogo), po kiom (po koliko), po miliono (po milijun), po duono (po pola), po iom (po nešto), po pluraj (po nekoliko), po paro (po par), po egalaj partoj (na jednake dijelove) i sl. Ponekad se količina podrazumijeva: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po pokazuje dio nečega što se na neki način dijeli na više osoba, više predmeta, mjesta ili slično. Svakom od različitih objekata pripada jedan dio. Da bi se saznalo ukupnu količinu, ukupan broj, treba pomnožiti količinu iz po-izraza nekim brojem. Koji je to broj, ovisi o kontekstu:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Za svoje četvoro djece kupio sam dvanaest jabuka, i svakom djetetu dao sam po tri jabuke.

  3 jabuke puta 4 = 12 pomoj. Uočite da je rezultat broj jabuka, a ne djece. Pomnožili smo tri jabuke s brojem djece, ali rezultat je 12 jabuka, a ne 12 djece. Rezultat ovakvog računa se uvijek odnosi na ono što se javlja u po-izrazu.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Tamo je stajao čovjek vrlo visokog rasta, koji je imao na rukama i nogama po šest prstiju, ukupno dvadeset i četiri.

  6 prstiju puta 4 (2 ruke + 2 noge) = 24 prstiju.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Ova knjiga ima šezdeset stranica; stoga, ako budem čitao svaki dan po petnaest stranica, dovršit ću cijelu knjigu u četiri dana.

  15 stranica puta 4 = 60 stranica.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Davali su joj instrukcije po (cijeni od) deset eura.

  Ako su instrukcije trajale ukupno npr. 4 sata, cijena je bila: 10 eura puta 4 = 40 eura.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - U međuvremenu su gosti popili po čašicu vina.

  Ovdje se podrazumijeva riječ unu: ...po unu glaseto... Ako je bilo npr. 10 gostiju, bilo je ukupno i 10 čašica.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Pušio sam cigarete koje koštaju 25 rublji za 100 (komada).

  Stotinu takvih cigareta košta 25 rublji. Npr. 5 stotina takvih cigareta košta dakle: 25 rublji puta 5 = 125 rublji.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Od svih živih bića, od svakog mesa, uvedi po jedan par na arku, neka ostanu živi s tobom.

  Ako bi bilo npr. 1000 vrsta životinja, bilo bi 2 životinje (1 par) puta 1000 = 2000 životinja (1000 parova).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Gradonačelnik organizira velike ručkove, gdje se vino pije na boce.

  Na svakom ručku popiju se mnoge cijele boce.

U prethodnim primjerima po se koristi kao prijedlog. U objašnjenjima sitnica o brojevima dani su primjeri u kojima se po koristi kao prilog.

Pogrešna upotreba riječi po

Često se po stavlja ispred krivog izraza. Evo tipičnog primjera:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Govornik je namjeravao reći da svaki metar tkanine košta deset dolara, ali to nije značenje ove rečenice. Po se ovdje odnosi na riječ unu koja se podrazumijeva. → po unu metro. "Računamo dakle: 1 metar puta 10 (broj dolara) = 10 metara. U rečenici po dolazi ispred izraza (unu) metro. Rezultat računa je dakle deset metara, ne deset dolara. Tih deset metara tkanine košta ukupno deset dolara. To znači da svaki metar košta jedan dolar. To vjerojatno nije značenje koje se htjelo..."

Ispravna rečenica je

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Ova tkanina košta deset dolara po metru.

  Ako bi bilo npr. 5 metara, računica bi bila ovakva: 10 dolara puta 5 = 50 dolara. Sada je rezultat u dolarima, jer se po nalazi ispred izraza dek dolaroj.

U mnogim jezicima u ovakvim situacijama za izražavanje raspodjele koristi se samo jedna riječ. Ta riječ dolazi ispred metro. Mnogi brkaju po s takvim tiječima, koje imaju posve drugačije značenje od po. U esperantu, takve se stvari izražavaju dvjema riječima, po i još jednom. Ta druga rijč je često por, ali ovisno od konteksta može se koristiti i neki drugi prijedlog (ili priloški oblik). U prethodnom primjeru mogli bismo na primjer reći laŭ metro ili metre.

Uočite i razliku između sljedećih rečenica:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Auto je vozio po deset kilometara (na sat) tijekom pet sati.

  Auto je vozio ukupno 5 sati, prešao je ukupno 50 kilometara. (10 kilometara puta 5 = 50 kilometara.)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Auto je vozio ukupno deset kilometara, za svaki mu je trebalo pet sati.

  Auto je vozio ukupno 10 kilometara i to je trajalo ukupno 50 sati. (5 sati puta 10 = 50 sati)

Formule s razlomačkom crtom

Formula Izgovor
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Često se može koristiti i po zajedno s prilogom: po 120 kilometroj hore.

Ponekad se u ovakvim izrazima može ispustiti po, eventualno uz dodavanje ĉiu, npr.: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo (120 kilometara na sat), dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo (20 dolara za kilogram), du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro (2 mega Newtona po svakom kvadratnom metru).

Natrag na vrh