Tartalom

Po szó mennyiségek elosztását jelöli. Ez hagyományosan elöljárószó, de sokak szerint határozószóként működik.

Po csak számra vagy mennyiségre vonatkozik. Po után tehát valamilyen számnak vagy más mennyiséghatározónak kell állnia: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj stb. Egyes esetekben a mennyiség is beleérthető: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po valami olyan dolgot jelöl, amelyet több személy, több dolog, több hely stb. között osztanak szét. Mindegyikhez tartozik egy rész. Hogy megtudjuk a teljes mennyiséget, a teljes számot, csak meg kell szorozni po-mennyiséget egy számmal. Hogy melyik ez a szám, a szövegösszefüggéstől függ.

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Négy gyermekemnek vettem 12 almát és mindegyik gyermekemnek adtam 3-3 almát.

  3 alma x 4 = 12 alma. Figyeljük meg, hogy az eredmény pomojn szóra vonatkozik, nem infanojn szóra. 3 almát szoroztunk meg a gyermekek számával, de az eredmény mindenképpen 12 alma, nem pedig 12 gyerek. Az ilyen számítás eredménye mindig arra vonatkozik, mire utal a po-kifejezés.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Ott volt egy nagyon magas növésű férfi, akinek a kezein és lábain 6-6 ujj volt, összesen 24.

  6 ujj x 4 (2 kéz + 2 láb) = 24 ujj

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Ez a könyv 60 lapos; ezért, ha minden nap 15 oldalt olvasok, a teljes könyvvel végzek 4 nap alatt.

  15 lap x 4 = 60 lap

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Leckéket kapott 10 euróért egy órára.

  Ha a leckék összesen pl. 4 órásak voltak, a költségük: 10 euró x 4 = 40 euró

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Közben a vendégek ittak egy-egy kis pohár bort.

  Itt benne van unu szó: ...po unu glaseto... Ha pl. 10 vendég volt, akkor összesen 10 kis pohár is volt.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Huszonöt rubeles cigarettát szívtam százával.

  100 db ilyen cigaretta kerül 25 rubelbe. Pl. 5 (x100) cigaretta így 5 x 25, azaz 125 rubelbe kerül.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Minden élőlény közül, minden testből vezess be 1-1 párt a bárkába, hogy életben maradjanak veled együtt.

  Ha lenne pl. 1000 állatfaj, akkor 2 állat (1 pár) x 1000 = 2000 állat (1000 pár) lenne.

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - A polgármester nagy ebédeket rendezett, ahol a bort teli hordókból itták. = ... több üveggel.

  Minden ebéd alatt több ilyen üveggel megisznak.

Az előző példákban po elöljárószóként szerepel. A a számok árnyaló eszközeiről írt magyarázatokban megjelenő példák po határozószói használatáról szólnak,

A po téves használata

Gyakran po nem megfelelő kifejezés elé teszik. Itt egy jellemző példa:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  A beszélő azt akarta mondani, hogy az anyag minden métere 10 dollár, de ez nem pontos. Po itt az unu szóra vonatkozik → po unu metro. A számítás így lesz: 1 méter x 10 (dollárok száma) = 10 méter. A mondatban po (unu) metro kifejezés előtt áll. A számítás eredménye tehát 10 méter és nem 10 dollár. Ez a 10 méter anyag kerül összesen 10 dollárba. Ez azt jelenti, hogy minden méter 1 dollárba kerül. Ez hihetően nem a kívánt értelem.

A helyes mondat:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Ez az anyag 10 dollárba kerül méterenként.

  Ha pl. 5 méterünk van, a számolás így történne: 10 dolár x 5 = 50 dollár. Csak az eredmény mutatja a dollárt, mert po dek dolaroj kifejezés előtt áll.

Sok nyelv ezekben a mondatokban csak egy elosztást kifejező szót használ. Ez a szó áll metro előtt. Po olyan szavakkal keverik össze, amelyeknek teljesen más jelentésük van, mint po. Az eszperantóban az ilyen dolgokat két szóval fejezzük ki, po és egy másikkal. A másik szó gyakran por, de a szövegkörnyezettől függően más elöljárószót (vagy határozószót) is lehet használni. Az előbbi példákban lehet pl. laŭ metro vagy metre.

Jegyezd meg az alábbi mondatok közötti különbségeket is:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Az autó 5 óra alatt 10-10 kilométert tett meg.

  Az autó összesen 5 órát ment és összesen 50 kilométert tett meg. (10 km x 5 = 50)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Az autó 5 óránként tett meg 10 kilométert.

  Az autó összesen 10 kilométert tett meg és ez 50 óráig tartott. (5 óra x 10 = 50 óra)

Törtjeles alakok

Alak Kiejtés
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Gyakran lehet használni po határozószóval együtt: po 120 kilometroj hore.

Néha elhagyható po az ilyen kifejezésekben, esetleg még hozzátehető ĉiu, pl. cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo. (120 km óránként), dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo (20 dollár kilogramonként) du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro.

Vissza a tetejére