До змісту

В Есперанто існує 45 слів, котрі називаються табличні слова (або корелятиви), тому що їх можно організувати в таблицю в відносності до їх форм та значень.

Можна сказати, що табличні слова складаються з двох частин: початкові і кінцеві. Але не потрібно розглядати табличні слова як складові слова. Частини, з котрих складаються табличні слова, утворюють окрему зачинену систему і як правило їх не змішують зі звичайними словами.

Початкова частина

KI-
питальне слова, відносне слово, окличне слово
TI-
слово-вказівник
I-
невизначне слово
ĈI-
все-слово
NENI-
негативне слово

Кінцева частина

-U
індивід, окрема річ, окремий предмет
-O
річ
-A
властивість, різновид
-ES
володар (смисловий об'єкт або суб'єкт)
-E
місце
-AM
час, випадок (подія, умова)
-AL
причина
-EL
спосіб, ступінь
-OM
кількість

Кілька кінцевих частин табличних слів схожі на звичайні закінчення, але значення при цьому різні:

 • Закінчення іменника O та О-частина табличного слова мають майде схожі значення, але табличні слова з О не приймають форму множинного числа з закінченням J.
 • Закінчення U є закінченням дієслова, в наказовому способі, в той час у табличних слов U-частина показує індивідуальність (або окремі речі) —цілковито різного значення.
 • Закінчення іменника A є загальним описуючим закінченням. Воно часто показує якість або властивість, але також це закінчення показує належність, відношення, індивідуальність і т.п. A-частина у табличних слів показують тільки властивість та різновид.
 • Закінчення прислівника Е може вказувати спосіб, час, місце, розмір, випадок або інші значення. E-частина завжди вказує тільки місце.

Kl-слова

Табличні слова, котрі починаються головним чином як питальні слова і як відносні слова, але також можуть використовувати як і окличні слова:

 • Kio estas tio? - Що це?

  Питальне kio.

 • Kiu kuraĝas rajdi sur leono? - Хто сміє осідлати лева?

  Питальне kiu.

 • Kiel vi fartas? - Як ви поживаєте?

  Питальне kiel

 • Fremdulo, diru, kiu kaj el kie vi estas. - Чужинець, скажи, хто ти і звідкіля ти.

  Питальні kiu та kie.

 • La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. - Залізна палиця, котра лежала в печі, зараз розпечена.

  Відносне kiu.

 • Kiam mi venis al li, li dormis. - Коли я прийгов до нього, він спав.

  Відносна kiam.

 • Li estas tiu, kies monon vi prenis. - Він той, чиї гроші ви взяли.

  Відносне kies

 • Kia granda brulo! - Яка велика пожежа!

  Окличне kia.

 • Fi, kiel abomene! - Фу, як огидно!

  Окличне kiel.

 • Kion mi vidas! - Що я бачу!

  Окличне (й питальне) kio.

Частка ajn

Частка ajn підкреслює невизначенність та байдужість. Ajn головним чином використовується з відносними KI-словами, але також може бути і з I-словами і ĈI-словами, іноді з NENI-словами. Ajn завжди стоїть після табличного слова, до котрого воно відноситься.

 • Mi kondukos vin al ŝi, kie ajn ŝi estos trovebla! - Я відведу тебе до неї, де б вона не була!

  Не важливо, де вона буде знайдена.

 • Kiu ajn ŝi estos, mi deziras al ŝi feliĉon! - Ким би вона не стала, я бажаю їй щастя.

  Не важливо, ким вона буде.

 • Mi donis solenan promeson, ke mi silentos, ĝis mi revenos, kiam ajn tio ĉi fariĝos. - Я дав урочисту обіцянку, що я буду мовчати, до тих пір, поки я не повернусь, в незалежно від того, коли це трапиться.
 • Ĉiam ajn vi estas bonvena ĉe mi. - Коли б то не було, ви завжди бажаний гість у мене.

  Приходьте, коли ви хочете.

 • Kial ŝi forlasis tiun lokon, en kiu ŝi havis ian ajn eblon, por ion ajn laborenspezi? - Чому вона залишила це місце, в котрому у неї була якась можливість для якогось заробітку?

  У неї нема вибору в іншому місті.

 • Nenion ajn mi diros. - Я нічого зовсім не скажу.

  Цілковито нічого.

Перед ajn Заменгоф, через вплив національних мов, кілька разів використовував KI-слово, коли логічніше було б використовувати ĈI-слово або I-слово. Якщо мова йде не про введення наказового речення, ĈI-слово або I-слів є переважними. Mi konsentas akcepti kian ajn pagon. - Я згоден прийняти будь-яку платню. Краще:...ĉian ajn pagon або ...ian ajn pagon.

TI-слова

Табличні слова, котрі починаються на TI, є вказівними словами. Найбільш часто вони вказують щось сказане раніше або щось, що буде сказано. Вони також можуть вказувати на щось видиме, почуте і т.п.:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu vera. - Я хочу, аби те, що я сказав, було правдою.

  Tio показує раніше сказану річ.

 • Tio estas mia hejmo. - Це мій дім.

  Tio показує щось видиме (можливо навіть те, що показують за допомогою пальця)

 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. - Він такий товстий, що не може пройти крізь вузькі двері.

  Tiel вказує на наступну ke-фразу.

 • Kio estas, kio vin tiel afliktas? - Що це, що вас так турбує?

  Tiel вказує на видиму або почуту річ.

 • Ŝi estis en tiu momento tre bela. - Вона була в той момент дуже гарною.

  Tiu вказує на раніше згаданий момент.

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Цей чорствий хліб жорсткий, як камінь.

  Tiu вказує присутню річ (чорствий хліб).

Частка ĉi

До табличних слів на TI можна додати частку ĉi, котра показує близькість до мовцю. Ĉi може стояти або перед, або після табличного слова. Ĉi не може мати закінчення. Просте TI-слово завжди вказує щось, що не зовсім близько від мовця. TI-слово + ĉi показує щось близьке відносно мовцю:

 • tie = в тому місці → tie ĉi, ĉi tie = в цьому місці, близько від мене
 • tiu domo (далеко від мене) → tiu ĉi domo, ĉi tiu domo (близько від мене)
 • tio = та річ (далеко від мене) → tio ĉi, ĉi tio = ця річ
 • tiel = тим чином → tiel ĉi, ĉi tiel = цим чином (котрий я показую)

Ĉi tiam або tiam ĉi практично не використовується. Замість цього використовуютьnun.

Ĉi - окреме слово. Не використовуйте відокремлену межу. Не пишіть: ĉi-tiu, tiu-ĉi, ĉi-tie, tie-ĉi, ĉio-ĉi і т.п. Пишіть:ĉi tiu, tiu ĉi, ĉi tie, tie ĉi, ĉio ĉi і т.п.

Але часто частка ĉi використовується з прислівниками. Тоді всі вирази стають одним словом. Зазвичай TI-слово зникає. Для розуміння використовують розділову межу після ĉi: ĉi tieĉi-tiea, en tiu ĉi noktoĉi-nokte, sur ĉi tiu flankoĉi-flanke, la somero de tiu ĉi jarola ĉi-jara somero.

I-слова

Табличні слова на I представляють неточні або невідомі речі:

 • Ŝi ricevis ion por manĝi kaj por trinki. - Вона отримала щось з їжі і пиття.

  Невідомо, що конкретно вона отримала.

 • Venis iuj personoj, kiujn mi ne konas. - Приходили якісь люди, котрих я не знаю.

  Невідомо, хто були ті люди..

 • Ili iam revenos. - Вони колись повернуться.

  Невідомо, коли вони повернуться.

 • Hodiaŭ estas ies tago de naskiĝo. - Сьогодні чийсь день народження.

  Не говориться, чий день народження сьогодні.

ĈI-слова

Табличні слова ĈI мають узагальнююче значення:

 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Він зробив все десятьма пальцям своїх рук.

  Ĉio сукупність речей, котрі він зробив.

 • Ĉiu homo amas sin mem. - Кожна людина любить себе саму.

  Нема людей, для котрих це не є дійсністю.

 • Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. - Ці друзі завжди гуляють вдвох.

  Ĉiam показує, що жодного разу не було, щоб вони йшли не вдвох.

 • Ĉie regis ĝojo. - Всюди панувала радість.

  Не було місця, в котрому не панувала би радість.

Інколи використовуюьб частки ĉi перед або після табличного слова на ĈI: ĉio = ĉiuj aferoj - всі речі → ĉio ĉi, ĉi ĉio = ĉiuj ĉi tiuj aferoj, ĉio tio ĉi - всі ці речі, все це.

NENI-слова

Табличні слова з NENI мають від'ємне значення:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Майбутній час ніхто ще не знає.

  Neniu виражає, що немає людини, котра знала б майбутній час.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Я ніяк не можу зрозуміти, що ти говориш.

  Neniel показує, що немає такого способу, завдяки якому я міг би тебе зрозуміти.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Коли я кудись їду, я ніколи не беру з собою багато речей.

  Neniam показує, що не було такого разу, під час якого я брав би багато речей в поїздку.

NENI-слово достатньо того, аби зробити речення негативним.

Табличні слова, котрі закінчуються на U

kiu
Питає про ідентичність одного з більості знайомих людей, речей, предметів.
tiu
Показує одну певну людину, річ, предмет з більшості інших.
iu
Показує незнайому або невизначену людину, річ, предмет.
ĉiu
Показує групу людей, речей, предметів.
neniu
Заперечує людей, речі, предмети.

U-слова показують індивідуальність і індентичність. Вони є самими базовими табличними словами.

Табличні слова, котрі закінчуються на U, можуть мати закінчення N й J. З закінчеенням J вони вказують множину.

Табличні слова на U єсловами-визначниками. Тому разом з ними не варто вживати артикль la.

Табличні слова на U зазвичай є визначенням (словом-визначенням) іменника, але іменник часто лише мається на увазі. Якщо нічого не вказує на інше, то можно припустити, що річ йде про слово "людина (люди)".

 • Kiu libro estas via?Kiu estas via? - Яка книга ваша? Яка ваша?
 • Tiu seĝo ŝajnas bona.Tiu ŝajnas bona. - Цей стілець здається добрим. Цей здається добрим.
 • Ĉiu homo devas pensi mem.Ĉiu devas pensi mem. - Кожна людина повинна думати сама. Кожен повинен думати сам.
 • Kiu persono venis?Kiu venis? - Яка людина прийшла? Хто прийшов?
 • Ĉu estas iu [persono] en la kuirejo? — Jes, Paŭlo estas tie. - Є хтось на кухні? - Так, там є Павло.
 • Jen kelkaj bonaj libroj. Kiun [libron] vi volas legi? — Mi volas tiun [libron]. - Ось кілька хороших книжок. Котру (книгу) ви хочете прочитати? - Я хочу ту (книгу).
 • Ĉu vi havas krajonon? — Neniun [krajonon] mi havas. - В тебе є олівець? - У мене ніякого (олівця) нема.

Ĉiu(j) завжди є множинним числом, але також можна зробити різновидом між одниною ĉiu та множиною ĉiuj.

 • Потрібно використати ĉiu, якщо мається на увазі окремі особи, речі.
 • Потрібно використовувати ĉiuj, якщо мають на увазі цілу групу разом.

Інколи така відмінність не є важливою, але в інших випадках різниця може бути суттєвою:

 • Por ĉiu tago mi ricevas kvin eŭrojn. = Por ĉiu aparta tago... - Але кожен день я отримую п'ять євро. = На кожен окремий день...
 • Ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li. = Ĉiu aparta homo amas... - Кожен звичайно любить людину, котра схожа на нього. = Кожна окрема людина любить...
 • Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn. = ...mi venkis la tutan grupon. - В п'ятьох вони накинулись на мене, але я переміг всіх п'ятьох нападників. =...я переміг цілий гурт.

  Тут J необхідна, тому що було згадане число п'ять. Але можна сказати і по-іншому:...mi venkis ĉiun el la kvin atakantoj. - ...я переміг кожного з п'яти нападників. Але тоді мова йдеться не про одну боротьбу проти всієї групи, а про п'ять більш-менш окремих боях.

 • Post la kurado ĉiuj estis terure lacaj. - Після бігу всі були жахливо втомленими.

  В даному прикладі мова і йде про всю групу бігунів. Також можливо сказати так: ...ĉiu estis terure laca. - ...кожен був жахливо втомленим.

 • El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. = El la tuta grupo de miaj infanoj... - З усіх моїх дітей Ернесто наймолодший...= З усієї групи моїх дітей...
 • Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. - Зараз я читаю, ви читаєте і він читає; ми усі читаєм.

  Ni є множинним числом.Тому ĉiuj обов'язково повинно мати закінчення J.

Самостійне neniu зазвичай з'являється без J-закінченння:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. Neniu = neniu persono. - Майбутній час ніхто ще не знає. Ніхто = ніяка людина.
 • Mi konas neniun en tiu ĉi urbo. - Я нікого не знаю в цьому місті.

Також з наступним іменником зазвичай використовують neniu без J:

 • Ŝi ne vidis eĉ la ĉielon, ĉar ĝi estis kovrita de nuboj kaj neniu stelo en ĝi brilis. - Вона не бачила навіть неба, тому, що воно було вкрите хмарами і ніякі зірки не світили на ньому.

Можна використовувати neniuj, якщо потрібно показати контраст з ідеєю "більше, ніж один", але це зазвичай роблять тоді коли є іменник:

 • Ĉe la fenestro restis plu neniuj floroj. - У вікна не лишилось більше квітів.

  Раніше було багато квітів.

Табличні слова, котрі закінчуються на О

kio
що
tio
те
io
щось
ĉio
все
nenio
нічого

Табличні слова на О показують річ, котру неможна точно назвати, використовуючи іменник. Тут слово "річ" використовується як пояснення його більш ширше. Табличні слова на О використовуються також для уяви чогось, що виражають цілою фразою.

Табличні слова на О можуть мати N-закінчення і зазвичай вони не мають закінчення J, тому що виражають загальне ціле.

Визначення табличних слів на О завжди стоять після табличного слова: io bona, kion novan, ĉio grava і т.п.

Табличні слова на О є самостійними членами речення. Вони не можуть описувати іменник. Вони відповідають на U-слово + річ:

 • Kio estas tio? = Kiu afero estas tiu afero? - Що це? - Яка це річ?
 • Tio estas speco de meblo. = Tiu afero estas speco de meblo. - Це вид мебелв.= Ця річ - вид мебелі.
 • Ĉio restis kiel antaŭe. = Ĉiu afero restis kiel antaŭe. - Все лишилось так як і раніше.= Кожна річ залишилась так як і раніше.
 • Kion bonan vi trovis tie? = Kiujn bonajn aferojn vi trovis tie? - Що хорошого ви знайшли там? = Які хороші речі ви знайшли там?
 • Nenion interesan mi trovis. = Neniun interesan aferon mi trovis. - Нічого цікавого я не знайшов.- Ніякої цікавої речі я не знайшов.

Іноді може бути сумнів при виборі між tio та ĝi. Зазвичай використовують tio для чогось невизначеного, що вони не можуть або не хочуть називати точним іменником. Потрібно використовувати tio для уявлення чогось, що могло бути виражено цілою фразою. Використання ĝi необхідне дла чогось визначального, що раніше виражалось іменником і можно було б повторити, використовуючи то й же іменник з la або іншим словом-визначенням:

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Tio estis tre amuza. - Вона розповіла гарну казку. Це було дуже забавно.

  Забавне те, що вона розповіла казку. Tio представляє все речення.

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Ĝi estis tre amuza. - Вона розповіла гарну казку. Вона була дуже забавною.

  Забавною була казка. Ĝi rпредставляє la (bela) fabelo.

Табличні слова, котрі закінчуються на А

kia
який, яка, яке
tia
такий, така, таке
ia
якийсь, якась, якесь
ĉia
всілякий, всіляка, всіляке
nenia
ніякий, ніяка, ніяке

Табличні слова на А відіграють роль прикметника. Вони отримують закінчення J й N за тими ж правилами, що й прикметники. Але табличні слова на А завжди показують властивість, якість або різновид, в той час як справжній прикметник (зі справжнім закінченням А) може мати набагато більше значень.

Табличні слова на А є словами-визначиками. Тому не потрібно використовувати la разом з ними.

 • Kia li estas? Ĉu li estas maljuna aŭ juna? - Який він? Він старий чи молодий?
 • Kian aĝon vi havas? - Скільки вам років?
 • Kia estas via nomo? - Яке у вас ім'я?

  Або: Kiu [el ĉiuj nomoj] estas via nomo? Або частіше: Kio estas via nomo? Заменгоф також використовував: Kiel estas via nomo? Однак частіше за все говорять так: Kiel vi nomiĝas?

 • Be! li staris senhelpe, tian respondon li ne atendis. - Ех! Він стояв безпомічний, такої відповіді він не очікував.
 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Був такий вітруган, що дахівку зривало з дахів.
 • Restu ĉiam tia, kia vi estas! - Залишайся завжди такою, яка ти є!

  Tia вказує на наступну kia-фразу. Якщо після tia не йде ціла фраза (з присудком), а тільки один член речення, тоді не потрібно використовувати kia, а порівняльне kiel: Li estas tia kiel mi. - Він такий як я.

 • Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. - Я не хочу пити вино, тому що в ньому якась підозріла каламутність.
 • Maldiligenteco estas la radiko de ĉia malbono. - Лінь - корінь усілякого зла.
 • Nenia konstruo povas esti sen bruo. - Ніяке будівництво не може бути без шума.

Табличні слова на А вказують властивість або вид, в той час як табличні слова на U вказують ідентичність. У kia/kiu й tia/tiu існує зазвичай чітка відмінність. У ia/iu, ĉia/ĉiu й nenia/neniu іноді може бути невелика різниця:

 • Kia homo li estas? - Яка він людина?

  В даному випадку нас цікавить характеристика людини.

 • Kiu homo li estas? - Хто він?

  В даному випадку нас цікавить, наприклад, ім'я людини для того аби вияснити її ідентичність.

 • Tia opinio estas tute erara. - Така думка цілковито помилкова:

  Всі думки, такого роду, помилкові.

 • Tiu opinio estas tute erara. - Ця думка цілковито помилкова.

  Ця спірна думка помилкова. Інші схожі думки можливо вірні.

 • Ni devas enloĝiĝi en ia hotelo. = ...en hotelo de iu el la diversaj specoj de hoteloj. - Ми повинні заселитись в готель.=...в олин з багатьох різноманітних готелів.
 • Ni devas enloĝiĝi en iu hotelo. = ...en iu el la diversaj individuaj hoteloj, kiuj troviĝas ĉi tie. - Ми повинні заселитись в який-небудь готель.=... в який-небудь з більшості окремих готелей, котрі знаходяться тут.

  Зазвичай в таких виразах iu не використовуються.

Табличні слова, котрі закінчуються на ES

kies
чий, чия, чиє
ties
того, той
ies
чий-то, чийсь, чий-небудь, дещо чий;
ĉies
загальний, той що належить всім.
nenies
нічий

Слова, котрі закінчуються на ES, є визначальним іменником, і додають визначальне значення. ES-слова є словами-визначниками – так само як і присвійні займенники - отже не потрібно використовувати артикль la разом з ними. Якщо ES-слово замінюється de-виразом, тоді потрібно використати la.

Також як і присвійні займенники, ES-слова стоять перед іменником, в той час як de-вираз ставиться після:ties libro = la libro de tiu (persono). - книга того = книга тієї (людини).

ES-слова не можуть мати J або N закінчення.

 • Kies filino vi estas? - Чия ти донька?
 • Mi efektive ne scias, kies kulpo ĝi estas. - Я дійсно не знаю, чия це вина.
 • Ili ekvidis virinon, kies vizaĝon ili en la krepusko ne rekonis. - Вони побачили жінку, чиє обличчя в сутінках вони не впізнали.
 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - Чий я гість, того свято я святкую.

  Ties використовується не часто. Зазвичай краще використовувати присвійні займенники (lia, ŝia, ĝia или ilia).

 • La infano ludis kun sia pupo, kiam subite ties kapo frakasiĝis. - Дитина гралась зі своєю лялькою, коли раптово її голова розвалилась.

  Ties показує, що мова йде про голову ляльки. Якби була б голова дитини, то потрібно було б використати ĝia kapo.

 • Kiu ĝojas pri ies malfeliĉo, tiu ne restos sen puno. = ...pri la malfeliĉo de iu persono... - Хто радіє чиємусь нещастю, той не залишиться безнаказним. = ...нещастя когось людини...

  Ies зазвичай використовується тільки для однієї невідомої особи (а не для предметів або кількох чоловік).

 • Tio estis la koro de riĉa fama viro, kies nomo estis sur ĉies lipoj. = ...sur la lipoj de ĉiuj personoj. - Це було серце багатого відомого чоловіка, чиє ім'я було на всіх вустах. =...на вустах всіх людей.

  Ĉies зазвичай використовується тільки для однієї людини, а не для предметів.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Запам'ятай, що Есперанто нікому не належить.

  Nenies зазвичай відноситься до людей, а не до предметів.

Табличні слова, котрі закінчуються на Е

kie
де
tie
там
ie
десь
ĉie
всюди
nenie
ніде

Табличні слова на Е не мають закінчення J, але можуть мати N-закінчення для того, аби показати напрямок:

kien
куди
tien
туди
ien
кудись
ĉien
у всі сторони, у всі місця
nenien
нікуди
 • Kie estas la libro kaj la krajono? - Де книжка і олівець?
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Я показав дитині, де лежить її лялька.
 • Sonorado al li venas, sed de kie — li ne komprenas. - Дзвін до нього доноситься, але звідки - він не розуміє.
 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Я хотів би залишитись там, де був.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. - Якби він знав, що я тут, він би одразу прийшов до мене.
 • Ĉu vi loĝas ie? = Ĉu vi loĝas en iu loko? - Ви десь мешкаєте? - Ви мешкаєте в якомусь місці?
 • Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas. - Дурень всюди своє ім'я пише.
 • Pli bela reĝidino ol ŝi troviĝis nenie en la mondo. - Гарнішою за принцесу, ніж вона, ніде нема на світі.
 • Kien vi iras? — Mi iras en la ĝardenon. - Куди ви йдете? - Я йду в сад.
 • Rigardu tien ĉi. - Подивись сюди.
 • Mi nenien plu iros hodiaŭ. - Я більше нікуди не піду сьогодні.

Табличні слова, котрі закінчуються на АМ

kiam
коли
tiam
тоді
iam
колись
ĉiam
завжди
neniam
ніколи

AM-слова не можуть мати закінчення J або N.

 • Sed kiam tio okazis? - Але коли це трапилось?

  Якщо питають про годину, про час, то не потрібно використовувати kiam, а питальне слово для визначення послідовності kioma.

 • Li skribis al mi, ke li intencas ĝin eldoni, sed li ne skribis ankoraŭ kiam li ĝin eldonos. - Він написав мені, що він збирається видати її, але він ще не написав, коли він її видасть.
 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - В один день, коли вона була біля того джерела, підійшла до неї бідна жінка.
 • Tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo. - Трубочка, в котру вони кладуть цигарки, коли палять, зветься мундштук.
 • De kiam vi loĝas ĉi tie? - Давно ви мешкаєте тут?
 • Li vekiĝis nur tiam, kiam la suno leviĝis. - Він прокинувся тільки тоді, коли піднялось сонце.
 • Ŝajnas al mi, ke ĉi tiun vizaĝon mi jam iam vidis. - Мені здається, що це обличчя я вже колись бачив.
 • Ŝi estis ja la plej bela knabino, kiun li iam vidis. - Вона була самою гарною дівчинкою, котру він коли-небудь бачив.

  Iam - колись

 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - Говорять, що правда завжди перемагає.
 • Bona koro neniam fariĝas fiera. - Добре серце ніколи не стане гордим.
 • La maljunulo fermos por ĉiam siajn okulojn. - Старий закриє назавжди свої очі.

  Вираз por ĉiam (назавжди) показує, що послідовність дії залишуться завжди. Закритт очей зазвичай моментальна дія, але в поданому випадку говориться, що вони залишуться зачиненими назавжди.

Табличні слова, котрі закінчуються на AL

kial
чому
tial
тому
ial
чомусь
ĉial
по всілякій (будь-якої) причини
nenial
без причини, просто так, безпричинно

AL-слова не мають закінчення J або N.

 • Kial vi ploras? - Чому ти плачеш?
 • Mi komprenas, kial vi faris tion. - Я розумію, чому ти зробив це.
 • Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - Сьогодні гарна морозна погода, тому я візьму свої ковзани і поїду кататись.

  Зверніть увагу на різницю між tial (тому що). Tial представляє причину, а ĉar вводить фразу, котра показує причину: Mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti, ĉar hodiaŭ estas bela frosta vetero. - Я візьму мої ковзанки і піду кататись, тому що сьогодні гарна морозна погода.

 • Mi vin ial ankoraŭ ne konas. - Я з вами чомусь ще не знайомий.
 • Vi demandas, kial mi amas vin. Mi respondas: ĉial! - Ти питаєш, чому я тебе люблю. Я відповідаю з багатьох причин!

Слово nenial вживається рідко, але коли воно використовується, воно робить все речення від'ємним (також як і всі інші NENI-слова):

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. = ...mi pro neniuj motivoj povus aprobi. - Таке Правило для нашого Союза я не міг би затвердити.=...я не за якої причини не прийняв би.
 • Vi povus inciti lin kiom ajn. Li nenial kolerus. = ...li pro neniu kaŭzo kolerus. - Ти міг би дражнити його скільки завгодно. Він нізащо не розгнівався б.=...він ні за якою причиною не розгнівався би.

Якщо потрібно показати стверджувальне значення, потрібно використати sen kaŭzo (без причини), senkaŭze, senmotive або щось подічне: Ŝi ridis senkaŭze. = Ŝi ja ridis, sed sen motivo.. - Вона сміялася безпричинно. = Вона сміялася, але без причини.

Табличні слова, котрі закінчуються на EL

kiel
як
tiel
так
iel
якось
ĉiel
по-всілякому
neniel
ніяк

EL-слова є табличними словами з властивостями прислівників, котрі використовуються, якщо мова йде не про час/випадок (AM-слова),місце (E-слова), причину (AL-слова) або кількість/числі (OM-слова). EL-слова використовуються для інших значень, котрі можуть виражати прислівники. Головним чином мова йде про ступінь і спосіб.

EL-слова не можуть мати закінчення J або N.

 • Kiel li aspektas? - Як він виглядає?
 • Kiel vi fartas? - Як ся маєш?
 • Rakontu al mi per malmulte da vortoj, kiel tio okazis. - Роскажи мені коротко, як це трапилось.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Я турбуюсь про неї так, як я турбуюсь про себе.
 • Kiel alta estas tiu turo? - Яка висока ця башня?
 • Kiel longe tio ankoraŭ daŭros? - Як довго це буде продовжуватись?
 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Це чорствий хліб, як камінь.
 • Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo. - Гавкає щеня, тому що так робить собака.
 • Ne faru tiel, faru tiel ĉi! - Не роби так, роби ось так!
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Вони обидва були настільки неприязні і так горді, що з ними не могли жити.
 • Mi estas tiel forta, kiel vi. - Я такий же сильний, як і ти.
 • Iel ni sukcesos. - Якимсь чином нам це вдасться.
 • Ili ĉiel helpis al mi. - Вони всіляко допомагали мені.
 • Mi neniel esperis sukceson. - Я ніяк не надіявся на успіх.

Табличні слова, котрі закінчуються на ОМ

kiom
скільки
tiom
стільки
iom
скільки-то, декілька
ĉiom
все (про кількість)
neniom
ніскільки

OM-слова не мають закінчення J або N.

 • Kiom vi volas, ĉu du aŭ tri? = Kiel multajn vi volas... - Скільки ти хочеш два чи три? = Як багато ти хочеш...
 • Ŝi pripensis, kiom kostos al ŝi la nokta restado. - Вона обдумувала, скільки буде їй коштувати ніч перебування.
 • Ho, kiom pli bona estas via amo, ol vino! - О, наскільки краще винна ваша любов.
 • Kiom mi vidas, vi havas nur unu filon. = Laŭ tio, kion mi vidas, vi havas... - Наскільки я бачу, у вас тільки один син.= По тому, що я бачу, у вас є...

  Можливо у вас більше синів, але я не можу бачити більше.

 • Sendi 100 ekzemplerojn mi ne povis, ĉar mi nun tiom ne havas. - Я не міг послати 100 екземплярів, тому що у мене немає зараз стільки.
 • Mi havas tiom multe, ke mi ne bezonas ŝpari! - У мене стільки багато, що мені немає необхідності економити.

  Часто kiom та tiom використовують разом з multe (або multaj). Multe можна відкинути, але воно кілька посилює значення, емоційно підкреслює фразу, робить на ній акцент. Можно також використати kiel multe, tiel multe, аби фраза звучала нейтрально, без акценту.

 • Ŝi aĉetis iom da butero. = ...kvanton da butero ne tre grandan sed tamen konsiderindan. - Вона купила трохи масла.=...кількість масла невелика, але при цьому значна.

  Теоретично iom повинен означати "якусь невизначену кількість", але на практиці воно практично завжди показує невелику кількість. Значення насправді навіть більш спеціальне, а саме: "не дуже багато, але однак достатньо, аби вважати суттєвим". Не плутайте iom з malmulte: Li faris iom da eraroj. -Він зробив кілька помилок. Було не дуже багато помилок, але достатньо, аби його засуджували за це. Li faris malmulte da eraroj. -Він зробив мало помилок. - Помилок було так мало, що ви повинні похвалити.

 • Mi pensas, ke mi ĝin ankoraŭ iom memoras. = ...ne tre multe memoras, sed ankoraŭ ja memoras. - Я думаю, що я це ще трохи пам'ятаю.=...не занадто багато пам'ятаю, але все таки пам'ятаю.
 • Tie supre estingiĝis la ruĝaj koloroj, dum la suno iom post iom malaperis. - Там зверху гасли червоні кольори, в той час як сонце поступово зникало.

  Вираз iom post iom показує, що щось коїться за допомогою безлічі невеликих ледь помітних змін.

 • Kiom da benzino vi volas? — Mi volas ĉiom, kiom vi havas. = ...Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas. - Скільки палива ви хочете? - Я хочу все, що у вас є.=...Я хочу всю кількість палива, котра у вас є.

  Значення ĉiom часто на практицы дуже схоже на значення ĉio, котре використовується набагато частіше.

 • Sur la mezo de la strato estas multe da radoj kaj da ĉevalaj hufoj, sed da homoj piedirantaj estas malpli, preskaŭ neniom. - По середині вулиці безліч коліс і кінських копит, а людей, які йдуть пішки, менше, майже і немає (майже аніскільки).

ОМ-слова часто використовуються і як прислівники, і як іменники.

Зазвичай, аби показати ступінь, використовується kiel и tiel. Але для того, аби фраза звучала більш емоційно, аби зробити акцент, можно використати kiom та tiom: Ĝi estis tiom bela, ke mi svenis. - Вона настільки була гарною, що я втратив свідомість. La Esperantistoj tute ne pretendas, ke ilia lingvo prezentas ion tiom perfektan, ke nenio pli alta jam povus ekzisti. - Есперантисти зовсім не претендують на те, аби їх мова представляла щось настільки ідеально, що нічого краще і бути не може.

Чи є ALI-слова табличними словами?

Багато разів пропонувалось додати до табличних слів слова на ALI-, створивши таким чином нову серію табличних слів aliu, alio, alia, alies, alie, aliam, alial, aliel, aliom*. Деякі навіть намагаються використовувати їх, головним чином слова aliel та alies.

В офіційному Есперанто ALI є звичайним коренем, з котрого утворюються слова за допомогою звичайних закінчень.

 • alia = інший
 • alio = (щось) інше
 • alie = інакше, по-іншому
 • alii = бути іншим (використовується рідко)

Початок використання нових корелятивів тягне за собою радикальні зміни в мові. Ось лише кілька прикладів:

Звичайне слово alie частіше за все означає "в іншому випадку", але воно також може означати "іншим способом". Табличне слово alie значило б замість того "в іншому місці". Отже звичайні речення як Ni devas alie agi (Ми повинні діяти по-іншому) цілковито змінило би своє значення.

Alia в звичайному Есперанто не ж табличним словом, а звичайним прикметником і означає " інший" або "інакший". Нове табличне слово alia значило би тільки "інший". Якби б існували табличні слова на ALI, то більше б, наприклад, неможна було б сказати.la alia ĉambro estas pli granda, а la aliu ĉambro estas pli granda (інша кімната більша). Також повинні були б говорити: ili amas unu la aliun замість звичайного ili amas unu la alian (вони люблять один одного).

Часто роблять такі з'єднання як: de alia specoalispeca. Але користувачі табличних слів на ALI замість цього повинні були б сказати: aliuspeca, тому що неможна прибрати кінцеву частину табличних слів. Порівняйте з: (не: tispeca).

Якщо ніхто не використав всі табличні слова на ALI послідовним чином. Є тільки необдумане нелогічне використання aliel и alies, і за випадком aliu. Деякі використовують частково офіційне Есперанто, частково реформований варіант. Коли вони говорять alie або alia, то неможна здогадатись, який варіант Есперанто використовується. На щастя, більшість використовують класичний і логічний варіант мови.

Таким чином, використовуйте тільки вже існуючі табличні слова і вирази у відповідності з класичним варіантом Есперанто.

Небажана реформа Офіційний Есперанто
aliu alia
alia alia, alispeca, alieca
alies de alia (persono), aliula
alie aliloke
alien aliloken
aliam alifoje, aliokaze
alial alikaŭze
aliel alimaniere, alie
aliom alikvante

Примітка: Пропонувались "компромісні" форми aliio, aliiu, aliia, aliie, aliiel і т.п. (поєднання слів на ALI з табличними словами на I). Такі слова правильні, але нажаль, вони зовсім не підходять до практичного використання. Розрізнити на слух різницю між aliie и alie, а також між aliia и alia, і т.п. Недостатньо, аби слова утворювались відносно правил. Вони також повинні бути гідними для використання в мові.

Назад до початку