До змісту

Називний відмінок ( без прийменника, без закінчення акузатива) використовують для наступних членів речення:

Підрядні

Підмет - це предмет, дія котрого виражається присудком. Підмет завжди стоїть в називному відмінку:

 • La patro donis al mi dolĉan pomon. - Батько дав мені солодке яблуко.
 • Ili promenadis. - Вони гуляли.
 • La soldato pafis. - Солдат вистрелів.
 • Subite granda hundo alsaltis el inter la arbetaĵoj. - Раптово велика собака вискочила між кущів.
 • Ĉu vi aŭdis jam tiun historion? - Ти чув вже цю історію?
 • La folioj faladis de la arboj. - Листя падали з дерев.
 • Tio surprizis min. - Це здивувало мене.
 • Estis iam malgranda knabino. - Була колись маленька дівчинка.
 • Mankas al mi nenio. - Мені нічого не потрібно.
 • Ŝi estas tre maljuna. - Вона дуже стара.

Кличний відмінок

Кличний відмінок вказує до кого направлене звернення. Кличний відмінок зазвичай є іменем того, до кого звертаються, й використовується, аби привернути увагу. Кличний відмінок зазвичай виділя\ться комою (комами). Кличний відмінок завжди стоїть в називному відмінку:

 • Elizabeto, ĉu vi scias, kie la hundo estas? - Елізабет, чи ти знаєш де собака?
 • Mi konstatis, kara Petro, ke vi ne estis en la lernejo hodiaŭ. - Я помітив, дорогий Петр, що ти не був сьогодні в школі.
 • Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro! - Я бажаю вам хорошого для, сеньйор!
 • Estimata prezidanto, mi ŝatus fari jenan proponon. - Шановний президент, мені хотілось зробити наступну пропозицію.

Власне ім'я

Субстантивная частина мови може мати визначення, зазвичай це власне ім'я, яке показує унікальність речі. Таке ім'я власне завжди стоїть в називному відмінку і після головного слова:

 • Tio estis en la monato Majo. - Це було в місяці Травні.

  Місяць називається "Травень". Травень є власне ім'я котре є епітетом місяць.

 • Ni vizitis la urbon Seulo. - Ми відвідали місто Сеул.
 • La ĉefurbo de Britio estas Londono, sed ankaŭ en Kanado kaj Usono oni havas urbojn Londono. - Столицею Британії є Лондон, але також в Канаді та Америці є місто Лондон.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn. - Сеньйор Петро та його дружина дуже люблять моїх дітей.

Чосто також додають kiu nomiĝas (котрий називається) перед власним іменем: monato, kiu nomiĝas Majo; urbon, kiu nomiĝas Seulo; urbojn, kiuj nomiĝas Londono.

Не використовуйте прийменник de перед власним іменем: la urbo de Nov-Jorko, la ŝtato de Keralo, la Popola Respubliko de Ĉinujo. Правильно тільки так:la urbo Nov-Jorko, la ŝtato Keralo, la Popola Respubliko Ĉinujo.

Порівняй ім'я власне з додатком.

Складений іменний присудок

Складений іменний присудок - це частина речення, котра виражається іменником або прикметником, котрі залежать від присудка. Складений іменний присудок зазвичай стоїть в називному відмінку.

Підметовий складений іменний присудок

Дієслово esti (бути) є головним дієсловом, котре пов'язує підрядне та опис. Інші описуючі дієслова, напр. (far)iĝi (ставати), ŝajni (здаватись), montriĝi (показатись) та nomiĝi (називатись).

Підметовий предикатив є найчастіше прикметником (прикметникова фраза) або прикметникове слово:

 • Ŝi estis terure malbela. - Вона жахливо некрасива.

  Жахливо некрасива- це опис займенника вона, в якому використаний дієслово-зв'язка estis (бути).

 • La patro estas sana. - Батько здоровий.

  Здоровий є описом іменника батько.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Зуби у лева гострі.
 • Ili fariĝis trankvilaj. - Вони заспокоїлись.
 • La juna vidvino fariĝis denove fianĉino. - Молода вдова стала новою нареченою.
 • Ŝi aspektis kolera. - Вона виглядала сердитою.

  З дієсловом виглядати часто використовують прислівник замість прикметника: En la novaj vestoj ŝi aspektis tiel elegante kaj bele. - В новому одязі вона виглядала такою елегантною та гарною.

 • Ordinare li ne estas tia. - Зазвичай він не такий.

  Прикметникове слово tia описує предмет li через estas.

Підметовий присудок також може бути іменниковою частиною в називному відмінку:

 • Leono estas besto. - Лев - це тварина.

  Besto відноситься до leono.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Січень є першим місяцем в році.
 • Mi scias, kio mi estas. - Я знаю, що я є.
 • Mia frato fariĝos doktoro. - Мій брат стане лікарем.

Підметовий присудок може також бути іменниковою частиною в прийменнику. Такий опис показує властивість. Можна часто перетворювати таку властивість в прикметник:

 • Li estas hodiaŭ en kolera humoro. = Li estas hodiaŭ kolerhumora. - Він сьогодні в гніві. = Він сьогодні розгніваний.
 • Ili estas de la sama speco. = Ili estas samspecaj. - Вони того ж роду. = Вони того ж виду.

Використовують прислівник як іменну частину присудка замість прикметника, якщо підмет, котрий описується, є інфінітивом або придатковим реченням:

 • Resti kun leono estas danĝere. - Залишатись левом небезпечно.
 • Estas pli bone, ke ni tie ĉi manĝu kaj iru en la urbon vespere. - Краще, або ми тут поїли і пішли в місто вечером.

Використовується прислівник замість прикметника також коли немає підмета. Тоді іменна частина присудка описує всю ситуацію:

 • Estis al mi tiel terure! - Це було жахливо для мене!

  Estis terure - опис ситуації.

 • Ĉu hodiaŭ estas varmemalvarme? - Сьогодні тепло чи холодно?

Якщо підмет є іменником або займенником, котрі маються на увазі, тоді потрібно використовувати форму прикметника: La mastro traktis min tre bone, kaj estis tre afabla. = ...kaj li estis tre afabla. Estu kuraĝa! = Vi estu kuraĝa!

Об'єктивна іменна частина присудка

Кілька дієслів можуть бути посредниками опису свого доповнення. Хоча такі описи доповнення не отримують закінчення N:

 • Vi farbas la domon ruĝan. (= Vi farbas la ruĝan domon.) - Ви фарбуєте червоний будинок.

  Ruĝan є тут визначним словом la domon. = Vi farbas tiun domon, kiu jam estas ruĝa. - Ви фарбуєте цей будинок, котрий вже є червоним. В поданому реченні не міститься інформації про те, в який колір фарбують будинок зараз.

 • Vi farbas la domon ruĝa. = Vi farbas la domon tiel, ke ĝi fariĝas ruĝa. - Ви фарбуєте будинок червоним. = Ви фарбуєте будинок так, аби він ставав червоним.

  Ruĝa є іменною частиною присудка слова la domon, тобто - об'єктною іменною частиною присудка. Червоний колір з'являється в результаті дії farbi. З речення не зрозуміло, яким кольором володів будинок раніше. (Також можна сказати: Vi farbas ruĝa la domon. Але так неможна: Vi farbas la ruĝa domon.)

Об'єктивна іменна частина присудка може бути прикметником або часткою, з властивостями прикметника:

 • Ĉu vi farbos vian ruĝan domon verda? - Ви пофарбуєте ваш червоний будинок в зелений?
 • Ne, ni preferas ĝin flava. = Ne, ni preferas, ke ĝi estu flava. - Ні, ми надаємо перевагу жовтому. = Ні, надаємо перевагу, аби він був жовтим.
 • Ŝi trovis la Francajn vinojn tre bonaj. = Ŝi trovis, ke ili estas tre bonaj. - Вона знайшла французькі вина хорошими. - Вона знайшла, що вони дуже хороші.
 • Neniam mi vidis lin tia. = Neniam mi vidis, ke li estas tia. - Ніколи я не бачив його таким. - Ніколи я не бачила, щоб він був таким.
 • La ĝojo kaj surprizo faris lin muta! - Радість та подив зробили його німим!

Іноді цей опис доповнення за допомогою прикметника за змістом відповідає на kiam-фразу, і показує стан, котрий не залежить від дії присудка:

 • Ni lin trovis malvivan. = Ni lin trovis, kiam li estis malviva. - Ми знайшли його мертвим. = Ми його знайшли, коли він вже був мертвий.

  N прикметника malvivan вносять зрозумілість, але його також можна відкинути. Без N-закінчення значення також може бути: Ni lin trovis, kaj trovis, ke li estas malviva. - Ми знайшли його, і виявили, що він мертвий.

 • Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn malmolaj(n). = Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn, kiam ili estas malmolaj. Mi ŝatas, ke la matenmanĝaj ovoj estu malmolaj.

  - Мені подобаються яйця вкруту на сніданок. = Мені подобаються яйця на сніданок, коли вони вкруту. Я надаю перевагу, аби яйця на сніданок були вкруту. Деякі використовують N в таких фразах. Інші надають перевагу прикметникам без N. Відмінності в значенні дорівнюють майже нулю.

Об'єктивна іменна частина присудка може бути іменником в називному відмінку.

 • Mi elektis lin prezidanto. = Mi elektis lin, ke li estu prezidanto. - Я обирав його президентом. = Я обирав його, аби він був президентом.
 • Vin mi volas fari mia edzo! = Mi volas fari tiel, ke vi estos mia edzo. - Вас я хочу зробити своєю дружиною! = Я хочу зробити так, що ви будете моєю дружиною.
 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo. - Сорочки, коміри, манжети і інші схожі предмети ми їх називаємо білизною.

У деяких дієслів можна в якості альтернативи використовувати kiel- вираз: Ili elektis ŝin kiel kasiston.

Іноді частина речення з прийменником може бути об'єктною іменною частиною присудка:

 • Ŝi lin trovas laŭ sia gusto. = Ŝi trovas, ke li estas laŭ ŝia gusto. - Вона знаходить його своїм типом. - Вона знаходить, що він її тип.
 • Mi preferas ĝin sen sukero. - Я надаю перевагу його без цукру.

Якщо доповнення є інфінітивом або наказовим реченням, то використовують прислівник як іменну частину присудкового об'єкта. На практиці це відноситься майже завжди тільки до дієслів opinii й trovi (в значенні "opinii"):

 • Ili trovis saĝe forkuri. - Вони знайшли розумним втекти.

  (вони порахували, що втікти розумно.)

 • Mi opinias taŭge, ke Petro faru la tutan laboron sola. - Я вважаю доречним, аби Петро виконав всю роботу один.

  (Я вважаю, щось, що Петро виконає всю роботу один, доречним.)

Примітка: Згідно деяким спеціалістам по граматиці потрібно використовувати прикметники в таких фразах, тому що вони вважають, що форма прислівника може бути зрозуміла як обставина образу дії, тому вони рекомендують говорити так Ili trovis saĝa forkuri.

Метод перевірки

Якщо є сумнів про що йдеться мова - про визначення або про іменну частину присудка об'єкта - можна замінити доповнення займенником (lin, ŝin, ĝin, ilin та т.п.). Також часто прибирається визначення, тому що воно є частиною доповнення. Але іменну частину присудка зазвичай залишають, тому що вона самостійна і необхідна частина речення, котра несе значення: Ĉu vi farbas la domon ruĝan?Ĉu vi farbas ĝin? Ruĝan - це визначення. Ĉu vi farbas la domon ruĝa?Ĉu vi farbas ĝin ruĝa? Ruĝa є доповненням.

Назад до початку